Ilman tätä turvaverkkoa olisi käynyt kalpaten

Julkaistu:

Analyysi
Julkisen talouden kulutuskysyntä ja investoinnit ovat viime vuosina toimineet niin kuin niiden kuuluukin toimia: talouden turvaverkkona. Pahimman laman torjuminen ei silti ole hallitusten ansiota, vaan se on sujunut automaattisesti hallituksista huolimatta. Seuraavan talouskokeen nimi on säästämisen paradoksi.
Suomen jo kuusi vuotta jatkunut talousanemia on tosiasia niin kuin sekin, että julkisen talouden alijäämät ja velkamäärät ovat näiden anemiavuosien aikana tuntuvasti kasvaneet.

Mutta siitä nämä talouden tosiseikat eivät kerro mitään, ovatko Suomen viime vuosien hallitukset harjoittaneet kireää vai keveää talouspolitiikkaa.

Samalla jää tulkintojen varaan, aikovatko hallitusneuvotteluja paraikaa käyvät keskusta, perussuomalaiset ja kokoomus alkavalla vaalikaudella säätää ennestään kireää talouspolitiikkaa vielä kireämmäksi – vai aikovatko ne ainoastaan vähentää tehottomiksi osoittautuneita aiempia elvytysmenoja.

Hallitusneuvotteluja johtava keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ja hänen pääneuvottelukumppaninsa, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ja kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb, ovat yhtä mieltä julkisen talouden "sopeutustarpeen" suuruusluokasta.

Se on ainakin kuusi miljardia euroa, niin kuin valtiovarainministeriö on laskenut.

Tuo "sopeutustarve" perustuu ministeriön arvioihin julkisen talouden tulojen ja menojen epätasapainosta useiden vuosien kuluessa. Ministeriön mukaan Suomen talouskasvu pysyy pitkän aikaa heikkona ja väki vanhenee, joten ilman tasapainotoimia julkinen talous kuluttaa enemmän kuin tienaa.

Kuuden viime vuoden aikana kertyneet julkisen talouden alijäämät ja lisävelka ovat ministeriön mukaan osoitus elvyttävästä talouspolitiikasta, jollaiseen ei ole enää varaa. Hallitusneuvottelijat näyttävät olevan pääpiirteissään samaa mieltä.

Heidän puheenparsissaan julkisen talouden alijäämät ja velka ovat kuin vitsauksia, joista on päästävä kiireesti eroon.

Ikään kuin Suomen talouden ja maan seuraavan hallituksenkin ongelmat olisivat olennaisesti pienempiä ja helpommin hallittavia, jos julkista taloutta ei olisi aiemmin päästetty niin alijäämäiseksi ja velkaiseksi kuin se nyt on.

Näyttää unohtuneen, mistä julkisen talouden kuuden viime vuoden alijäämät johtuvat.

Ne eivät kerro vain valtion ja kuntien "yli varojen elämisestä", vaan siitä, että Suomessa kansalaisten ja yritystenkin turvana on juuri talouskriisien varalle viritettyjä julkisen talouden turvaverkkoja.

VM ja hallitusneuvottelijat kutsuvat niitä ongelmiksi, osa taloustieteilijöistä kutsuu niitä julkisen talouden automaattisiksi vakauttajiksi.

Automaattisia alijäämiä

Sitä tuskin voi kutsua elvyttäväksi talouspolitiikaksi, että talouskriisin ja -anemian aikana julkisen talouden tulot supistuvat ja menot kasvavat.

Näin käy nimittäin jokseenkin automaattisesti ainakin niin kauan kuin talouskriisissä taloudellinen toimeliaisuus heikkenee ja työttömyyden kaltaiset vaikeudet lisääntyvät. Nämä merkitsevät samaan aikaan julkisen talouden verotulojen pienemistä ja työttömyyskorvausten kaltaisten menojen kasvamista.

Sekään tuskin on elvyttävää talouspolitiikkaa, että talouskriisin automaattiset vaikutukset julkisen talouden tuloihin ja menoihin väistämättä heikentävät julkisen talouden tasapainoa.

