Virtsankarkailulääkkeestä ehkä murtumariski iäkkäille - Terveys - Ilta-Sanomat

Virtsankarkailulääkkeestä ehkä murtumariski iäkkäille

Jo entuudestaan tiedetään, että antikolinergisiä lääkkeitä käyttävät saattavat olla tavallista suuremmassa dementian ja keuhkokuumeiden vaarassa. Kuvituskuva.

Jo entuudestaan tiedetään, että antikolinergisiä lääkkeitä käyttävät saattavat olla tavallista suuremmassa dementian ja keuhkokuumeiden vaarassa. Kuvituskuva.

Julkaistu: 21.7.2016 9:04

Antikolinergiset lääkkeet on yhdistetty useisiin terveysongelmiin.

Antikolinergiset lääkitykset on viime aikoina yhdistetty moniin terveysongelmiin iäkkäillä potilailla. Niillä lääkityt saattavat olla muun muassa tavallista suuremmassa dementian ja keuhkokuumeiden vaarassa, mutta tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan he saattavat olla myös alttiita luunmurtumille.

Antikolinergisillä lääkkeillä hoidetaan muun muassa Parkinsonin tautia, keuhkoahtaumatautia ja virtsankarkailua.

Yhdysvaltalaisten tulokset perustuvat 40 000 luunmurtumapotilaan ja 160 000 terveen samanikäisen terveystietoihin. Seurattavat olivat yli 65-vuotiaita, sairastivat masennusta ja olivat olleet laitoshoidossa vuosien 2007–2010 välillä.

Paljon antikolinergisiä lääkkeitä käyttäville sattui 14 prosenttia enemmän luunmurtumia kuin verrokeille, tulokset osoittivat. Yhteys havaittiin myös eri vahvuuksisilla lääkkeillä ja lääkityksillä olevilla.

Tuloksista ei käy ilmi, miksi lääkitykset liittyivät suurentuneeseen luunmurtumariskiin, mutta aiemmissa tutkimuksissa antikolinergiset lääkkeet on yhdistetty mm. sekavuuteen ja kognitiivisten mielentoimintojen heikentymiseen, mitkä voivat altistaa kaatumisille ja murtumille.

On myös mahdollista, että riskit ainakin osin liittyvät sairauksiin, joita antikolinergisillä lääkkeillä hoidetaan.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.

Tuoreimmat osastosta