20 kysymystä narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen välisestä yhteydestä

Julkaistu:

THL:n erikoistutkija ja kansallisen narkolepsiatyöryhmän jäsen Hanna Nohynek vastasi IS:n esittämiin kysymyksiin narkolepsian, sikainfluenssan ja rokotteiden välisestä yhteydestä.
1. Narkolepsian ja sikainfluenssarokotusten välillä on havaittu selvä ajallinen yhteys. Mitä tämä "ajallinen yhteys" käytännössä tarkoittaa?

Ajallisella yhteydellä tarkoitetaan sitä, että rokottamisen jälkeen on tullut oireita.

2. Mikä rokotteessa oleva aine aiheuttaa narkolepsiaa?

Tätä ei vielä tiedetä. On epäilty rokotteen tehosteainetta.

3. Kuinka todennäköistä on, että narkolepsia johtuu – ainakin osittain – tehosteaineesta?


Haittavaikutusten tutkimisessa käytetään usein asteikkoa: varma–todennäköinen–mahdollinen–epätodennäköinen–ei lainkaan mahdollinen. Tällä asteikolla arvioituna se on mahdollista.

4. Onko rokote-erän laadun heikkous vaikuttanut narkolepsian esiintyvyyteen?


Tämä on yksi epäily, mutta ainakaan toistaiseksi Euroopan lääkevirasto ei ole sellaista havainnut. Suomessa narkolepsiaan sairastuneet lapset ovat saaneet rokotteita useista eri eristä.

5. Kuinka nopeasti rokotteet tai rokotteiden ja sikainfluenssan yhteisvaikutus aiheuttaa narkolepsiaa?


Valtaosalla nyt sairastuneista oireet ovat tulleet alle kaksi kuukautta rokottamisen jälkeen.

6. Voiko vuoden takainen rokote yhä aiheuttaa riskin sairastua narkolepsiaan?

Erittäin epätodennäköistä. Valtaosalla nyt sairastuneista oireet ovat alkaneet vuodenvaihteen aikana ja kevättalvella. Toisaalta täyttä varmuutta siitä ei ole, koska emme toistaiseksi tiedä, mikä narkolepsiaa aiheuttaa.

7. Milloin on viimeksi todettu tapaus, jossa on havaittu ajallista yhteyttä narkolepsian ja rokotteiden välillä?

Tarkkaa tietoa on vain sellaisista tapauksista, joista on tehty rokotuksen haittailmoitus. Viimeksi tällainen haittailmoitus on tehty viime perjantaina. On mahdollista, että muitakin ilmoittamattomia tapauksia vielä on.

8. Miten yhteyttä narkolepsiaan tutkitaan? Ja millä aikataululla?

Epidemiologisin ja immunologisin tutkimuksin. Itse tutkimus käynnistyy kevättalvella tai keväällä riippuen siitä, miten tutkimusosion rahoitus saadaan järjestymään.

9. Miten voin havaita, että lapsi on sairastunut narkolepsiaan?

Lapsella on pakonomainen tarve nukahdella useita kertoja päivässä, jopa pelatessa tai koulun tunnilla. Lisäksi tunnereaktio, kuten nauraminen, voi laukaista lihasten velttouskohtauksen.

10. Voiko nykyinen kausi-influenssarokote aiheuttaa narkolepsiaa?

Ei. Kausi-influenssarokotteita on käytetty satoja miljoonia annoksia 1970-luvulta asti ilman, että niiden tiedettäisiin aiheuttaneen narkolepsiaa.

11. Kuinka tarkasti on tutkittu, ettei nykyinen kausi-influenssarokote aiheuta narkolepsiaa?

Sitä ei ole systemaattisesti tutkittu. Kausi-influenssarokotetta on perinteisesti annettu lääketieteellisille riskiryhmille ja yli 65-vuotiaille, narkolepsiaa puolestaan on havaittu erityisesti nuorilla aikuisilla.

