Nopeasti ikääntyvä Eurooppa tarvitsee maahanmuuttajia - Pörssiuutiset - Ilta-Sanomat

Rasistit ovat rasittavia – myös taloudelle

Ruotsi ei ole suinkaan ainoa Euroopan maa, jossa protestipuolue panee politiikan mullin mallin, sillä protestipuolueiden kannatus kasvaa kautta EU-maiden. Tyytymättömyys vaihtelee maittain, mutta yksi protestipuolueita yhdistävä piirre on halu rajoittaa maahanmuuttoa tai suoranainen rasismi. Euroopan talous tarvitsee enemmän maahanmuuttajia kuin rasisteja.

7.12.2014 5:01 | Päivitetty 5.12.2014 19:08

Euroopan kiivailla ja aika ajoin harhaisiksi ahdistuneilla kansoilla on ollut "aina" suurten talouskriisien aikaan paha taipumus ryhtyä vainoamaan milloin mitäkin vastoinkäymisiin syyllisiksi uskomiaan "muita" kansanryhmiä.

Muinaiset roomalaiset vainosivat kristittyjä, keskiajan kristityt vainosivat noitia, 1700-luvun lopun Ranskan vallankumoukselliset vainosivat ylimyksiä, ja viime vuosisadan synkimpinä hetkinä Saksan natsit vainosivat etenkin juutalaisia.

Toki näiden niin kuin muidenkin vainojen syissä ja seurauksissa on paljon eroja, mutta löytyy niiden taustalta ainakin yksi yhdistävä piirre: kunkin "vainokauden" aikoihin ensin petti talous ja vasta myöhemmin petti yhteiskuntarauha.

Nyt Länsi-Eurooppa ja varsinkin euroalue ovat kärsineet tuoreimmasta talousahdingostaan kuutisen vuotta, ja euroalueen varsinaisissa kriisimaissa on meneillään ankarin lamakausi vuosikymmeniin. Euromaissa ja muissa Euroopan unionin (EU) jäsenmaissa on lähemmäs 25 miljoonaa työhaluista kansalaista työttömänä eikä talouskasvusta saati uusista työpaikoista näy merkkejä.

Suurin osa kriisin aikana työpaikkansa menettäneistä kansalaisista tuskin on rasisteja saati ihmisvainoihin innokkaita fanaatikkoja, eivätkä useimmat protestipuolueet ainakaan virallisesti yllytä kannattajiaan vihamielisiin toimiin ulkomaalaisia tai muitakaan kansanryhmiä vastaan.

Silti talouskriisin pitkittyminen kasvattaa paraikaakin erilaisten protestipuolueiden kannatusta kautta EU-maiden, ja silti useita protestipuolueita yhdistää pyrkimys rajoittaa maahanmuuttoa. Näin siitä huolimatta, että rajojen sulkeminen maahanmuutolta ei korjaisi vaan pitkittäisi talousahdinkoa.

Jos maahanmuutto olisi pelkästään taloudellinen kysymys, olisi useimmille Euroopan maille helppo ehdottaa maahanmuuton määrätietoista lisäämistä. Nopeasti ikääntyvä Eurooppa tarvitsee maahanmuuttajia enemmän kuin nämä Eurooppaa.

Kriisi ei ole muuttajien syytä

Useimmat Euroopan maat ovat toistaiseksi välttyneet varsinaisilta ihmisvainoilta, joskin ainakin Kreikan ja Unkarin äärioikeistolaiset protestipuolueet – tai niiden kannattajat – ovat tiettävästi järjestäneet ulkomaalaistaustaisiin kansalaisiin kohdistuneita ajojahteja.

Talouskriisi on lisännyt maahanmuuttajiin ja maahanmuuttoon kielteisesti suhtautuvien puolueiden kannatusta, vaikka kriisillä ei ole minkään lajin syiden tai seurausten yhteyttä maahanmuuttajiin tai maahanmuuttoon ilmiönä. Yksikään Euroopan maa tuskin ajautui talouskriisiin siksi, että oli ennen kriisiä sallinut liian laajamittaista maahanmuuttoa.

Yksi todennäköinen selitys maahanmuuton vastustamiseen on työttömyyden lisääntyminen toimialoilla, joissa samoista työpaikoista kilpailevat työnhakijat kansallisuuteen katsomatta. Eikä tätä kisaa käydä vain heikoimmin koulutettujen kesken, vaan esimerkiksi yhdysvaltalaistutkimukset ovat havainneet samanlaista kilpailua koulutus- ja palkkahaitarin kummassakin ääripäässä.

Toinen mahdollinen selitys maahanmuuttokielteisyyteen kumpuaa julkisen talouden vaikeuksista ja talouspolitiikan paineesta leikata julkisia hyvinvointipalveluita. Tämä korostunee suhteellisen laajojen hyvinvointipalveluiden Länsi-Euroopassa, jossa osa näiden palveluiden kotimaisista käyttäjistä pelkää oman asemansa heikkenevän samoja palveluita käyttävien maahanmuuttajien takia.

