Veroparatiisi tarjoaa keinoja laittomaan ja lailliseen verojen välttämiseen - Pörssiuutiset - Ilta-Sanomat

Näin sinäkin hyödyt veroparatiiseista

Veroparatiisit voivat houkutella heikkoluontoisia varojen ja tulojen salaamiseen verottajalta. Laittoman veronkierron lisäksi paratiisit tarjoavat myös laillisia keinoja verosuunnitteluun. Siksi sinunkin eläkerahasi kiertävät veroparatiisin kautta.

6.4.2016 6:03 | Päivitetty 5.4.2016 17:56

On makuasia, miltä osin Väli-Amerikassa sijaitseva Panama muistuttaa paratiisia. Mutta se ei ole makuasia vaan tosiasia, että Panaman verotus on verrattomasti keveämpää kuin useimpien rikkaiden länsimaiden ja varsinkin useimpien Länsi-Euroopan maiden verotus.

Siksi Panama kuuluu niihin 40–70 maailmankolkkaan, joista esimerkiksi Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja talousjärjestö OECD:n kaltaiset laitokset käyttävät aika ajoin hieman epämääräistä ja usein myös paheksuvaa luonnehdintaa "veroparatiisi".

Veroparatiisi-leimalle ja sen paheksuvalle sävylle antaa matalan verotuksen lisäksi aihetta se, että Panaman ja useiden muiden "verokeitaiden" sääntely tarjoaa ulkomaisille kansalaisille, sijoittajayhteisöille ja yrityksille mahdollisuuksia liiketoimien salailuun.

Panama on toisin sanoen esimerkki veroparatiisista kaikilla herkuilla: sieltä löytyvät luvalliset ja kielletyt hedelmät. Muita maita matalampi verotus on veroparatiisin luvallisia houkutuksia, kun taas mahdollisuus varojen ja tulojen kätkemiseen on kiellettyjä hedelmiä.

Monipuoliset mahdollisuudet varojen ja tulojen kätkemiseen on yhtä kuin mahdollisuus verovilppiin ja muunlaisiin laittomiin liiketoimiin. Ne ovat keskeinen syy, miksi Panama on yhtäkkiä noussut talousuutisten otsikoihin.

Panama nousi näkyvästi talousuutisiin meillä ja muualla sen jälkeen, kun niin sanottujen Panama-papereiden ainutlaatuisen laaja tietovuoto pullautti panamalaisen lakitoimiston salaisista arkistoista noin 11 miljoonaa luottamuksellista asiapaperia julkisuuteen.

Ensitulkintojen perusteella papereista löytyy todennäköisiä viitteitä suuresta määrästä todennäköisiä veronkierto- ja rahanpesutapauksia, joihin voi liittyä varojen ja tulojen piilottelua, tekaistuja tai muutoin asiattomia liiketoimia ja ennen kaikkea verojen vilpillistä välttelyä.

Lain vastainen veronkierto on väärin siitä riippumatta, pannaanko verovilppi toteen Suomen tai Panaman papereilla. Se on selvä. Mutta yhtä selvä pitäisi olla senkin, että lakeja noudattava verosuunnittelu on luonteva osa vastuullistakin liike- ja sijoitustoimintaa.

Ei näistä ole tarkoitus maksaa veroja

Suomen lakisääteiset työeläkerahastot ovat maan suurin sijoitusvarallisuuden keskittymä. Tämä Suomen "kansallinen vanhuuden vara" on yhteensä noin 180 miljardia euroa, jotka on vuosikymmenten kuluessa koottu eläkevakuutusmaksuista ja sijoitustuotoista.

Siksi veroparatiiseista ja kansainvälisestä sijoitustoiminnasta on vaikea keskustella ilman, että ennen pitkää nousee esiin eläkerahastojen yhteys veroparatiiseihin – ja herää kysymys, mitä tekemistä suomalaisella eläkerahalla on Panamassa tai muissa vastaavissa veroparatiiseissa.

Ja se onkin hyvä kysymys: miksi muka eläkerahaakin on kierrätettävä veroparatiisien kautta?

Lyhyt ja yksinkertainen vastaus on: siksi, että sinäkin saisit eläkkeesi varmemmin ja edullisemmin kuin ilman paratiiseja olisi kenties mahdollista.

Tämä ei kuitenkaan tee sinusta tai suomalaisista eläkeläisistä tai eläkerahastoista veronkiertäjiä tai muunlaisia vilpintekijöitä.

Suomen työeläkerahastot ovat niin sanottuja puskurirahastoja, joiden tarkoitus on tasoittaa työeläkkeiden maksamisesta koituvia kustannuksia. Niiden tarkoitus on estää eläkevakuutusmaksuja nousemasta liiaksi siinä vaiheessa, kun työssä olevien kansalaisten määrä alkaa supistua ja eläkkeellä olevien kansalaisten määrä alkaa kasvaa. Niin kuin nyt.

Eläkerahastot ovat yksityisten eläkevakuutusyhtiöiden ja julkisten eläkevakuutuslaitosten hoidossa, ja niiden tehtävä on hoitaa haltuunsa uskottuja varoja "tuottavasti ja turvaavasti".

Suomeksi sanottuna eläkevaroja on tarkoitus sijoittaa arvopaperimarkkinoille ja muihin kohteisiin siten, että sijoitustuotot kasvattavat rahastoja enemmän ja varmemmin kuin riskit syövät niitä.