Jos julkinen talous oli ennen kriisiä ylijäämäistä niin kuin Suomessa oli vielä vuonna 2008, alkoi ylijäämä kriisissä automaattisesti sulaa. Ja mitä pidempään kriisiä kestää, sitä varmemmin isokin ylijäämä muuttuu paisuvaksi alijäämäksi. Se taas tarkoittaa velkaantumista.

Kuuden viime vuoden uudet alijäämät ovat suurimmaksi osaksi syntyneet automaattisesti siitä riippumatta, mitä maan hallitukset ovat tehneet. Nämä automaattiset vakauttajat ovat ylläpitäneet Suomen talouden kokonaiskysyntää ja estäneet taloutta suistumasta tuntuvasti nyt koettuja taantumia raaempaan lamaan.

Sen verran kireää harjoitettu talouspolitiikka on kuitenkin ollut, että julkinen talous ei ole täysin kyennyt korvaamaan yksityisen talouden ja ulkomaiden vyönkiristyksistä koituneita vahinkoja.

Mutta jos yksityisen talouden ja ulkomaiden lisäksi vielä julkinenkin talous olisi ollut vaikkapa nyt haviteltavien kuuden miljardin säästöjen verran kireämpää, emme nyt puhuisi talouden anemiasta vaan halvauksesta.

Yksityinen ja julkinen kulutus

Valtiovarainministeriö niin kuin hallitusneuvottelijatkin näyttävät tuskailevan julkisen talouden haasteita kuin ne olisivat kansantalouden kokonaisuudesta erillisiä eivätkä keskeisen tärkeä osa kokonaisuutta.

Julkinen talous on kuitenkin osa kansantalouden kokonaisuutta, jonka muita osia ovat yksityinen talous ja ulkomaiden talous. Nämä ovat kansantalouden keskeiset ja karkeassa tarkastelussa myös ainoat liikkuvat osat, joiden välisistä taloussuhteista ja rahavirroista syntyy esimerkiksi Suomen kaltaisen kansantalouden kokonaiskysyntä ja kansantuote.

Yksityisen talouden kulutuskysyntä ja investoinnit, julkisen talouden kulutuskysyntä ja investoinnit sekä nettovienti ovat kansantalouden kysynnän ja tulojen lähteet eikä muita ole. Siksi talouden suhdanteiden vaihtelut johtuvat näiden liikkuvien osien liikkeistä.

Suomen talouden kuusi vuotta kestänyt anemia alkoi vuonna 2009 hyvin pian sen jälkeen, kun kansainvälinen finanssikriisi oli puhjennut vuoden 2008 syksyllä.

Mutta edes kriisin kovimman sukelluksen aikana kaikki Suomen talouden osat eivät sukeltaneet.

Tilastokeskuksen ylläpitämän kansantalouden tilinpito -tilastojulkaisun mukaan heti kriisin alussa pettivät samaan aikaan tavaravienti Suomesta ulkomaille ja yksityiset investoinnit. Sen koommin ne eivät ole sanottavammin toipuneet.

Sen sijaan yksityiset ja julkiset kulutusmenot pysyivät kriisin alussa suunnilleen ennallaan ja ovat sen jälkeen kasvaneet. Samoin julkiset investoinnit pysyivät kriisin pari alkuvuotta ennallaan ja ovat nekin sen jälkeen hivenen kasvaneet.

Yksityiset kulutusmenot ovat tässä tilinpidon sektoritarkastelussa ylivoimaisesti suurin rahavirtojen lähde.

Sen kasvua voinee selittää yleisen korkotason voimakkaalla laskulla, joka on antanut kulutusvaraa asuntovelkaisille kotitalouksille ja yrityksille. Työttömyyden kaltaiset vaikeudet ovat osaltaan heikentäneet kotitalouksien kulutuskykyä, mutta julkisen talouden välittämät tulonsiirrot ovat puolestaan ylläpitäneet sitä.

Ilman tulonsiirtoja ja muita julkisen talouden vakauttavia toimintoja talouden kokonaiskysyntä olisi talouden niin sanottujen kerroinvaikutusten takia todennäköisesti kutistunut enemmän kuin nyt kertyneiden alijäämien verran. Samalla olisivat alijäämätkin kasvaneet suuremmiksi kuin nyt on käynyt.

