Suomalaiset työntekijät ovat murtumispisteessä - Tässä stressin syyt

Julkaistu:

Uuden tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat entistä stressaantuneempia töissä.
Työtilaratkaisujen toimittajan Reguksen uusin tutkimus paljastaa, että suomalaiset työntekijät kärsivät yhä enemmän stressistä. Tutkimukseen osallistui yli 16 000 vastaajaa ympäri maailmaa. Suomalaisista vastaajista lähes puolet koki stressitasonsa nousseen viimeisen vuoden aikana.

Kyselyn vastauksista ilmenee, että stressiä aiheuttavat pääasiassa työelämään, kuten omaan työhön, asiakkaisiin tai johtamiseen liittyvät asiat. Myös maailmantalouden jatkuva epävakaus lisää paineita.

Tutkimuksessa keskityttiin myös mahdollisiin ratkaisuihin stressin poistamiseksi. Suomalaisista reilusti yli puolet (63 %) näki ratkaisuna joustavan työskentelyn.

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset:
  • Stressiä aiheuttavat pääasiassa: työ (73 %), asiakkaat (44 %) ja johtaminen (38 %).
  • 63 % vastaajista sanoo, että joustava työskentely vähentää stressiä ja neljä viidestä (78 %) pitää joustavaa työskentelyä perheen kannalta hyvänä asiana.
  • Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna pienten yritysten työntekijät tunsivat asiakkaiden aiheuttavan enemmän stressiä (42 %) kuin suurten yritysten työntekijät (27 %). Johtamisen aiheuttama stressi puolestaan oli vähäisempää (20 %) kuin suurissa yrityksissä (40 %).
- On selvää, että stressi vaikuttaa työntekijöiden tyytyväisyyteen ja terveyteen. Stressi haittaa myös liiketoimintaa: stressaantuneet työntekijät eivät ole tuottavia, ovat useammin sairauslomalla terveysongelmien, unettomuuden ja uupumuksen takia eivätkä tee töitä tehokkaasti, kommentoi Reguksen edustaja Olivier de Lavalette.

- Työntekijöiden stressitaso nousee ja loppuunpalamisen vaara lisääntyy jatkuvasti ympäri maailman.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt