Tampereen ratikka mullistaa Hämeenkadun kokonaan – uusiksi menevät niin kiveykset, lyhtypylväät kuin puutkin

Julkaistu:

Jalkakäytävien kunnostaminen venyy osin vuoteen 2022 saakka.
Tampereen liikenteen mullistavan raitiotien rakennustyöt vaikuttavat keskustan ytimessä, Hämeenkadulla, aina vuoteen 2022 saakka. Vasta silloin saadaan valmiiksi viimeinen osuus kadun reuna-alueista ja pyöräilyväylistä.

Itse raitiotien on määrä olla valmis vuonna 2021.

Kyse on toimintojen järkeistämisestä, sillä tiedossa on, että Hämeenkatu on uusimisen tarpeessa muutenkin. Niinpä Tampereen kaupunki ja Raitiotieallianssi ovat sopineet rakentamissisällön laajennuksesta. Raitiotieallianssi uusii raitiotien rakentamisen yhteydessä kaikki Hämeenkadun jalkakäytävät, maanalaisen kunnallistekniikan, eli johdot ja putket, sekä katuvalaistuksen katusuunnitelmien mukaisiksi.


Hämeenkatu uusitaan katusuunnitelmien mukaisiksi samoilla liikennejärjestelyillä ja samoissa kaivannoissa yhtä aikaa raitiotien rakentamisen kanssa. Työjärjesteys Hämeenkadulla toteutetaan niin, että ensin rakennetaan raitiotie ja sen jälkeen kadun reuna-alueet.

– Katu uusittaisiin joka tapauksessa myöhemmin, mutta näin toimien töiden kokonaiskesto ja haitta liikenteelle ja toimintaympäristölle on pienempi. Haluamme myös varmistaa, että rakentamisessa saavutetaan paras mahdollinen tekninen toimivuus ja vältytään eri rakennusvaiheiden ja eri toimijoiden yhteensovituksen tuomilta laaturiskeiltä, Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen toteaa.


Hämeenkadun jalkakäytävien rakentamistyöt toteutetaan samalla tavoin joka kohdassa. Ensin uusitaan jalkakäytävien alusrakenteet eli puretaan kiveykset, vaihdetaan tarvittavilta osin maamassat, asennetaan sähkörata-ja valaisinpylväiden perustukset sekä tehdään kasvualustat uusille katupuille. Sen jälkeen asennetaan sähkö-ja valaisinpylväät, istutetaan katupuut sekä kivetään jalkakäytävät ja pyöräilyväylät. Tarpeen mukaan uusitaan myös kiinteistöjen vesi-, hulevesi-ja-ja kaapeliverkostoja. Samaan aikaan rakennetaan raitiotietä kadun keskellä.

– Radan rakentamisessakin ensimmäisenä siirretään kunnallistekniikka eli putket ja johdot pois tulevan radan alta. Samalla putket uusitaan, jolloin niiden käyttöiäksi saadaan useita kymmeniä vuosia. Hämeenkadulla näistä töistä pääosa on jo tehty, ja raitiotien rakentaminenkin on suunniteltua pidemmällä, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Mikko Nyhä kertoo.

– Kadun keskellä jatkamme radan rakentamista yhtä aikaa jalkakäytävätöiden kanssa.

Pitkäkestoinen rakentaminen rassaa keskustassa liikkuvia. Tavoitteena on kuitenkin, että haitta niin asukkaille kuin yrityksille jää mahdollisimman pieneksi.

– Työn toteuttamisessa painotetaan, että Hämeenkadulla kulkeminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Keskustassa asiointia ei kannata vältellä, sillä kiinteistöihin ja liikkeisiin pääsy sekä huoltoajot varmistetaan töiden aikana. Myös yritysten ja kiinteistöjen tiedotukseen panostetaan, Tietäväinen korostaa.


Töiden aikana Hämeenkadun bussiliikennejärjestelyt säilyvät nykyisen kaltaisena. Vuonna 2019 bussiliikenne kulkee Tuulensuusta Keskustorin suuntaan ja Hämeenkadun itäpäässä molempiin suuntiin. Kadun ylityspaikkoja ja bussipysäkkejä voidaan töiden aikana joutua siirtämään.

Tuulensuussa kiveystyöt ovat käynnissä ja kortteli valmistuu kesäkuussa. Lisäksi Hämeenkadun länsipäässä tehdään tänä vuonna valmiiksi Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välinen kortteli, ja tavoitteena on myös Kuninkaankadun ja Aleksis Kiven kadun välinen osuus kadun pohjoisreunalla. Töitä aloitetaan tällä osuudella myös Hämeenkadun eteläpuolella. Hämeenkadun itäpäässä tavoite on rakentaa Aleksanterinkadun ja Rautatienkadun välinen osuus, lukuunottamatta Hämeenkadun eteläreunalla olevaa talotyömaan kohtaa. Jalkakäytäväalueiden uusiminen tuo Hämeenkadulla liikkuville kulkumuutoksia.