Rikas voi selvitä sydäninfarktista paremmin kuin köyhä

Julkaistu:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aikoo selvittää, millä tolalla suomalaisten terveys todella on.
Esimerkiksi mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, jos asiaa mitataan lääkkeiden käytön ja eläköitymisen yleistymisenä

– Asiantuntijat kuitenkin toppuuttelevat, että lääkkeiden ja eläköitymisen yleistyminen johtuu pikemminkin siitä, että masennus ilmiönä tunnistetaan ja siihen reagoidaan toisella tavalla kuin aiemmin, sanoo THL:n tutkimusprofessori Seppo Koskinen.

Terveyserojen kasvusta puhutaan paljon, mutta tulos riippuu myös tutkimustavasta. Koskisen mukaan erot ovat kasvussa, jos katsotaan 1900-luvun viimeisiä vuosikymmeniä, jolloin pieni- ja suurituloisten sekä matalasti ja korkeasti koulutettujen ero jäljellä olevan elinajan pituudessa suureni. Muilla terveyden mittareilla kuin kuolemissa mitattuna asia ei Koskisen mukaan kuitenkaan ole yhtä selvä.

–On olemassa sellaista tutkimusnäyttöä esimerkiksi sydäninfarktin hoidosta, että hyvätuloiset saavat useammin parhaan mahdollisen hoidon kuin pienituloiset. Tässä voi olla kysymys potilaan ja hoitohenkilökunnan välisestä vuorovaikutuksesta. Kiireisessä tilanteessa saattaa olla etua, jos tietää mistä on kysymys ja osaa vaatia, Koskinen arvelee.

Laitoksissa makuu kallista


Koskisen mukaan tutkimuksen keskiössä ovat muun muassa väestön ikääntymiseen liittyvät pulmat. Nyt käynnistyvä Terveys 2011 -hanke on jatkoa kymmenen vuotta sitten tehdylle tutkimukselle. Sen mukaan varttuneemman väestön toimintakyky koheni 70–80-luvun taitteesta vuoteen 2000 osin huomattavasti.

–Sillä, että kasvava eläkeikäinen väestö suoriutuu erilaisista askareista, on myös yhteiskunnan menojen kannalta iso merkitys, Koskinen sanoo.
Myös työikäisten työkyvyssä on tapahtunut myönteistä kehitystä. Kallis tutkimus voi Koskisen mukaan kääntyä ennaltaehkäisynä säästöiksi.

–Menetetyn työvuoden kustannukset ovat isot, ja jos ihminen on vuoden laitoksessa, sekin maksaa kymmeniä tuhansia euroja.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt