Lue, mitä reseptiisi on kirjoitettu - Terveys - Ilta-Sanomat

Lue, mitä reseptiisi on kirjoitettu

aa = ana, kumpaakin, kutakin

Reseptin sisältö on monelle täysi mysteeri ilman sanakirjaa.­

20.11.2008 13:59

abs. = absolutus, täydellinen, liuoksesta täysin eristetty, ehdottoman puhdasacid. = acidum, happoad = saakka, asti, vartenad libitum = halun mukaan, vapaastiaeq. = aequalis, yhtäläinen (ana partes aequales = kutakin yhtä suuret osat)alb. = albus, valkoinenana partes aequales = kutakin yhtä suuret osatanhydr. = anhydricus, vedetönantacid. = antacidum (mon. antacida), antasidi, mahahapon vetyioneja sitova aineapplicator = asetin, applikaattoriaq. = aqua, vesi (aqua purificata, aqua sterilisata, aqua demineralisata)aquos. = aquosus, vesipitoinen

b. i. d. = bis in die, kahdesti päivässäbd. = bis in die, kahdesti päivässäbid. = bis in die, kahdesti päivässäbis = kahdesti (reseptin iteroinnissa: iter bis)

c. = cum, kanssa, keracaps. = capsula, pieni kotelo, kapseli esim. capsula gelatinosaCito = nopeasti!clysm. = clysma, peräruiskecomp. = compositus, yhdistetty, yleinen yhdistelmävalmisteen kauppanimen perässäcompr. = compressus, yhteenpuristettuconserv. = conservans säilyttävä, säilytysaineconserva = Säilytä!conspergens = sirotejauheconstit. (const.) = constituentia, yhteisnimi farmakologisesti tehottomille lisä- tai sidosaineille eli apuaineillecorrig. = corrigentia, yhteisnimitys makua tai hajua parantaville aineillecrem. = cremor, emulsiovoide, erityisen pehmeä emulgoimalla valmistettu voide

D. = Da, anna!d. = dies, päiväD. in scat. orig = Anna alkuperäisessä rasiassa!D. tal. d. = Da tales doses, anna sellaisia annoksiaD.S. = Da Signa, anna ja varusta käyttöohjeelladenat. = denaturatus, denaturoitudepot = depot-kapselit, -laastarit, -rakeet ja -tabletit, joista lääkeaine vapautuu tai imeytyy hitaastideterg. = detergens pois pyyhkiväDI = dispensing informationdil. = dilutus laimennettu, esim. spir. dil.dispensa = jaa punniten!divide = jaa!dosipulv. = dosipulvis, annosjauhedosis = annos (dosis maxima, dosis letalis)

elix. = elixir, eliksiiri, suun kautta nautittava kirkas, makeutettu, vettä, etanolia ja hajuaineita sisältävä neste, joka usein sisältää jotain rohdosuutettaemulsio = nesteen ja rasvan seos esim emulsiovoiteet)enter(o)- = enterosolubilis, suoli- , suolistoliukoinen (esim enterokapselit, -rakeet tai -tabletit)et = jaext. = externus, ulkoinen, (ad us.ext.= ulkoiseen käyttöön)extr. = extractum uute, extractum fluidum = nesteuute

f ut fiat = lauseen keskellä, jotta syntyisiF. = Fiat (mon. Fiant), lauseen alussa syntyköön, tulkoonfol. = folium, lehtifort. = fortis, väkevä, voimakas, spir. fort. = väkiviina 96 %

gelat. = gelatina, liivate, hyytelö; geeligranul. = granulum, rae, jyvänengtt. (gutt.) = guttae, tipat; (esim guttae ophthalmicae = silmätipat)

i. c. = intra cutem, ihoon (ihon sisälle) (intracutaneus = ihonsisäinen)i.a. = intra arteriam, valtimoon (intra arterialis = valtimonsisäinen)i.m. = intra musculum, lihakseen (intramuscularis = lihaksensisäinen)i.v. = intra venam, laskimoon (intravenosus = laskimonsisäinen)in vitro originale = alkuperäispullossainhal. = inhalaatio, sisäänhengittämineniniectio = injektio, ruiskeinscriptio = reseptin osa, joka käsittää päiväyksen, määrääjän allekirjoituksen, nimen selvennyksen ja SV-numeronint. = internus, sisäinen (ad us. int. = sisäiseen käyttöön)invocatio = reseptin Rec. -merkkiä vastaava osairrigabilium = huuhdeIta! = Siten!iter. = iteratur, voidaan uusia; merkintä, jolla resepti määrätään uudelleen toimitettavaksi joko kerran (semel), kahdesti (bis) tai kolmasti (ter).

lag. = lagenadula, injektiopullolapis = kivilapis infernalis = kynän muotoiseksi valettu hopeanitraattilinct. = linctus, (lääke)mehulinim. = linimentum, linimentti; iholle paikallisesti käytetty neste, joka on valmistettu liuottamalla, liettämällä tai emulgoimalla, tietyistä linimenteistä käytetään nimitystä "lotion"liq. = liquor, neste, liuosliquid. = liquida, nesteetlot. = lotio, pesu (lotus = pesty)lotion = tietyistä linimenteistä käytettävä nimitys (linimentti on iholle paikallisesti käytetty neste)

