Saako 16-vuotias hakea sisarensa päivä­kodista? – lain­valvojalta ja opetus­hallitukselta tukea tamperelais­äidin näkemykselle: ”Huoltaja on paras henkilö arvioimaan” - Tampereen seutu - Ilta-Sanomat

Saako 16-vuotias hakea sisarensa päivä­kodista? – lain­valvojalta ja opetus­hallitukselta tukea tamperelais­äidin näkemykselle: ”Huoltaja on paras henkilö arvioimaan”

Opetushallitus ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsovat, ettei varhaiskasvatuspalveluiden tuottaja voi määrätä, kenellä on oikeus hakea lapsi päivähoidosta. Kuvituskuva.

Opetushallitus ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsovat, ettei varhaiskasvatuspalveluiden tuottaja voi määrätä, kenellä on oikeus hakea lapsi päivähoidosta. Kuvituskuva.

Julkaistu: 12.11. 20:42

IS kertoi maanantaina, kuinka päiväkoti kieltäytyy antamasta neljävuotiasta tyttöä 16-vuotiaan isosiskon matkaan äidin pyynnöistä huolimatta.

Opetushallitus ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsovat, ettei varhaiskasvatuspalveluiden tuottaja voi määrätä, kenellä on oikeus hakea lapsi päivähoidosta. Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja antoi ratkaisunsa syyskuussa 2017 Kauniaisissa asuvan naisen kanneltua asiasta.

Nainen halusi, että hänen 16-vuotias poikansa olisi voinut tarpeen vaatiessa hakea kaksivuotiaan pikkuveljensä päiväkodista kotiin. Päiväkoti ei toivetta hyväksynyt.

IS uutisoi maanantaina vastaavasta tapauksesta Tampereella. Asetelmassa vaihtuivat vain lasten sukupuolet ja nuoremman ikä. Tulos oli sama kuin Kauniaisissa: neljävuotiasta tyttöä ei anneta 16-vuotiaan isosiskon matkaan.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ratkaisi Kauniaisten tapauksessa asian huoltajan eduksi. Yksiselitteistä on ainakin se, mitä laissa lukee:

– Lainsäädännössä ei ole säännöksiä siitä, kuka tai minkä ikäinen henkilö voi hakea lasta varhaiskasvatuksesta, Pajuoja kirjasi ratkaisuunsa.

Kanteluun vastatessaan Kauniaisten sivistystoimi vetosi turvallisuussuunnitelmaansa, jonka mukaan ”ei ole sellaista tilannetta, jossa alaikäisen henkilön voitaisiin katsoa voivan turvallisesti toimia pienen lapsen hakijana päiväkodista”.

Vastauksessaan kunta korosti, että ”vastuu lapsesta poistuu päiväkodin henkilöstöltä lapsen huoltajalle, kun lapsi luovutetaan huoltajalleen.”

Opetushallitus totesi puolestaan, ettei varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ole vaatimuksia siitä, kuka voi hakea lapsen päivähoidosta. Lausunnon mukaan varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja ei voi olla luovuttamatta lasta hakijalle, jonka huoltaja on etukäteen päiväkotiin ilmoittanut – oli hakija sitten täysi- tai alaikäinen.

– Lähtökohtaisesti huoltaja on paras henkilö arvioimaan lasta päivähoidosta hakevan alaikäisen kyvyn suoriutua tehtävästään, opetushallitus linjasi.

Vastuukysymyksen osalta opetushallitus muistutti, että vahingonkorvausvastuun tai rikosoikeudellisen vastuun ”syntyminen edellyttää aina moitittavaa toimintaa tai laiminlyöntiä”. Oikeudellinen vastuu ei siis ole ennakolta yksiselitteisesti määriteltävissä.