Sen sijaan eläkerahastojen keskeisiin tarkoituksiin ei kuulu verojen maksaminen. Ei Suomessa eikä varsinkaan Panamassa tai muissa ulkomaissa. Päinvastoin: suomalaisen lainsäädännön mukaan työeläkelaitosten ei ole tarkoituskaan maksaa sijoitustuotoistaan veroja.

Sama koskee esimerkiksi tavallisten kansalaisten sijoitusrahastoja. Niidenkin tarkoitus on kerryttää osuudenomistajien eli rahastosijoittajien ja -säästäjien varallisuutta. Sen sijaan sijoitusrahastojen ei ole tarkoitus maksaa sijoitustuotoista veroja. Ei Suomessa eikä muualla.

Veroja maksavat tulojen saajat

Eläkelaitosten kaltaisille hyvin pitkäaikaisille sijoittajille niin kuin muillekin pitkäaikaisille sijoittajille on tarjolla kaksi "ilmaista lounasta", joiden avulla on mahdollista kasvattaa tuottoja ja samalla jopa vähentää riskejä:

Ensimmäinen on sijoitusten hajauttaminen useisiin toisistaan riippumattomiin eri sijoitusluokkiin ja -kohteisiin ja yleensä myös eri puolille maapalloa. Toinen on kustannusten pitäminen mahdollisimman matalina.

Verojen maksaminen ei sisälly kumpaankaan.

Eläkelaitosten tai sijoitusrahastojen tuotoista maksettavat verot ovat yksiselitteisesti sijoitustoiminnan kustannuksia, jotka syövät tuottoja. Siksi niitä on tarkoitus välttää eikä maksaa.

Suomalaisen lainsäädännön mukaan tämä ei ole veronkiertoa tai edes verojen välttelemistä, vaan juuri näin lainsäätäjä on meillä tarkoittanutkin.

Eläkelaitokset tai sijoitusrahastot eivät maksa sijoitustuotoistaan, kuten saamistaan koroista, osingoista tai myyntivoitoista veroja, vaan tämän kaltaisten tuottojen on tarkoituskin kartuttaa sijoitusvarallisuutta. Näin varallisuus saa tilaisuuden kasvaa niin sanotun korkoa korolle -vaikutuksen avulla ilman, että tuotot hupenevat matkan varrella veroihin.

Eikä lainsäätäjä suinkaan yllytä tällaisella järjestelyllä ketään veronkiertämiseen tai muuhunkaan vilppiin. Eläke- ja sijoitusrahastojen kaltaisten sijoituslaitosten sijoitustuottojen verovapaudella on luonteva ja johdonmukainen peruste.

Eläkerahastojen sijoitustuotot muuttuvat eläkejärjestelmän rattaissa aikanaan eläkeläisten eläketuloiksi, ja niistä eläkkeen saajien on tarkoitus maksaa veroja. Samoin sijoitusrahastojen tuotoista syntyy aikanaan osuudenomistajien pääomatuloja, ja niistä rahastosijoittajien on aikanaan tarkoitus maksaa veroja.

Lainsäätäjän mielestä riittää, että samoista sijoitustoiminnan tulovirroista peritään ja maksetaan verot yhteen kertaan mutta vältetään monenkertaista verotusta. Siksi eläke- tai sijoitusrahastojen ei ole tarkoituskaan maksaa sijoitustuotoistaan veroja, vaan niitä maksavat tulojen lopulliset saajat.

Porttikielto paratiisiin tuskin auttaa

Valtion eläkerahaston VER:n toimitusjohtaja Timo Viherkenttä kuvaili eläkelaitosten ja veroparatiisien välistä yhteyttä varsin selkeällä ja tasapainoisella tavalla jo ennen Panama-papereiden paljastumista laatimassaan kirjoituksessa, jonka Helsingin Sanomat julkaisi viime kuussa.

Kirjoituksessaan Viherkenttä tuomitsee "lainvastaiset menettelyt ja muutkin hyvin aggressiivista verosuunnittelua edustavat keinotekoiset järjestelyt" jyrkästi. Mutta samalla hän perustelee, miksi eläkerahastojen verokeidassijoitukset ja muunlainen verosuunnittelu ovat luonnollinen osa liiketoimintaa.

Hänen mukaansa rahastojen sijoittumiseen matalan verotuksen alueille liittyy verosuunnittelua, jonka tavoitteena on välttää samojen tulovirtojen verottaminen moneen kertaan. Tämä tavoite on sama kuin suomalaisella työeläkelainsäädännöllä.

Viherkentän perusteluissa on yksi olennainen ja lisäksi jyrkkä poikkeama Panama-skandaalin viittaamista vilpeistä. Hän olettaa suomalaisen lainsäädännön tavoin, että sijoitusten kiertäminen veroparatiisin kautta ei katkaise verottajan tiedonsaantia tai verotulojen saantia.

Lakisääteisiä työeläkkeitä voi olla vaikea kierrättää mitään kautta ilman, että verottajaa saa maksettavista eläkkeistä tietoa – ja oman osuutensa.

Mutta yksityisten sijoitusten kierrättäminen paratiisien kautta verottajalta pimentoon onnistuu helpommin. Houkutus voi kasvaa liian suureksi "unohtaa" veroilmoituksesta pois sellaisia varoja ja tuloja, joista verottaja ei muuten saa tietoa.

Niin kauan kuin veroparatiisit eivät vaihda verotietoja Suomen kaltaisten valtioiden kanssa, jatkuu tämän lajin veronkierto ja -vilppi. Mutta tällainen vilppi ei tee kaikista veroparatiisien kautta kiertävistä sijoituksista vilppiä – eikä tämän lajin vilppi lopu, vaikka eläkerahastoille annettaisiin porttikielto paratiisiin.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?