Huoli saa taustatukea esimerkiksi talousjärjestö OECD:n tutkimuksista, joiden mukaan varsinkin laajamittainen "humanitäärinen" maahanmuutto voi kasvattaa julkisen talouden rasitusta enemmän kuin koko kansantaloudelle koituu kokonaiskysynnän ja investointien kasvun kaltaista hyötyä.

Sen sijaan julkisen talouden rasittuminen jää kansantalouden etuja pienemmäksi sitä selvemmin mitä enemmän maahanmuutto on "työperäistä" – mikä taas voi olla omiaan lisäämään "työttömyysperäistä" katkeruutta.

Muutolla kolossaalinen vaikutus

Globalisaation eri piirteitä laajasti tutkiva yhdysvaltalainen epäpoliittinen tutkimuslaitos Centre for Global Development (CGD) on tutkinut maahanmuuttoa yhtenä globalisaation monista ulottuvuuksista. Se totesi vuonna 2011 laatimansa tutkimuksen perusteella maahanmuuton – ja maahanmuuton erilaisten rajoitusten – talousvaikutukset "kolossaalisiksi".

Tutkimus Economics and Emigration: Trillion-Dollar Bills on the Sidewalk? (Talous ja maahanmuutto: Biljoonan dollarin seteleitä jalkakäytävällä?) väittää, että maailmantalous kärsii maahanmuuton esteistä tuntuvasti suurempia menetyksiä kuin konsanaan tavarakaupan ja palveluiden kaupan esteistä.

Tutkimus väittää myös, että maahanmuuton esteiden purkamisesta olisi maailmantaloudelle rutkasti runsaammin hyötyä kuin siitä koituisi joillekin yksittäisille ryhmille haittaa. Tämäkään tutkimus ei kiistä haittoja, vaan mainitsee esimerkiksi koulutettua väkeä menettävien muuttotappiomaiden kärsimän aivovuodon sekä palkka- ja työpaikkakilpailun maahanmuuttajia vastaanottavissa maissa.

Haitoista huolimatta hyötyjä koituu kolossaalisesti enemmän, katsovat tutkijat.

Samaan johtopäätökseen ovat päätyneet esimerkiksi analyysiyhtiöt BCA Research ja Independent Strategy aiemmin tänä vuonna laatimissaan laajoissa maahanmuuttotutkimuksissa.

Toisistaan riippumatta analyysiyhtiöt ovat todenneet, että vähänkään tätä kriisiä pidemmälle ulottuvien tarkastelujen perusteella maahanmuutto ei ole useimmille Länsi-Euroopan maille ongelma vaan välttämätön ja tavoittelemisen arvoinen hyve.

Seuraavaksi alkaa kilpailu muuttajista

Länsi-Euroopan kansat ikääntyvät Japanin jälkeen nopeammin kuin muun maailman kansakunnat. Yhdysvaltain väki vanhenee selvästi näitä hitaammin, ja yksi suuri ero löytyy maahanmuutossa. Yhdysvaltain väestö pysyy muita suuria länsimaita nuorempana ja vetreämpänä muita runsaamman maahanmuuton ansiosta.

BCA Research ja Independent Strategy arvioivat EU:n viimekeväisten parlamenttivaalien tulosten jälkeen, että kansallismielisten protestipuolueiden menestys enteilee vaikeuksia Euroopan taloudelle. Yhtiöiden päättely ei ota kantaa politiikkaan vaan on viileää talousanalyysia.

Niiden mukaan erityisesti juuri nopeasti ikääntyvät euromaat ja muut Länsi-Euroopan maat jämähtävät sitä varmemmin olemattoman kasvun "pysyvään" talousanemiaan mitä vaikeammaksi ne tekevät työperäisen maahanmuuton. Niillä on jo nyt pulaa kysynnästä, investoinneista ja talouskasvusta.

Mikään näistä ei helpotu, jos Länsi-Euroopan maat aiheuttavat itselleen lisäksi pulan ihmisistä – eli pulan työvoimasta ja pulan kuluttajista.

Analyysiyhtiöiden mukaan yksi selitys Japanin jo pari vuosikymmentä jatkuneen taantuman pitkittymiselle voi olla juuri työikäisen väkimäärän supistuminen. Tätä kehitystä on korostanut Japanin perinteisesti erittäin nuiva suhtautuminen ulkomaiseen työvoimaan tai muuhun maahanmuuttoon.

Kansainvälisen politiikan analyysiyhtiö Stratfor on hyvin pitkäaikaisissa ennusteissaan päätellyt, että Länsi-Eurooppa, Japani ja lopulta myös Yhdysvallat joutuvat tämän vuosisadan puoliväliin mennessä muuttamaan maahanmuuttokantansa täydelleen.

Puheet maahanmuuton rajoituksista ja haitoista loppuvat tyystin, kun alkaa ankara kilpailu nuoresta ja hyvin koulutetusta työvoimasta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?