Miljoonahuijari tunnusti tekonsa liian myöhään – poliisi oli tehnyt 4 000 sivun työn valmiiksi

Kolme suojeltua rakennusta Metsä Board Oyj:ltä Tampereelta ostaneen Miika Anttoni Ojan rangaistusseuraamus pysyi ennallaan hovioikeudessa.

Suojeltu entinen pääinsinöörin talo Tampereen Lielahdessa kaakosta katsoen. Rakennus valmistui joko 1918 tai 1919

14.3. 9:42

Turun hovioikeus on tehnyt muutoksen Pirkanmaan käräjäoikeuden elokuussa 2021 antamaan tuomioon, jonka keskiössä olivat Niemenrannan alueella sijaitsevat kolme suojeltua rakennusta.

Vastaaja, Miika Anttoni Oja, tuomittiin käräjillä kahden vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Hongkongin ja Brittiläisten Neitsytsaarien kautta rahoja kierrättäneen Ojan syyksi luettiin seitsemän eri rikosta, joista vakavin oli törkeä rahanpesu.

Metsä Board Oyj:ltä rakennukset ostanut Oja määrättiin maksamaan verohallinnolle korvauksia hieman yli miljoona euroa.

Lue lisää: Metsäjätti myi suojeltuja rakennuksia Tampereella – ostaja tuomittiin törkeistä talous­rikoksista

Tuomiostaan valituksen tehneen Ojan rangaistusseuraamus pysyi hovissa ennallaan: kaksi vuotta ja kaksi kuukautta ehdotonta vankeutta.

Oja vaati rangaistuksen alentamista ehdolliseksi ja sitä kautta yhdyskuntapalveluna suoritettavaksi. Oja perusteli vaatimustaan muun muassa teoista kuluneen pitkän ajan vuoksi ja tekojen tunnustamisella.

Merkittävimmät rikokset tapahtuivat vuosina 2014–15. Hovioikeuden mukaan teoista kuluneen ajan vuoksi seuraamusta ei voi lieventää.

Syyttäjä muistutti puolestaan, että Oja tunnusti tekonsa vasta pääkäsittelyn kolmantena päivänä. Hovioikeus otti asian huomioon ratkaisussaan.

– Ottaen huomioon asian laajuus, Ojan voidaan katsoa edistäneen asian selvittämistä oikeudenkäynnissä. Koska tunnustaminen on kuitenkin tapahtunut vasta oikeudenkäynnin alettua, ei tunnustamisella ole saavutettu samanlaisia etuja kuin silloin, jos tunnustaminen olisi tapahtunut esitutkinnassa tai ennen oikeudenkäynnin alkamista, hovioikeus pohti mahdollisuutta lieventää tuomiota.

Hovioikeus koroStaa poliisin tekemää työlästä esitutkintaa. Poliisi kuuli kaikkiaan 26 eri henkilöä ja asiakirja-aineistoa oli kaikkiaan lähes 4 000 sivun verran.

– Myös käräjäoikeudessa on ehditty pitämään valmisteluistunto (ja) aloittamaan pääkäsittelyjä kutsumaan todistajat.

Tunnustamisella oli kuitenkin vaikutuksensa. Hovioikeuden mukaan sen rangaistusta alentava vaikutus oli noin neljä kuukautta.

Näin ollen Ojan vankeusrangaistus olisi pudonnut vuoteen ja kymmeneen kuukauteen. Tässä tapauksessa vankeus olisi voitu tuomita ehdollisena.

Toisaalta hovioikeus katsoo, että asiakokonaisuudessa tulee ottaa huomioon rikosten erityinen suunnitelmallisuus. Hovioikeus kiinnittää huomiota muun muassa Ojan verovelkoihin, jotka olivat vielä lokakuussa 2015 yli 1,5 miljoonaa euroa.

Hovioikeuden mukaan Ojan menettely oli pitkäkestoista ja vältettyjen verojen määrä huomattava. Taloudellisen edun saaminen epärehellisin keinoin osoitti erityistä suunnitelmallisuutta, menettelyn suurta moitittavuutta ja huomattavaa syyllisyyttä.

Rikosten keskinäinen yhteys ja tekojen suunnitelmallisuus lopulta lisäsi Ojan syyllisyyttä.

– Muiden rikosten rangaistusta lisäävän vaikutuksen voidaan katsoa olevan noin yksi vuosi ottaen huomioon, että keskinäinen yhteys alentaa rangaistusta ainoastaan tiettyjen tekojen osalta. Näin ollen Ojalle tuomittava rangaistus ennen lieventämis- ja kohtuullistamisperusteen vaikutuksen arviointia olisi kolmen vuoden vankeusrangaistus.

Hovi katsoi siis, että Ojan menettelyssä oli siis sekä käräjäoikeuden antamaa rangaistusta korottavia että sitä alentavia seikkoja. Lopputulos oli plus/miinus nolla:

– Ottaen huomioon edellä mitattu yhteinen kolmen vuoden rangaistus sekä rangaistuksen alentaminen (...) neljällä kuukaudella ei asiassa ole perusteita alentaa käräjäoikeuden Ojalle tuomitsemaa vankeusrangaistusta.

Lopulta ainoaksi muutokseksi tuomioon jäi törkeää velallisen epärehellisyyttä koskevan syytekohdan tekoajan lyheneminen seitsemällä vuodella. Käräjäoikeuden mukaan Oja syyllistyi tekoon vuosina 2004–14, mutta hovioikeus päätyi vuosiin 2011–14.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?