– Pelkästään se, että päivähoidon henkilöstö luovuttaa lapsen huoltajan ilmoittamalle alaikäiselle henkilölle, ei ole moitittavaa toimintaa, eikä siitä automaattisesti synny oikeudellista vastuuta lapsen päivähoidosta luovuttaneelle henkilölle, vaikka kotimatkalla lapselle sattuisi onnettomuus, opetushallitus totesi.

– Oikeudellisen vastuun määrittämiselle on tyypillistä jälkikäteen tapahtuva arviointi, jossa otetaan huomioon kaikki tapaukseen liittyvät yksityiskohdat ja kaikkien tapaukseen liittyvien henkilöiden toiminta sen yhteydessä.

Suomeksi: päiväkodin johtaja on oikeussalissa vahvoilla, jos huoltaja on ennakkoon antanut alaikäiselle lapselleen luvan hakea pienempi sisaruksensa hoidosta kotiin.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Jussi Pajuojan mukaan hakijan alaikäisyys ei voi olla syy olla luovuttamatta lasta päiväkodista.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Jussi Pajuojan mukaan hakijan alaikäisyys ei voi olla syy olla luovuttamatta lasta päiväkodista.

Opetushallitus korostaa sen sijaan varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan olevan heikoilla jäillä vastustaessaan isän tai äidin toiveita.

– Kaupungin päätös siitä, että vain täysi-ikäinen henkilö voi hakea lapsen päivähoidosta, on ristiriidassa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa säädettyjen huoltajan oikeuksien kanssa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu tukee opetushallituksen lausuntoa. Pajuojan mukaan hakijan alaikäisyys ei voi olla syy olla luovuttamatta lasta päiväkodista.

Ratkaisun pohjana Pajuoja käytti Euroopan ihmisoikeussopimusta, Suomen lakia ja opetushallituksen laatimaa varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Ihmisoikeussopimuksen mukaan ”jokaisella on oikeus nauttia yksityiselämäänsä, kotiinsa ja kirjevaihtoonsa liittyvää kunnioitusta”, eivätkä viranomaiset voi tähän oikeuteen puuttua kuin välttämättömissä tapauksissa muun muassa kansallisen turvallisuuden vuoksi tai moraalin suojelemiseksi.

Laissa sanotaan puolestaan, että ”huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista”. Varhaiskasvatuslaissa mainitaan lisäksi, että huoltajille ”on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin”.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa korostetaan myös huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä.

– Yhteistyössä huomioidaan perheiden moninaisuus, lasten yksilölliset tarpeet sekä huoltajuuteen ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset, varhaiskasvatussuunnitelmassa todetaan.

Kauniaisten turvallisuussuunnittelu perustuu Stakesin ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeisiin, joita käytetään yleisesti Suomen kunnissa. Oikeudellisesti sitovia ohjeet eivät kuitenkaan ole.

– Kunta ei siten voi vain yksipuolisesti omaan päätökseensä perustuvilla säännöillä ja käytänteillä rajoittaa huoltajan lakiin perustuvaa oikeutta päättää lapsensa asioista.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa kehotettiinkin päiväkoteja ottamaan huoltajien oikeudet huomioon.

– Ratkaisu asiassa tulee tehdä yhteistyössä lapsen huoltajan kanssa käyttäen tapauskohtaista kokonaisharkintaa, Pajuoja tiivisti.

Havaintojensa perusteella Pajuoja totesi, että kunnat ”ovat päätyneet erilaisiin ratkaisuihin käsillä olevan asian ratkaisemiseksi”.

– Kyse on varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvästä käytännön ongelmasta, johon jokaisen toimintayksikön on löydettävä lapsen edun mukainen ratkaisu.

Kauniaisten kaupunki kaipasi selvityksessään uutta ohjeistusta asiaan. Toiveen mukaan ”lapsen huoltajien antama kirjallinen valtuutus poistaisi vastuun lapsen turvallisuudesta varhaiskasvatuksen henkilöstöltä ja siirtäisi vastuun koskien lapsen turvallista kotimatkaa lapsen huoltajalle”.

Lisää aiheesta