Hyvä ystävä hellii terveyttä monin tavoin – lääkäri: ”Tarvitsemme toisia ihmisiä”

Ystävillä on suuri vaikutus hyvinvoinnille, sillä juttelu hyvän kaverin kanssa voi parantaa esimerkiksi mielialaa ja lievittää stressiä.

Ystävät ovat hyväksi sekä henkiselle että fyysiselle terveydelle.

Ystävyyssuhteilla on merkitystä ei vain ihmisen henkisen hyvinvoinnin, vaan myös fyysisen terveyden kannalta. Terveystalon työterveyspsykologi Antti Kauppi kertoo ihmisten olevan sosiaalisia olentoja, jotka tarvitsevat toisiaan selvitäkseen.

– Ihmisen identiteetti on vahvasti sidottu ystävyyksiin. Jakamalla kokemuksia ystävien kanssa luodaan merkityksiä omassa elämässä tapahtuneille asioille. Tarvitsemme jatkuvasti toisia ihmisiä siihen, että ymmärrämme mitä meille tapahtuu ja minkälaisia olemme. Ystävien merkitys korostuu etenkin elämän isoissa muutoskohdissa, kuten lasten saamisen tai irtisanomisen yhteydessä, Kauppi sanoo Terveystalon tiedotteessa.

Kaupin mukaan ystävät ovat yksi ihmisen hyvinvoinnin peruspilareista. Rento yhdessäolo ystävän kanssa lievittää stressiä ja parantaa mielialaa.

– Ihmisillä on vahva sisäinen tarve tuntea yhteyttä muihin. Ystävien kanssa vietetty aika on usein rentouttavaa ja rauhoittavaa olemista. Ystävät kannustavat ja tsemppaavat toisiaan sekä tarjoavat tärkeää tukea jaksamiselle ja palautumiselle. On tutkittu, että ihmiset joilla on luottamuksellisia ystävyyssuhteita, toipuvat muun muassa nopeammin vastoinkäymisistä.

Yksinäisyys ja läheisten ihmissuhteiden vähyys voivat olla jopa vaarallisia ihmisen hyvinvoinnille.

– Yksinäiseltä ihmiseltä puuttuu keskeinen keino ymmärtää ympärillä tapahtuvia asioita. Jos negatiivisia kokemuksia ei pääse ilmaisemaan kenellekään, paisuvat ne helposti oman mielen sisällä ja muuttuvat epärealistisiksi. Yksinäisyys lisää stressin, masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden riskiä, mutta myös monien muiden sairauksien, kuten sydäntautien vaaraa, kertoo Kauppi.

Vuorovaikutusta ja hyväksyntää

Jotta ystävyys olisi kunnolla henkistä kasvua ja hyvinvointia tukevaa, tulisi sen perustua vastavuoroisuuteen ja sallivuuteen. Kaupin mukaan ystävyyden tulisi olla aito vuorovaikutussuhde, jossa kumpikin saa vuorollaan jakaa sekä iloisia että ikäviä kokemuksia.

– Pinnallinen suhde, jossa vain toinen ottaa vastaan huolia ja tukee, ei ole ystävyyssuhde vaan enemmänkin haitallinen riippuvuussuhde. Ystävyyteen myös kuuluu, että hyväksytään toisen vaillinaisuudet, epäonnistumiset sekä kipeät ja aratkin asiat. Ystävyys on henkilökohtainen luottamussuhde, jossa voi kokea olevansa täysin oma itsensä.

Kateus ja mustasukkaisuus ovat ystävyyden pahimmat koetinkivet.

– Kateus on myrkkyä ystävyyksille. Jos ystävät ovat määritelleet toisensa vahvasti samankaltaisina ja samat arvot omaavina ja elämä viekin eri teille, helposti sorrutaan syyttämään toista jostakin. Kateuden tunne on haastavaa tunnistaa ja hyväksyä sekä ymmärtää, että jokaista meitä elämä kuljettaa eri tavalla. Yksi ystävyyden mittari myös on, kuinka hyvin kahdenkeskinen ystävyyssuhde kestää puolisoja tai muita kolmansia osapuolia. Kun tasapainotilanne muuttuu, ystävyys täytyy neuvotella uudelleen, Kauppi kertoo.

Välittäminen lujittaa ystävyyssuhteita

Kaupin mukaan ystävyyssuhteita kannattaa hoitaa viettämällä laatuaikaa yhdessä sekä lisäämällä aitoa läsnäoloa ja hyväksyntää.

– Se, että osoittaa olevansa kiinnostunut toisen elämästä, lujittaa ystävyyttä. Välittämisen ja hyvän tahdon ilmaiseminen herättää toisessa tunteen, että on tullut kohdatuksi. Tämä käynnistää usein positiivisen kehän, jossa toinen tarjoaa osaltaan vastaavanlaista tukea ja hyväksyntää. Ongelmien selvittäminen ja anteeksi pyytäminen ovat ystävyyksien ylläpidossa myös ensiarvoisen tärkeitä ja lujittavat ystävyyssidettä entisestään. Ystävää ei kannata hylätä heti ensimmäisen kuprun kohdalla.

Kauppi kertoo myös historiallisuuden kuuluvan ystävyyteen, sillä ystävyyssuhteet liittyvät usein eri elämänvaiheisiin.

– Ajan saatossa syntyneistä ystävyyksistä piirtyy historiallinen kartta siitä, keitä olemme. 20 vuotta vanha ystävyys on arkisto yhteisistä muistoista, joista toinen voi muistuttaa ja joihin voi yhdessä palata.

Tutkittu asia

Ystävyyssuhteiden vaikutuksesta mielenterveyteen on tehty myös lukuisia tutkimuksia. Yksi näistä tehtiin vuonna 2015 brittiläisessä Warwickin yliopistossa, jossa tutkittiin teini-ikäisten nuorten sosiaalisia suhteita.

Tutkimuksen mukaan ystävillä on erittäin suuria vaikutuksia nuoren terveydelle, sillä se, että teinillä on hyviä ystäviä, voi auttaa heitä paranemaan masennuksesta ja jopa ehkäistä masennuksen syntymistä kokonaan.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?