Työt ovat alkaneet yön pimeydessä – 85 miljoonaa maksava ratikan kakkosvaihe pääsee vauhtiin Tampereella

Särkänniemen kupeessa sijaitseva Sepänkadun silta levenee liki kolminkertaiseksi. Työt Näsijärvenkadun liittymässä alkavat jo keskiviikkona.

27.10.2020 16:41

Se on jo käynnistynyt! Ratikan kakkosvaihe, siis.

Tamperelaisia vuosikausia puhuttanut ja elämää monella tapaa vaikeuttanut raitiotien ykkösosankaan rakentaminen on yhä kesken, mutta uutta jo pukkaa. Vähän salaa, yön pimeydessä – ihan oikeiden VR:n junien seassa.

– Junaopasteita siirretään uusiin paikkoihin Tipotien ja Näsinkallion välisellä osuudella. Työtä tehdään öisin junien välissä, liikennejärjestelmistä vastaava suunnittelupäällikkö Ari Vandell Tampereen kaupungilta paljastaa.

Ensin työ, sitten tie. Lopulta Lielahteen saakka, kunhan hallinto-oikeus antaa luvan rahdata maata Näsijärveen. Vesistön täyttö synnyttää uuden saaren, Näsisaaren, jota pitkin kiskot länteen vedetään.

Mutta se on vasta vaihe 2B. Ensin tehdään 2A-pätkä Pyynikintorilta Sepänkadun, Paasikivenkadun ja Rantatien kautta Santalahteen.

Havainnekuva Sepänkadun sillan suunnasta Pyynikille.

Liikenne tällä pätkällä on määrä alkaa vuonna 2023. Lielahteen päästään sitten 2B-suunnitelmien mukaan 2024.

– Tavoite on saada liikennöinti alkamaan molemmissa tapauksissa syysliikennekauden alussa. Ykkösvaihe käynnistyy 9. elokuuta 2021, ja jatkossakin alamme jahtaamaan sitä elokuuta, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö ilmoittaa.

Ratikan ykkösosasta on valmiina jo 85 prosenttia. Lähinnä keskeneräinen on vain myöhemmin siunauksensa saanut Hatanpään valtatien pätkä.

Oma kadunpätkäoptionsa on kakkososallakin. Jos Tampereen poliitikot osoittavat suotuisuuttaan ratikalle jatkossakin, pääsee Lielahdessa kiskoja pitkin myös Enqvistinkatua pitkin suureen kauppakeskittymään.

Siltoja, siltoja, lisää siltoja!

Ratikkatyömaiden seurauksena Tampere on kokenut paljon muutoksia. Yksi asia, mikä kiskojen lisäksi jää näkyviin, ovat lukuisat sillat.

Ratikan ykkösvaihe on kasvattanut siltojen määrää Tampereella peräti 16 kappaleella. Lisäksi seitsemää muuta siltaa on muokattu. Kakkosvaihe tietää seitsemää upouutta ja kahta muokattua siltaa.

Muokkaaminen ei ole pelkkää ehostamista. Esimerkiksi Pyynikiltä rautatien yli Paasikivenkadulle johtava Sepänkadun silta levenee ja jykevöityy kunnolla. Silta on nyt 15,6 metriä leveä, mutta uudistettuna Särkänniemen kupeessa olevalla sillalla on leveyttä jopa 43 metriä.

Sepänkadun sillan uusiminen pistää Tampereen liikennettä uusiksi yli vuoden ajan. Silta on töiden vuoksi suljettuna keväästä 2021 kesään 2022 saakka.

Merkillepantavaa sekin, että Rantakadun yli kulkeva Santalahden nykyinen ylikulkusilta siirtyy väliaikaisesti noin 30 metriä kaupungin suuntaan tammikuussa 2021.

Rantatien yli kulkevaa kevyen liikenteen siltaa siirretään 30 metriä.

Uusiin ja muuttuviin liikennejärjestelyihin saadaan siis tottua keskustan länsipuolella jo keskiviikosta alkaen, kun työt Näsijärvenkadun liittymässä alkavat.

– Rakentamisen aikana tavoitteena on tehdä aina pitkäaikaiset liikennejärjestelyt eri työvaiheille, jotta muutoksia tulisi vähän ja niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille, palveluille ja liikenteelle, Raitiotieallianssin tuotantopäällikkö Kari Simonen toteaa.

Paasikivenkadulle tulee jatkossa yksi kaista keskustan suuntaan ja kaksi kaistaa keskustasta lännen suuntaan. Pyöräilyä ohjataan muuttuville kiertoreiteille töiden etenemisen mukaisesti. Järjestelyt tiedotetaan ja opastetaan työvaiheen mukaan. Paasikiventieltä pääsee töiden aikana vain yhtä ajokaistaa Paasikivenkadulle, mikä on myös raitiotien valmistumisen lopputilanne.

Luvassa kiertoliittymiä

Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymään tehdään marraskuussa väliaikainen kiertoliittymä liikenteen sujuvoittamiseksi ensimmäisten rakentamistöiden aikana. Nykytilanteessa risteyksessä on liikennevalo-ohjaus.

Kiertoliittymä on käytössä kevääseen 2021, jolloin Sepänkadun ja Paasikivenkadun välinen liikenne katkaistaan sillan uusimistöiden vuoksi. Kiertoliittymään jätetään vapaa oikea kaista lännen suuntaan, mutta sitä joudutaan tietyissä työvaiheissa ajoittain sulkemaan. Tästä voi aiheutua jonoutumista ja matka-ajan pidentymistä iltapäiväliikenteessä, mutta asiasta tiedotetaan etukäteen. Liittymän rakentamistyöt käynnistyvät viikolla 45 eli marraskuun alussa.

Näsijärvenkadun ja Paasikivenkadun liittymään rakennetaan marraskuussa lisäksi kiertoliittymä, jonka on liikennesimuloinneissa nähty sujuvoittavan Hämeenpuiston lisääntyvää liikennettä Sepänkadun siltatöiden alkaessa keväällä 2021. Liittymän rakentaminen alkaa jo viikolla 44.

Paasikiventiellä tehdään liikennejärjestelyt, jotta voidaan aloittaa uuden Santalahden ylikulkusillan rakentaminen. Rakennustöiden ensimmäisessä vaiheessa ajokaistat kulkevat Paasikiventien reunoilla ja työalue sijaitsee tien keskellä.

Pirkankadulla tehdään kaistajärjestelyjä liittymäalueen lähellä alkavien vesihuoltotöiden vuoksi.

Liikennejärjestelyjä tehdään ja kiertoliittymiä rakennetaan osittain yötöinä.

Rakentaminen aloitetaan useassa kohdassa yhtä aikaa

Raitiotien rakentaminen aloitetaan marraskuussa liikennejärjestelyjen valmistuttua useassa kohdassa samanaikaisesti.

– Rakentamisen vaikutuspiirissä sijaitseviin kiinteistöihin, liikkeisiin ja palveluihin pääsee kulkemaan kaikissa työvaiheissa. Myös huoltoajo varmistetaan rakentamisen kaikkien vaiheiden aikana ja kadun ylityspaikkoja on katujen kortteliväleillä, Simonen painottaa.

Havainnekuva Rantatieltä.

Rantatiellä aloitetaan kaistajärjestelyjen valmistuttua Santalahden nykyisen ylikulkusillan siirron valmisteleminen ja uuden ylikulkusillan rakentaminen. Nykyinen jalankulku- ja pyöräilysilta siirretään väliaikaisesti noin 30 metriä kaupungin suuntaan töiden ajaksi tammikuussa 2021. Lisäksi Rantatien risteyssillan länsipuolella aloitetaan tukimuurin rakentaminen.

Rantatien tulevan itäisemmän raitiopysäkin kohdalla aloitetaan samoin tukimuurityöt entisen tulitikkutehtaan kohdalta. Rantatien alueella aloitetaan myös johto- ja putkisiirrot pois tulevan raitiotien alta. Raitiotieväylä sijaitsee Rantatien ja Paasikiventien (valtatie 12) välissä, ja Rantatien osuudella sijaitsee kaksi raitiopysäkkiä.

Paasikivenkadulla aloitetaan maanrakennustyöt sekä johto- ja putkisiirrot. Työt alkavat kahdesta kohdasta, Sepänkadun liittymästä sekä Haarlan kiinteistön kohdalta, lännen suuntaan. Työalueet sijaitsevat Paasikivenkadun pohjoispuolella eli Näsijärven puolella. Ensi keväänä aloitetaan Haarlan tehdaskiinteistön kohdalla johtosiirtojen valmistuttua tukimuurin rakentaminen.

Pirkankadulla, Sepänkadun liittymäalueen läheisyydessä, aloitetaan vesihuoltotyöt kadun eteläpuolella. Työt tehdään nyt, jotta liikenne keväällä 2021 Sepänkadun siltatöiden alkaessa saadaan Pirkankadulla mahdollisimman sujuvaksi.

