Stora Enson liiketulos putosi, liikevaihto kasvoi - Pörssiuutiset - Ilta-Sanomat

Stora Enson liiketulos putosi, liikevaihto kasvoi

Uudesta tehostusohjelmasta ilmoittaneen metsäyhtiö Stora Enson operatiivinen liiketulos supistui loppuvuonna vuotta aiemmasta. Liikevaihto sen sijaan kasvoi.

1.2.2019 10:22

Stora Enson operatiivinen liiketulos jäi loka–joulukuussa 271 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin ylsi 280 miljoonaan euroon. Laskua oli yli kolme prosenttia. Operatiivinen liiketulosmarginaali laski 11,2 prosentista 10,2 prosenttiin.

Ennustepalvelu Infront Datan kokoamassa ennusteessa operatiivisen liiketuloksen ennakoitiin nousevan 323 miljoonaan euroon (mediaani). Operatiivisessa liiketuloksessa ei ole mukana kertaeriä.

Liiketuloksessa näkyivät tiedotteen mukaan ennakoitua suuremmat kustannukset, jotka kumosivat korkeampien hintojen vaikutukset. Suuremmat kausiluonteiset kustannukset johtuivat lähinnä noin 40 miljoonan euron kuluista Veitsiluodon, Nymöllan, Montes del Platan, Skutskärin, Imatran ja Forsin tehtailla.

Tulos ennen veroja parani 50,7 prosenttia 315 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos parani 0,22 eurosta 0,39 euroon, mikä vastasi markkinaodotuksia.

Liikevaihto kasvoi lähes kuusi prosenttia. Sitä kertyi loppuvuonna 2657 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 2511 miljoonaa euroa. Liikevaihdoksi odotettiin 2677 miljoonaa euroa.

Tämä oli yhtiön suurin viimeisen neljänneksen liikevaihto sitten vuoden 2012. Liikevaihtoa kasvattivat korkeammat myyntihinnat.

Osinkoa Stora Enso aikoo jakaa 0,50 euroa osakkeelta, kun vuotta aiemmin osinkoa jaettiin 0,41 euroa.

Kunnossapidosta alkuvuonna rasitteita

Stora Enso ottaa käyttöön uuden tulosohjeistuksen koko vuodelle ja seuraavalle neljännekselle. Yhtiö ohjaa jatkossa neljännesten operatiivisen liiketuloksen absoluuttista vaihteluväliä.

Ensimmäisen neljänneksen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan asettuvan 260–350 miljoonan euron haarukkaan.

Kunnossapitoaikataulu on muuttunut viime vuodesta. Veracelin sellutehdas ja Ostrolekan aaltopahvin raaka-ainetta valmistava tehdas pitävät alkuvuonna vuosihuoltoseisokit. Näiden negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan noin 20 miljoonaa euroa korkeampi kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa, jolloin ei ollut vuosihuoltoseisokkeja.

Stora Enson koko vuoden odotetaan olevan pääosin samalla tasolla viime vuoden kanssa olettaen, että nykyiset markkinaolosuhteet eivät merkittävästi muutu. Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan muissa tuotteissa, paitsi paperissa Euroopassa. Sen osalta kysynnän laskun ennustetaan jatkuvan tänä vuonna.

Yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan suurempi ja kustannusten odotetaan kasvavan alkaneena vuonna viime vuoteen verrattuna.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström pitää metsäyhtiön loppuvuoden kehitystä suotuisana.

– Stora Enson vakaa kannattava kasvu jatkui jo kahdeksantena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Liikevaihtomme koheni lähes 6 prosenttia ja oli korkein viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto sitten vuoden 2012. Kasvu oli pääosin suotuisten hintojen ja aktiivisen myynninjakauma- ja hinnoittelutyömme ansiota, Sundström toteaa tiedotteessa.

Neljännekseen mahtui kuitenkin myös vastatuulta.

– Hieman heikompien markkinoiden takia toimituksemme olivat alhaisemmalla tasolla. Kuudella tehtaallamme on ollut tilapäisiä operatiivisia ongelmia. Näiden vaikutus liiketulokseen oli noin 40 miljoonaa euroa. Operatiivinen liiketuloksemme laski hieman yli 3 prosenttia, kun taas operatiivinen liiketulosprosentti ylitti 10 prosentin kuudentena peräkkäisenä vuosineljänneksenä, Sundström sanoo.

Koko viime vuonna operatiivinen liiketulos nousi edellisvuoden 1004 miljoonasta eurosta 1325 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia.

– Kun tarkastelemme koko vuotta 2018, liikevaihtomme on jälleen selkeästi yli 10 miljardia euroa ja operatiivinen liiketulos kasvoi 32 prosenttia. Operatiivinen sijoitetun pääoman tuottomme oli lähes 16 prosenttia eli selkeästi yli 13 prosentin strategisen tavoitetason. Olen myös hyvin tyytyväinen siitä, että koko vuoden osakekohtainen tuloksemme kasvoi merkittävästi, 62,5 prosenttia.

Maailmalla kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta Sundström odottaa alkaneen vuoden sujuvan pääosin viime vuoden merkeissä, jos markkinoilla ei tapahdu yllätyskäännettä.

– Odotan kysynnän jatkavan kasvuaan kaikissa Stora Enson liiketoiminnoissa lukuun ottamatta Euroopan paperiliiketoimintaa, jossa kysynnän laskun ennustetaan jatkuvan vuonna 2019. Liikevaihtomme odotetaan olevan korkeampi ja kustannusten ennustetaan kasvavan vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna. Kannattavuuden turvaamisohjelmamme avulla toimimme kustannusten kasvun ja lisääntyvän epävarmuuden vaikutusten hillitsemiseksi, Sundström sanoo.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?