M. = Misce, Sekoita!M. f. = Misce fiat, sekoita, tulkoonM.D.S. = sekoita sekä anna potilaalle ja varusta käyttöohjeellamanipulus = kourallinenmass. (m.) = massa, taikina (massa basalis = sideaine esim. peräpuikoissa)max. = maximus, suurin (dosis maxima)medicat. = medicatus, lääkitty, lääkeainetta sisältävämedicinal = medicinalis, lääkkeellinen, lääke-min. = minutim, pieniksi kappaleiksi, hyvin hienoksiminimus = pienin (esim. dosis minima)mixt. = mixtura, suun kautta annosteltava nestemäinen lääkeseosmusci medicati = vaahdot, sisältävät suuren määrän nesteeseen dispergoitunutta kaasua

N. B. = Nota bene, Pane tarkoin merkille!N:o = numero, lukumääränasalia = nenälääkevalmisteet; nenäpuikot, -sumutteet, tipat ja voiteetNe rep. = Ne repete, Älä uudista!Non iter. = non iteratur, ei saa uusia

ocularia = silmälääkevalmisteetoculentum = silmävoideoculoguttae = silmätippaod. = omni die, joka päiväol. = oleum, öljyom. = omni mane, joka aamuon. = omni nocte, joka iltaophthalm. = ophthalmicus, silmä- (esim. guttae ophthalmica = silmätipat)opiat. = opiatus, oopiumia sisältäväoral. = oralis, suuhun liittyvä, suu (vrt. p. o. tai per os = suun kautta)orig. = origon, alkuperäinen, (esim. D. in scat. orig = Anna alkuperäisessä rasiassa!)otoguttae = korvatippa

p.o. = per os, suun kauttaparenter. = parenteralis, ruoansulatuskanavan ulkopuolinen, parenteralia = parenteraaliset lääkevalmisteet (antotapana ensisijaisesti injektio tai infuusio)pars = osapasta = jäykkä voide, jossa kiinteiden aineiden osuus on huomattavan suuriper us. ad = per usum ad xx.xx.xxxx, ilmaisu rajoittaa lääkemääräyksen voimassaolon merkittyyn päivämääräänPh. Eur. = Pharmacopoea Europaeica, Euroopan farmakopeaPh. Fenn. = Pharmacopoea Fennica, Suomen farmakopea (lyh. myös Ph. F.)Ph. Nord. = Pharmacopoea Nordica, Pohjoismainen farmakopeapharmakon = (kr. ) lääke, lääkeaine (lat. remedium)physiol. = physiologicus, fysiologinenpilul. = pilula, pilleri, pikkupallopraescriptio = reseptin koostumus eli lääkkeen nimi (nimet) ja määrä(t)prn. = pro re nata, tarpeen mukaanpro = puolesta, varten, kohti (esim. pro analysi = analyysiä varten, pro dosi annosta kohti, pro tai in die = päivää kohti, vrk:ssa)pro auctore = tekijälle, reseptissä potilaan nimen korvaava ilmaisu, jolla lääkemääräyksen antaja ilmoittaa lääkkeen tulevan ammatin harjoittamisen kannalta tarpeelliseen käyttöön (Jos lääkäri hoitaa omaa sairauttaan, hän ei kirjoita lääkettä pro auctore, vaan määrääpropr. = proprius, oma (ad us. propr. = omaan käyttöön)pulv. = pulvis, jauheen yleisnimi (esim. pulvis simplex, compositus, suhtilis, grossus etc.)pulveres = jauheetpurif. = purificatus, puhdistettupurus = puhdas

q. (qq.) = joka ..., esim. qq6h = joka 6. tuntiq. i. d. = quater in die, neljästi päivässäq. l. = quantum libet, niin paljon kuin haluttaaq. s. = quantum satis, riittävästi, tarpeen mukaanq.v. = quantum vis, niin paljon kuin haluatqd. = joka päiväqds. four = quarter die sumendus, neljä kertaa päivässäqid. = neljästi päivässäqod. = joka toinen päiväquater = neljästi

raff. = raffinatus, puhdistettuRec. = Recipe, Ota!, Resepti alkaa tällä lyhenteellä, joka on painettu valmiiksi lomakkeisiin, mutta tulee muistaa lisätä, jos lääkemääräys joudutaan kirjoittamaan blanko-paperille.receptum = vastaanotettu määräys, reseptirectal. = rectalis, peräsuolen- (rectum = peräsuoli, per rectum = peräsuolen kautta)rectalia = peräsuolen kautta antoon tarkoitetut lääkevalmisteetrefrig. = refrigeratus, jäähdytettyremedium = lääke, lääkeaine (kr. pharmakon)remedium adiuvans = lääkkeen muu kuin pääasiallinen vaikuttava aineremedium cardinale = lääkkeen pääasiallinen vaikuttava aineremedium constituens = lääkkeen muodon, perusmassan tai koostumuksen antava farmakologisesti inertti aine, käytetty myös sanaa vehiculumremedium corrigens = lääkkeen makua, hajua tai väriä parantava aineRep. = Repete, Uudista! tai Repetoi! Jo toimitetun reseptin uudelleen toimitettavaksi määrääminen. (Ne repete = älä uudista!)resoribl. = resoribletta suun limakalvon läpi imeytymään tarkoitettu tablettirhinogutt. = rhinoguttae, nenätipat, -puikot, -sumutteet, ja -voiteet