Säästämisen paradoksi

Suomessa yksityisen talouden tilit ja taseet ovat tavallaan nurinkurisessa kunnossa, sillä perinteisesti pääomia esimerkiksi yritysten käyttöön säästäneet kotitaloudet ovat jo vuosien ajan kerryttäneet taakakseen alijäämää eivätkä säästöjä.

Yhteen laskien kotitaloudet ovat toisin sanoen jo vuosien ajan eläneet yli tulojensa, ja niinpä kotitalouksien yhteen laskettu velkataakkakin on kasvanut kasvamistaan. Samalla ne ovat toki ylläpitäneet kokonaiskysyntää suurempana kuin se olisi ilman tuota velkaantumista ollut.

Vastaavasti juuri kotitalouksien kokoon säästämiä pääomia perinteisesti käyttöönsä lainanneet yritykset ovat jo vuosien ajan tienanneet enemmän kuin ovat halunneet käyttää kulutukseen tai investointeihin.

Yrityksilläkin on toki runsaasti velkaa ja sekin on kriisivuosien aikana kasvanut, mutta säästöön kertyneet tulot ovat kasvaneet vielä runsaammin. Yritykset ovatkin olleet viime vuosina Suomen suurimpia nettosäästäjiä.

Myös ulkomaista on kriisin aikana tullut Suomen kansantalouden näkökulmasta nettosäästäjä, mikä on näkynyt Suomen vaihtotaseen painumisena alijäämäiseksi. Ulkomaat tienaavat Suomesta enemmän tuloja kuin maksavat tänne menoja.

Kansantalouden kokonaiskysynnän tarkastelussa säästöt ovat yhtä kuin käyttämättä jääviä rahavirtoja, jotka osaltaan kutistavat kokonaiskysyntää. Sama vaikutus on alijäämien supistamisella.

Yhden kotitalouden tai yrityksen päätös panna entistä suurempi osa omista tuloistaan säästöön voi olla sinänsä järkevä siirto, mutta samalla se merkitsee jonkun muun tulojen supistumista.

Jos kaikki päättävät ryhtyä samaan aikaan kasvattamaan säästöjään, supistuvat kaikkien tulot enemmän kuin oli tarkoitus saada säästöön. Syntyy pattitilanne, jota viime vuosisadan suurimpiin taloustieteilijöihin kuulunut brittiekonomisti John Maynard Keynes kutsui säästämisen paradoksiksi.

Toistaiseksi Suomen talous on säästynyt tuolta koko taloutta kutistavalta säästämisen paradoksilta yhä suurempaa velkataakkaa kantavien kotitalouksien ja julkisen talouden automaattisten vakauttajien vaikutuksesta.

Jos Sipilä, Soini ja Stubb tekevät niin kuin VM neuvoo, alkaa julkinen talous supistaa kulujaan. Se taas yllyttää kotitalouksia tekemään samoin. Ja koska yritykset ja ulkomaat ovat jo ennestään nettosäästäjiä, ei uusille säästöponnistuksille löydy vastakaikua.

Ässä-trio aikookin seuraavaksi kokeilla, miten syntyy säästämisen paradoksi.

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Bensan hinta noussut jo lähelle kaikkien aikojen haamurajaa – ST1-johtaja kertoo, miten Saudi-Arabian tilanne näkyy tankilla

  2. 2

   Kiukku sähkön siirtohinnoista jatkuu: ”Onko kaikki kivet käännetty?” – Nyt puhuvat Carunaakin kalliimmat sähköyhtiöt

  3. 3

   Google kertoi suursatsauksista Suomeen: 600 miljoonaa Haminaan, 255 megawattia uusiutuvaa energiaa

  4. 4

   Monet energiayhtiöt hilaavat nyt hintoja ylöspäin – katso vertailu: täällä maksat sähkönsiirrosta eniten

  5. 5

   Google kouluttaa SAK:n kanssa digitaitoja työntekijöille – ”Tämä ei ole mikään perinteinen ATK-koulutus”

