Selvitys: Talousjohtajat keskittyvät kannattavuuteen ja karsivat kuluja - Yrittäjä - Ilta-Sanomat

Yritysten rahalinja tiukkenee – nyt karsitaan kuluista

Makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden viimeaikainen epävarmuus on heikentänyt suomalaisten talousjohtajien uskoa tulevaisuuteen. Vaikka kasvun mahdollisuutta ei suljeta pois, päähuomio kiinnitetään nyt kassavirran turvaamiseen ja kulujen karsimiseen.

1.12.2011 14:55 | Päivitetty 1.12.2011 15:00

Kevään myönteiset talousnäkymät ovat kyselyn mukaan kääntyneet nyt selvästi negatiivisempaan suuntaan. Valtaosa suomalaisista talousjohtajista pitää yrityksensä näkymiä muuttumattomina tai vähemmän positiivisina kuin kuusi kuukautta sitten.

Asia selviää konsulttiyhtiö Deloitten maailmanlaajuisesta talousjohtajakyselystä.

– Tunnelmat synkkenivät lähes kaikissa tutkituissa maissa, joissakin varsin jyrkästi. Euroopassa erityisesti kuluttajakysynnän lasku ja valuuttariskit ovat lisänneet pessimismiä, Deloitten asiantuntija Kristiina Simola sanoo tiedotteessa.

Suomalaisten talousjohtajien näkemykset kassavirran kehittymisestä hajautuvat selvästi. Noin kolmannes talousjohtajista odottaa yrityksensä nettokassavirran kasvavan. Kolmannes odottaa kassavirran pysyvän entisellään ja lähes kolmannes laskevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Deloitte arvioi, että näkemysten hajontaa selittää epävarmuus käynnissä olevan talouskriisin kestosta ja vaikutuksista.

– Epävarmuus ja kasvun heikkeneminen ovat vaikuttaneet paitsi yritysten tulevaisuudenuskoon, myös talousjohtajien prioriteetteihin. Kannattavuutta ja kuluja seurataan tarkasti lähiaikoina. Yritysten pääoman käytön ja uuden työvoiman rekrytoinnin ennakoidaan vähenevän, Simola sanoo.

Mahdollista kasvua haetaan orgaanisesti uusista tuotteista ja palveluista tai uusilta markkinoilta. Vain kuusi prosenttia vastaajista aikoo nostaa osinkoja tai suunnittelee osakkeiden takaisinostoja.

Yritysjärjestelyt hiljenevät,pankkirahoitus yhä vaihtoehto

Kyselystä ilmenee myös, että talousjohtajat odottavat yritysjärjestelyiden hiljenevän, joskin näkyvyys laskutrendin kestoon on heikko. Toisaalta poliittinen epävarmuus ja markkinoiden epävakaus pakottavat yritykset pysymään ketterinä ja valmiina sopeuttamaan toimintaansa.

Näkyvyyden puutteesta huolimatta kolmannes talousjohtajista arveli yritysjärjestelyiden lisääntyvän maltillisesti ja yli puolet ilmoitti niiden pysyvän strategisena vaihtoehtona seuraavien 12 kuukauden aikana.

Pankkirahoitus on hieman menettänyt houkuttelevuuttaan, suhteellisen alhainen korkotaso saa 44 prosenttia talousjohtajista pitämään sitä edelleen merkittävänä vaihtoehtona. Myös yritysten joukkovelkakirjalainoja (47 prosenttia talousjohtajista) ja pääomarahoitusta (28 prosenttia) pidetään melko houkuttelevina tapoina hankkia rahoitusta.

Kaikesta huolimatta vain neljännes kyselyn suomalaisvastaajista piti nykyhetkeä otollisena aikana laskea liikkeelle velkakirjoja. 63 prosentin mielestä nyt ei ole sopiva hetki uusanteihin.

Talousjohtajien näkemykset pankkirahoituksen saatavuudesta olivat edelleen melko myönteisiä. Vastaajista 47 prosenttia uskoi, että pankkirahoitusta on saatavilla helposti tai jokseenkin helposti. Riskialttiiden yritysten lainaehdot ovat kuitenkin selkeästi kovenemassa, ja 19 prosenttia vastaajista arveli pankkirahoituksen saamisen olevan jokseenkin vaikeaa.

Deloitten 15 maassa tekemä maailmanlaajuinen CFO Survey -kysely mittaa suurten yritysten pääoman käyttäjien käsityksiä arvostuksista, riskeistä ja rahoituksesta.

Suomessa verkkokysely lähetettiin 381 talousjohtajalle lokakuussa. Vastanneet talousjohtajat edustivat useita eri toimialoja, ja heidän edustamistaan yrityksistä 81 prosenttia on liikevaihdoltaan yli 50 miljoonan euron suuruisia. Tutkimuksen vastausprosentti oli yhdeksän.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?