Suomalaiset alkaneet ihan oikeasti kuntoilla - Terveys - Ilta-Sanomat

Kuntoilussa siirrytty sanoista tekoihin

Johtava hyvinvointimedia Terve.fi toteutti Miten Suomi voi? - Kansallinen hyvinvointibarometri 2010 - kyselytutkimuksen helmi-maaliskuussa, ja siihen vastasi yhteensä 3232 suomalaista.

Moni suomalainen on alkanut uskoa, että hyvä terveys vaatii vaivannäköä. Sohvalla löhöilystä pitää siirtyä kuntoiluun.­

7.5.2010 11:48

Tutkimus osoittaa, että suomalaiset ovat tietoisia siitä, miten erilaiset valinnat vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa ja tämä näkyy myös heidän kulutustottumuksissaan.

Suomalaista hyvinvointia on tutkittu perinteisesti lähinnä fyysiseen terveyteen ja yhteiskuntaan liittyvästä näkökulmasta. Terve.fi:n ja Tutkimusyhtiö 15/30 Research Oy:n kehittämä kansallinen hyvinvointibarometri on ensimmäinen yksilön asenteisiin, elämäntilanteeseen, elämäntapoihin ja hyvinvointikuluttamiseen liittyvä laajempi kartoitus, joka toistetaan jatkossa vuosittain. 15/30 Research Oy toteuttaa vuosittain myös Kansallisen nuorisotutkimuksen.

Uudella hyvinvointibarometrilla haluttiin selvittää, miten suomalainen mieltää hyvinvoinnin, mitä se hänelle merkitsee, mihin hyvinvoinnissa kiinnitetään huomiota ja mitkä asiat ovat hyvinvointikulutuksessa tärkeitä. Yhteensä 29 kysymyksestä koostuvasta barometristä selviää, että suomalainen arvostaa hyvinvointiaan ja panostaa siihen niin aikaa kuin rahaa.

- Tulokset vahvistavat jo aiemmissa tutkimuksissamme havaittua signaalia siitä, että hyvinvoinnin edistämisessä ollaan siirtymässä sanoista tekoihin. Jo neljä viidestä miettii syömänsä aterian terveellisyyttä päivittäin. Kaksi kolmesta pohtii ateriansa alkuperää ja lähes puolet kiinnittää huomiota ruokansa eettisyyteen vähintään viikoittain, Tutkimusyhtiö 15/30 Research Oy:n tutkija Riikka Lätti kertoo.

Ihmissuhteet tärkeitä, painonhallinta mietityttää, tasapaino ratkaisee

Sekä suomalaisten yleinen hyvinvointi että nykyinen terveydentila ja työtilanne saivat tutkimuksessa hyvän kouluarvosanan 8-. Terveyttä halutaan myöskin kohentaa kiinnittämällä huomiota esimerkiksi ravintoon ja painonhallintaan. Kyselyyn vastanneista 70% tarkkailee syömisiään ja 67% yrittää pudottaa painoaan. Huomattavan suuri osa vastanneista (76%) täydentää ruokavaliotaan vitamiineilla. Lisäksi amino- ja rasvahappoja käyttää lähes neljännes ja luontaistuotteita lähes viidennes vastaajista.

Fyysisen terveyden lisäksi hyvinvoinnin yhtälöön vaikuttavat myös esimerkiksi ihmissuhteet. Suomalaisten parisuhdeelämä näyttäisi olevan hyvällä mallilla, sillä kumppaninsa kanssa hyvin tai erinomaisesti toimeen tulee 85% vastanneista. Lähisuhteiden merkitys korostuu myös ilon ja surun jakamisessa. Noin 87% vastanneista kertookin aina tai usein ystävilleen omalle kohdalle sattuvista mukavista uutisista. Lisäksi lähes puolet suomalaisista kokee saavansa paljon ja 34% jonkin verran apua perheeltään esimerkiksi sairastuessaan.

- Tutkimus pohjautuu ajatukseen, että hyvinvointi rakentuu useista eri tekijöistä, kuten terveydestä, jaksamisesta, onnellisuuden kokemuksista, ihmissuhteista, ravinnosta, itsensä tuntemisesta ja liikunnasta. Hyvinvointi on muutakin kuin fyysistä terveyttä. Se on yksilön subjektiivinen kokemus ja aihe, johon jokainen kiinnittää huomiota jollain tasolla, Terve.fi:tä julkaisevan Darwin Media Oy:n toimitusjohtaja Mika Nevalainen summaa.

Lisätietoja:

Tutkija Riikkä LättiTutkimusyhtiö 15/30 Research Oyp. 0400 627 402

Toimitusjohtaja Mika NevalainenDarwin Media Oyp. 0400 882 024

15/30 Research Oy on nuorison ja kuluttajatrendien tutkimiseen erikoistunut konsultointi- ja tutkimusyritys. Terve.fi on Suomen johtava hyvinvointimedia, joka tavoittaa viikoittain 300 000 eri kuluttajaa, jotka haluavat elää paremmin ja terveemmin sekä nauttia elämästään enemmän. Terve.fi ja sen alasivustot tarjoavat kaiken henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista kiinnostuneille kuluttajille. Terve.fi-sivustoja julkaisee Darwin Media Oy.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?