S. = Signa, Varusta käyttöohjeella!s. = sine, ilmans. c. = sub cutem, ihonalaiskudokseen (subcutaneus = ihonalainen)s. conserv. = sine conservante, ilman säilytysainettasapo = saippuasaturat. = saturatus kyllästettysedativum = sedatiivi, rauhoittava aine (mon. sedativa)semel = kerran, iteroinnissa: Iter semelsesqui- = puolitoista-Sic = Juuri niin!, Merkittynä esim. yleisestä ohjeesta poikkeavan lääkkeen vahvuuden, määrän tai annostuksen perään viestii apteekille, että merkintä on tehty tarkoituksellasiccat. = siccatus, kuivattusice. = siccus kuivasignatura = reseptin osa, jossa reseptin kirjoittaja antaa ohjeet lääkkeen käyttäjällesine copia = jäljentämättä (D. sine copia Anna jäljentämättä preskriptiota ohje- ta nimilippuun!)sol. = solutio, liuos, solutus liuotettusolub. = solubilis, liukenevasolubl. = solubletta, tablettimainen lääkemuoto, josta valmistetaan ulkoiseen käyttöön tarkoitettu liuossolv. = solvens, irrottava (esim. ysköksiä), liuottava, liuotinSolve = Liuota!spir. = spiritus, sprii, etanolia sisältävän apteekkitavaran etuliitespir. denat. = spiritus denaturatus, denaturoitu spriispir. e vino = spiritus e vino, lääkekonjakkispir. fort. = spiritus fortis, väkiviina 96 %spirituos. = spirituosus, spiritus fortista (tai etanolia) sisältäväss. = semis, puoletstat. = statim, hetiStatim = Heti! (Käytetään eräissä maissa Cito -merkin asemesta)ster. = sterilis, steriilisteril. = sterilisatus, steriloitu (esim. aqua sterilisata)Sterilisa = Steriloi!stimul. = stimulans, kiihottavastyli = puikot (esim. nenä-, hammas- ja virtsatiepuikko)stylus (stilus) = puikko, kynä, varsisubcut. = subcutaneus, ihonalainensubscriptio = reseptin osa, jossa sanotaan, mitä apteekin tulee tehdäsupp. = suppositorium, peräpuikkosusp. = suspensio, liettäminen, liete, kiinteän aineen ja nesteen seosSuspende = Valmista suspensio!syr. (syrup.) = syrupus (sirupus), siirappi

t. i. d. = ter in die, kolmesti päivässätabl. = tablettam tablettital. dos. = tales doses, (lyh. myös t. d.), sellaisia annoksia (esim. D. tal. dos. n:o X. S.)talis = sellainentbsp. = tablespoonful, ruokalusikallinentds. = ter die sumendus, kolmasti päivässäter = kolmesti, iteraatiossa: iter. ter.tid. = ter in die, kolmesti päivässätinct. = tinctura, etanolipitoinen rohdosuutetoxicum = myrkkytsp. = teaspoonful, teelusikallinen

U S A N = United States Adopted Nameu. = unitas internationalis, (engl. IU), kansainvälinen yksikkö, KYU. S. N. F. = The United States National FormularyU. S. P. = The United States Pharmacopeiaungt. (ung.) = unguentum, voiteen yleisnimi, myös rasvapohjainen, vettä enintään niukasti sisältävä voide.unguenta = voiteet (esim unguenta ophthalmica = silmävoiteet)usus (us.) = käyttö, (esim. ad usum externum = ulkoiseen käyttöön); myös muotoa pro usu on käytetty. Ilmaisu per usum ad xx.xx.xxxx rajoittaa lääkemääryksen voimassaolon merkittyyn päivämäärään.ut = niin että, jottaut dict. = kuten määrätty

vaginalia = emätinlääkevalmisteet (esim. emätingeelit, -puikot, -tamponit, -vaahdot ja -voiteet)vagit. = vagitorium, emätinpuikkoven. = venenum, myrkky (D. sub signo veneni = Anna myrkyn merkillä varustettuna!)ver. = verus, oikea, aitovet. (veter.) = veterinarius, eläinlääke-, eläinlääkärivin. = vinum, viinivin. medicat. = vinum medicatum, rohdoksen tai lääkeaineen viiniliuosvinum medicinale = lääkeviinivitr. = vitrum, lasi, lääkepulIon ja lasiastian yleisnimi; in vitro = pullossa, lasissa, tutkimuksessa "koeputkessa" tehty biologinen tutkimus (vastakohta in vivo)vitrum originale = alkuperäispakkaus

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?