12. Suositteleeko THL nykyistä kausi-influenssarokotetta?

Kyllä. Kohderyhminä ovat 6–35 kuukauden ikäiset lapset, raskaana olevat, lääketieteelliset riskiryhmät, yli 65-vuotiaat sekä osa terveydenhuollon ammattilaisista.

13. Onko mahdollista, että pelkkä sikainfluenssa aiheuttaa narkolepsiaa?

On. Esimerkiksi vuoden 1918 espanjantaudin ja muidenkin influenssapandemioiden kuten ”aasialaisen” jälkeen oli tavanomaista enemmän nukahtelutautia. Nyt kiertäneestä H1N1-viruksesta tiedämme, että se on tavallista kausi-influenssavirusta enemmän hakeutunut keskushermostoon aiheuttaen siellä oireita kuten aivotulehdusta.

14. Mikä aiheuttaa narkolepsian yleisellä tasolla?

Tätä ei varmuudella tiedetä. Tarvitaan perinnöllinen alttius sekä joku laukaiseva tekijä. Tämän hetkisessä tilanteessa se voisi olla sikainfluenssavirus, joku muu virus, rokote tai näiden yhteisvaikutus.

15. Mitä tarkoitetaan narkolepsialla?

Narkolepsia on krooninen aivosairaus, joka johtuu aivojen hypothalamuksen alueen oreksiinia tuottavien solujen tuhosta. Siihen kuuluu poikkeava päiväväsymys sekä lähes päivittäin, pitkäkestoinen ja pakonomainen nukahtelu. Lisäksi potilaalla voi olla tunnetilojen laukaisema äkillinen, ohimenevä lihasjänteyden menetys.

16. Onko nyt esiintyneillä narkolepsiatapauksilla alueellisia eroja?


Ei ole.

17. Voinko vaatia korvauksia rokotteen kehittäneeltä lääkeyhtiöltä?


Jos lääketieteelliset tutkimukset osoittavat syy–seuraussuhteen rokotteen ja narkolepsian välillä, voi sairastunut tai hänen perheensä hakea korvausta lääkevahinkovakuutuspoolista.

18. Onko narkolepsian ja rokotteen ajallinen yhteys on havaittu ainoastaan lapsilla?

Nyt sairastuneiden joukossa on neljä aikuista, joilla on samanlainen ajallinen yhteys oireiden ja rokottamisen välillä kuin valtaosalla sairastuneista lapsista.

19. Miksi yhteyttä ei ole havaittu niin usein aikuisilla?


Todennäköisesti ne aikuiset, joilla on perinnöllinen alttius sairastua narkolepsiaan, ovat jo pääosin sairastuneet. Aikuisilla on myös enemmän suojaa sikainfluenssaa vastaan.

20. Mitä tehdään viime talven rokotusten jälkeen varastoon jääneille sikainfluenssarokotteille? Voiko niitä enää käyttää?

Osaa käytetään narkolepsian tutkimuksiin, loput menevät hävitykseen. Syksyllä 2009 jakelussa olleita rokotteita ei ole enää saatavilla.


Narkolepsia - sikainfluenssa

  • Yli 40 suomalaislasta tai -nuorta on sairastunut narkolepsiaan sikainfluenssarokotusten jälkeen.
  • Harvinaisen aivosairauden oireita ovat pakonomainen nukahtaminen ja unikohtaukset. Sairastuneilla voi esiintyä lihasjänteyden vähentymistä tai pettämistä eli katapleksiaa.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan rokotuksilla ja lisääntyneellä narkolepsialla on ajallinen yhteys, mutta todellista syy-yhteyttä ei tiedetä.
  • THL:n johtama asiantuntijaryhmä selvittää parhaillaan, onko sairastumisten syynä rokote, sikainfluessavirus vai esimerkiksi rokotteen ja virustartunnan yhteisvaikutus.
  • Epäilyt ovat tähän asti kohdistuneet rokotteen tehosteaineeseen.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt