Väsymys, ärtyisyys, unohtelu... 11 vakavaa oiretta vaarallisesta työuupumuksesta - Terveys - Ilta-Sanomat

Väsymys, ärtyisyys, unohtelu... 11 vakavaa oiretta vaarallisesta työuupumuksesta

Työuupumus voi ottaa vallan tunnollisesta ja innostuneesta työntekijästä, joka haluaa tehdä työnsä hyvin, kertoo tutkimusprofessori Marianna Virtanen.

1.2.2017 7:34

Henkilö, joka haluaa tehdä työnsä hyvin, tarttuu toimeen ja tekee asioita tunnollisesti, sitoutuneesti ja korkealla motivaatiolla, saattaa hiljalleen astella työuupumuksen puolelle.

– Ei voi palaa loppuun, jos ei ole ensin palanut, luonnehtii Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Marianna Virtanen sitä, kuinka tunnollinen ja motivoitunut työntekijä on suuremmalla todennäköisyydellä vaarassa sairastua vakavaan työuupumukseen kuin työhönsä rennommin suhtautuva työntekijä.

Vaikka työuupumuksesta ja sen tunnusmerkeistä on alettu puhua enemmän, vakavia työuupumustapauksia ei ole Työterveyslaitoksen tietojen mukaan enempää kuin aiemminkaan.

– Suomessa tehdyissä tutkimuksissa ei ole havaittu merkittävää ryöpsähdystä. Lievempiasteinen työuupumus on noin neljänneksellä työntekijöistä, vakavaa työuupumusta on ihan muutamalla prosentilla, Virtanen kertoo.

Työhön liittyvä ajoittainen stressi kuuluu asiaan

– Kaikilla on työssään ajanjaksoja, jolloin tuntuu, että työtä on liikaa tai eteen tulee haasteita. Täytyy esimerkiksi oppia uutta ja tarttua uusiin asioihin. Yleensä tämä jatkuu jonkin aikaa, mutta sen jälkeen tulee helpompi vaihe, jolloin voi huokaista, että taas minä selvisin, Virtanen kuvailee työn vaativuuden aaltoliikettä.

Työuupumustilanteessa stressijakso jatkuu pidempään, eikä aikaa hengähtämiseen tule.

– Siinä työntekijä käy ikään kuin koko ajan ylikierroksilla, ponnistelee ja pinnistelee, mutta helppoa vaihetta ei tule, Virtanen kertoo.

Pitkittynyt stressi ei synny välttämättä pelkästään liian suuresta työmäärästä. Sitä voivat aiheuttaa myös suuret osaamisvaatimukset ja epäsuhta omaan kokemukseen siitä, että miten työn vaatimuksiin pystyy vastaamaan.

– Tähän liittyy usein myös pitkäkestoinen riittämättömyyden ja kykenemättömyyden tunne. Että työntekijä pyrkii kovasti vastaamaan haasteeseen, mutta resurssit eivät riitä tai työntekijää ei välttämättä ole koulutettu tehtävään, mikä hänelle on annettu.

Työuupumus jatkuu yleensä niin kauan kuin työtilanne ei muutu.

– Työuupumus helpottuu samalla tavalla kuin muutkin psyykkiset ongelmat. Esimerkiksi masennuksen arvioidaan menevän 3–6 kuukaudessa. Uskoisin, että työuupumuksesta toipuminen on samoissa rajoissa. Se kuitenkin edellyttää, että työtilanteeseen tulee muutos, Virtanen näkee.

Aina ei tarvitse olla täydellinen

Työstressiä lieventää se, jos työntekijä oppii siihen, ettei suorituksen tarvitse aina olla täydellinen eikä asioita tarvitse ottaa haudanvakavasti.

– Kun työntekijä saa ohjausta ja apua uusiin opeteltaviin juttuihin ja apua ja tsemppausta sekä työkavereilta että esimiehiltä, hän saa apua kuormitukseensa, Virtanen toteaa.

Myös omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja lepo auttavat jaksamiseen.

– Sekin on hyvä, ettei käytä liikaa alkoholia stressin lievittämiseen.

Nämä 11 merkkiä on syytä ottaa vakavasti

Työuupumuksen merkkejä voi havainnoida itsessään jo siinä vaiheessa, kun työelämässä tulee tilanne, joka näyttää jatkuvan pidempään ilman, että se l aukeaa tai ratkeaa jollain tavalla.

On tärkeää, ettei siinä tilanteessa joudu putkeen, jossa ei itse huomaa tilanteen raskautta ja sitä, että se jatkuu liian kauan, Virtanen toteaa.

IS kokosi 11 merkkiä, jotka voivat viitata vakavaan työuupumukseen.

VARHAISET HÄLYTYSMERKIT

1. Töihin lähteminen tökkii

Kun töihin lähteminen ei tunnu enää mukavalta, on hyvä kysyä itseltään, että mikä siihen on syynä.

2. Keskittymisvaikeudet

Kun töissä ponnistelee ja pinnistelee tavallista enemmän, mutta saa aikaiseksi tavallista vähemmän, voi kyse olla työuupumukseen liittyvistä keskittymisvaikeuksista. Esimiehen on tärkeää huomata, jos työntekijän työsuoritus muuttuu.

3. Univaikeudet

Toistuvista uniongelmista voi päätellä, että stressi on menossa liian pitkälle. Jos uniongelmat kestävät viikkoja, silloin on oltava jo huolissaan.

4. Palautumattomuus

Tuntuu, että vapaa-aika ei riitä työstä palautumiseen, lepokaan ei virkistä, eikä aamulla olo tunnu virkeältä.

5. Ärtyisyys

Pinna lyhentyy, mutta on vaikea sanoa, että mistä se oikein johtuu.

6. Unohtelu

Unohtelu on stressin merkki. Jos asioita ei pysty pitämään mielessä, muistettavien asioiden määrä alkaa mennä oman kapasiteetin yli.

7. Somaattiset vaivat

Voi tulla selittämättömiä päänsärkyjä ja vatsakipuja, levottomuuden ja ahdistuksen tunnetta, joka voi ilmetä jännittyneenä olona ja vatsan kourimisena. Selittämättömät kivut ja ruuansulatusvaivat ovat hyvin tavallisia.

8. Eristäytyminen

Kun väsyy, on tavallista, että sosiaalinen kanssakäyminen työpaikallakaan ei enää kiinnosta – tulee halu olla itsekseen ja eristäytyä muista.

(Osa yllämainituista oireista voi olla merkkejä myös vakavammasta tilasta, esimerkiksi masennuksesta tai muusta sairaudesta. Niiden jatkuessa pidempään on tärkeää olla yhteydessä terveydenhuoltoon.)

YDINOIREET

9. Väsymys

Hyvin syvä väsymys, joka ei parane levolla.

10. Kyynisyys

Suhde työhön muuttuu kyyniseksi. ”Eihän tässä ole mitään järkeä” eli oman työn merkitys alkaa tuntua mitättömältä. Jos työssään on tekemisissä ihmisten kanssa, empatia muita kohtaan katoaa. Empatian katoaminen on suojausmekanismi, jonka avulla ihminen pyrkii välttämään lisäkuormitusta.

11. Ammatillisen itsetunnon heikkeneminen

On jatkuvasti sellainen tunne, että tekee työnsä huonosti ja on huonompi kuin muut.

Näistä apua

Ota asia puheeksi työpaikalla

Yleensä ratkaisu löytyy sieltä, missä ongelmat ovat kehittyneet. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa selvittämään kuormitustilanteet, joissa on terveysuhkaa. Työntekijällä on oikeus pyytää työkuormituksen selvittämistä, eikä tilanteessa tarvitse olla vain työnantajan hyväntahtoisuuden varassa. Yleensä tilannetta selvitetään yhdessä työterveyshuollon avulla, ja tehdään tarvittavat muutokset.

Vahvista voimavaroja

Vaikka työpaikalla tehtäisiinkin muutoksia, on hyvä myös vahvistaa omia voimavarojaan. Esimerkiksi terapeutin avulla voidaan selvittää, onko uupunut työntekijä liian ankara tai vaativa itseään kohtaan. Terapiassa mietitään yhdessä, miten työntekijä voisi olla vähemmän vaativa itselleen ja oppisi sanomaan ”ei” oikeassa kohdassa – ja huomaisi, ettei maailma siihen kaadu.

Itsehoito

Omaa jaksamistaan voi vahvistaa terveillä elämäntavoilla ja riittävällä unella. On tärkeää, että vapaa-ajalla on mielekästä tekemistä, joka vie ajatukset pois stressistä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?