  6. 6

   Eeva muutti unelmiensa työn perässä Helsinkiin – Ei saanut kaupungin vuokra-asuntoa, joten palkasta jää käteen 600 euroa kuussa

  7. 7

   Diesel menetti tukensa, maksajina kuljetusala ja syrjäkylien autoilijat – Professori: ”Siinä mielessä ympäristöteko, että hinta nousee”

  8. 8

   Siirtohintojen nousu ei Tolvasia pelota: Omaa sähköä 1 500 eurolla reilussa vuodessa

  9. 9

   Työntekijä mokasi johdannaiskaupassa karmivin seurauksin – FT: Mitsubishi menetti 320 miljoonaa dollaria

  10. 10

   USA:n keskuspankki jatkaa markkinoiden rauhoittelua rahaa pumppaamalla

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Monet energiayhtiöt hilaavat nyt hintoja ylöspäin – katso vertailu: täällä maksat sähkönsiirrosta eniten

  2. 2

   Google kertoi suursatsauksista Suomeen: 600 miljoonaa Haminaan, 255 megawattia uusiutuvaa energiaa

  3. 3

   Eeva muutti unelmiensa työn perässä Helsinkiin – Ei saanut kaupungin vuokra-asuntoa, joten palkasta jää käteen 600 euroa kuussa

  4. 4

   Bensan hinta noussut jo lähelle kaikkien aikojen haamurajaa – ST1-johtaja kertoo, miten Saudi-Arabian tilanne näkyy tankilla

  5. 5

   Diesel menetti tukensa, maksajina kuljetusala ja syrjäkylien autoilijat – Professori: ”Siinä mielessä ympäristöteko, että hinta nousee”

  6. 6

   Uhkaako verokorttisi tuloraja ylittyä – toimi näin!

  7. 7

   Asumisen kulut nousevat kohisten: Rovaniemi 3 400, Kempele 2 300 euroa – katso 59 kunnan lista

  8. 8

   Siirtohintojen nousu ei Tolvasia pelota: Omaa sähköä 1 500 eurolla reilussa vuodessa

  9. 9

   Kiukku sähkön siirtohinnoista jatkuu: ”Onko kaikki kivet käännetty?” – Nyt puhuvat Carunaakin kalliimmat sähköyhtiöt

  10. 10

   Merivoimien neljä uutta laivaa rakennetaan turvallisuussyistä Raumalla – luvassa satoja uusia työpaikkoja: ”laidasta laitaan väkeä”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Sukulaiset kärkkyivät puolen miljoonan euron perintöä – terävä vanhus jätti heidät nuolemaan näppejään

  2. 2

   Maksamisen muutos yllätti OP:n asiakkaat – Tertulta meni kerralla lukkoon koko perheen tilit

  3. 3

   Näin maksaminen korteilla ja verkossa muuttuu lauantaina – ”Minkään ei tulisi viikonlopun aikana räjähtää”

  4. 4

   Näin paljon suomalaisilla on rahaa tilillään – ekonomisti kertoo, mikä on järkevä määrä

  5. 5

   Yksityiskohta katolla paljasti asioiden laidan – Mikkeli määräsi ex-maaherran suvun saunan purettavaksi: ”Kumma, että tällaista räppänää käydään vastaan”

  6. 6

   Osuuspankin asiakaspalvelu meni tukkoon – asiakkaat ihmettelivät pankin lähettämää tekstiviestiä

  7. 7

   Kohua herättänyt sähköyhtiö Caruna nostaa jälleen siirtomaksua – Omakotiliitto parahti: ”Pöyristyttävää”

  8. 8

   Eeva muutti unelmiensa työn perässä Helsinkiin – Ei saanut kaupungin vuokra-asuntoa, joten palkasta jää käteen 600 euroa kuussa

  9. 9

   Yksinhuoltajan lompakko lihoo, keskituloinen perhe kaivaa kuvetta – katso tästä budjettiehdotuksen voittajat ja häviäjät

  10. 10

   Autoalan yrittäjä lähti koeajolle ja ”hakemaan rahoja” – runneltu Mersu löytyi viikon päästä, takakontissa inhottava yllätys

  11. Näytä lisää