Sepänkadun sillan uusimisen yhteydessä sillan alapuolelle rakennetaan suojakatos ja nykyinen rautatien ylittävä silta puretaan. Suojakatoksen alla rautatieliikenne kulkee töiden aikana normaalisti. Suojakatoksen päälle rakennetaan kokonaan uusi silta, joka mitoitetaan kaikille kulkumuodoille ns. sekaliikenneväyläksi (raitiotieliikenne, autoliikenne, jalankulku ja pyöräily).

Sillan rakentamistyöt vaativat myös sähköratamuutoksia rautatielle sekä yhteensovitusta junaliikenteen kanssa.

Näin Tampereen ratikan kakkosvaihe etenee.

Rakentamistyöt vaikuttavat joukkoliikenteeseen

2A-osan työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat joukkoliikenteeseen Amurissa ja Santalahdessa. Suurimmat vaikutukset aiheutuvat Sepänkadun sillan sulkemisesta, sillä Sepänkatua tällä hetkellä käyttävät bussilinjat ohjataan keskustaan poikkeusreittiä Paasikivenkadulta Hämeenpuistoon. Siltatöiden valmistuttua kesällä 2022 linjoja pystytään palauttamaan Sepänkadulle.

Satakunnankatua ja Pirkankatua suoraan ajaviin linjoihin ei tule muutoksia, mutta työmaajärjestelyiden läpi joudutaan ajamaan Sepänkadun risteyksissä. Paasikiventiellä (valtatie 12) ja Paasikivenkadulla bussien kulku voi hidastua työmaan kohdalle tulevien paikallisten nopeusrajoitusten vuoksi. Paasikiventien pysäkkejä siirretään Rantatien puolella työmaan edetessä ja lopputilanteessa Santalahden kohdalle jää yksi bussipysäkkipari.

Paasikivenkadun bussipysäkit poistuvat työmaan edetessä lopputilanteen mukaisesti Haarlan mutkan kohdalta. Töiden aikana bussiliikenteen poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan Tampereen seudun joukkoliikenteen ja Raitiotieallianssin toimesta

Myös kunnallistekniikkaa uusiksi

Raitiotien rakentamisen tavoitekustannus kakkososalle on 84,9 miljoonaa euroa.

– Raitiotien rakentamisen lisäksi kaupunki tilaa Raitiotieallianssilta rinnakkaisia, samassa yhteydessä toteutettavia töitä 26,2 miljoonan euron edestä. Tämä tarkoittaa sitä, että osuudella Pyynikintori–Lentävänniemi tullaan myös uusimaan runsaasti kunnallistekniikkaa sekä jalkakäytäviä ja pyöräilyväyliä, Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen kertoo.

Kaupungin erikseen tilaamat ja raitiotien yhteydessä tehtävät työt ovat mm. seudullisen pyöräilyreitin ja jalankulkuyhteyksien parantamista, Santalahteen rakennettava uusi jalankulkusilta, katuvalaistuksen uusimista, vesijohto-, jätevesi- ja kaukolämpöverkoston uusimista sekä tietoliikenneverkon kuitukaapelointeja. Lisäksi toteutetaan Pirkankadun perusparannus välillä Sepänkatu-Santalahdentie. Jalkakäytävät ja pyörätiet valmistuvat vaiheittain kaduittain, viimeiset osuudet vuonna 2024.

Raitiotien ykkösosa (Pyynikintori–Hervanta, Tays–Sorin aukio) valmistuu aikataulussaan ja liikenne koko osalla käynnistyy 9. elokuuta 2021.

– Ykkösosan tavoitekustannus tullaan ennusteen mukaan alittamaan vähintään 26 miljoonalla eurolla, Rautatieallianssin projektipäällikkö Sari Valjus tiivistää.

Ykkösosan tavoitekustannus oli 270 miljoonaa, joten on selvää, ettei kakkososan kohdalla päästä vastaaviin säästöihin. Ei todennäköisesti edes suhteellisesti laskien.

– Kakkososan toteuma on kireä. Ykkösosa laskettiin varman päälle. Nyt pohja on varmempi, kun olemme oppineet, miten homma tehdään, Valjus selvittää.

Kaksoisraidetta on asennettu koko ykkösvaiheen linjan osuus eli 15,7 kilometriä. Lisäksi varikon alueelle on asennettu neljä kilometriä raidetta. Kakkosvaihe tuo raidetta lisää noin 6,6 kilometriä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?