Tampereen ahdinko jatkuu: Verotulot kasvavat reilusti – silti ensi vuonnakin tulossa takkiin 26 miljoonaa euroa

Julkaistu:

Päättäjät odottavat Rinteen hallituksen päätöksiä ennen tasapainottavia toimenpiteitä.
Tampereen kaupunki yrittää hilata talouttaan plussalle, mutta tie on pitkä. Vielä ensi vuonnakin tilikauden tulos on päätymässä 26 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Kuluvan vuoden alijäämäksi ennustetaan runsaat 36 miljoonaa euroa. Toukokuussa vahvistettu vuoden 2018 taloudellinen tulos oli jopa liki 59 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Tappiota tulee, vaikka verotulojen ennakoidaan kasvavan ensi vuonna varsin reipasta, yli 2,3 prosentin vauhtia. Euroissa mitaten verotuloja on tulossa lisää 23 miljoonaa. Kokonaissumma nousee 1023 miljoonaan.

Palvelutarpeen nopean kasvun ja rajallisten taloudellisten resurssien yhteensovittamisessa päättäjillä riittääkin töitä. Kaupunginhallitus linjasi maanantaina, että talousarvion valmistelussa toimintayksiköiden on pidättäydyttävä kaikista menoja lisäävistä esityksistä.

Toimintakate kasvaa ensi vuonna 4,4 prosenttia tämän vuoden toteumaennusteesta. Vuosikate on 86,3 miljoonaa euroa. Toimintakatteeseen vaikuttavat eniten asunto- ja kiinteistölautakunnan muiden toimintatulojen väheneminen noin 15,7 miljoonalla eurolla, Pirkanmaan sairaanhoitopiriin 11,7 miljoonan euron tilauksen kasvu sekä kunta-alan palkkaratkaisun arvioitu 10,7 miljoonan euron vaikutus.

Talousarviokehys on laadittu nykyisen veroperusteiden mukaan. Verotulojen vuoden 2020 arvioon sisältyy vielä tässä vaiheessa epävarmuustekijöitä.

Valtionosuuksiin on tulossa 34 miljoonan euron (11,8 prosentin) kertaluonteinen lisäys. Kasvuarvio perustuu nykyiseen valtionosuuslainsäädäntöön ja oletuksena on, ettei uusia valtionosuuksia leikkaavia lakeja tehdä. Tämä varmistuu hallituksen budjettiriihen jälkeen.

Kunnille mahdollisesti annettavat uudet tehtävät on hallitusohjelmassa luvattu kompensoida kunnille täysimääräisesti. Valtionosuuksien kokonaismääräksi arvioidaan ensi vuonna 325 miljoonaa euroa.

Tampereella verorahoituksen kokonaiskasvuksi arvioidaan yhteensä 57 miljoonaa euroa (4,4 prosenttia).

Talouden tasapainottamisesitykset on perusteltua päättää vasta kesän jälkeen, kun hallitusohjelman kuntakohtaisista kuntatalousvaikutuksista on tarkempaa tietoa ja verotulojen ja valtionosuuksien kehitysarviot ovat täsmentyneet.

Kaupunginhallituksen mukaan kaupungin toimintayksiköiden tulee suunnittelussa sisällyttää talousohjelman toimenpiteitä talousarvioesityksiin. Toimintamenojen säästöjä tulee etsiä myös uudistamalla henkilöstön työskentelytapoja ja tehostamalla digitalisaation hyödyntämistä.

Alijäämäisen kehyksen vuoksi kaupunginhallitus kehottaa lautakuntia ja konsernihallintoa vielä etsimään talousarviovalmistelun yhteydessä pysyviä, vaikuttavia ja toteuttamiskelpoisia menojen vähennyksiä ja tulojen lisäyksiä. Valmistelussa olleet esitykset tulee raportoida kaupunginhallitukselle lautakuntien ja konsernihallinnon talousarvioehdotuksen yhteydessä.

Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2020 ovatkin pääosin suotuisat. Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan henkilöstökulut alittuivat vuosisuunnitelmaan nähden 2,5 miljoonaa euroa. Talousohjelmassa asetettu tavoite hallinnon tehtävien kustannusten vähentämisestä toteutui vuonna 2018 suunnitelman mukaisesti.

Valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuosien 2020-2022 vuotuinen nettoinvestointitaso vaihtelee 200–238 miljoonan euron välillä. Vuodelle 2020 kohdistuu 238 miljoonan euron investoinnit ja investointien taso on suunniteltu laskevaksi vuonna 2022 enintään 200 miljoonaan euroon.

Investoinneista talonrakennushankkeiden eli koulujen ja päiväkotien perusparannusten ja rakentamisen osuus on ylivoimaisesti suurin ja niiden osuus vain kasvaa.

Kehysvaiheessa ei vielä määritellä investointien lopullista tasoa. Kaupunginhallituksen käsittelyyn valmistellaan ehdotus yksilöidyksi investointien tasoksi kesän jälkeen. Tulevien vuosien investointien aiheuttamaa suurta lisärahoitustarvetta voidaan osittain kattaa omistuksien uudelleenjärjestelyillä ja harkitulla omaisuuden myynnillä, mutta sen varaan ei pidä liikaa laskea.

Lautakuntien ja johtokuntien talousarvioesitykset valmistuvat syyskuun puoliväliin mennessä. Pormestarin talousarvioehdotus esitellään lokakuun lopulla ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 18. marraskuuta.