Näin eurosta erotaan – ilman talouden kaaosta

Kaksi tuoretta euroselvitystä muistuttaa, että euro on keskeneräinen projekti, jonka onnistuminen vaatii vielä rahaliiton merkittävää tiivistämistä. Ne muistuttavat, että projekti voi myös päätyä yhden tai useamman maan eroon eurosta. Yksi raportti varoittaa eron vievän kaaokseen, toinen ei. Se kuvaa, miten ero sujuu ilman kaaosta.

11.5.2014 5:01 | Päivitetty 11.5.2014 10:20

Suomalainen euro- ja talouskeskustelu sai viime viikolla kosolti uutta "kättä pidempää" ja puimisen aihetta, kun perättäisinä päivinä ilmestyi peräti kaksi laajaa selvitystä euron ja rahaliiton tulevaisuuden kehitysmalleista ja Suomen valinnan vaihtoehdoista.

Ensin ilmestyi Helsingin yliopiston talousprofessorin Vesa Kanniaisen toimittama raportti "Euron tulevaisuus – Suomen vaihtoehdot", joka on Kanniaisen kokoaman tusinan taloustutkijan ja -ammattilaisen käsialaa.

Heti perään ilmestyi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) ja Ulkopoliittisen Instituutin (UPI) tutkijoiden Juha Jokelan, Markku Kotilaisen, Teija Tiilikaisen ja Vesa Vihriälän raportti "EU:n suunta – Kuinka tiivis liitto?".

Ensimmäinen raportti keskittyy pelkästään euron ja rahaliiton kehittämisen vaihtoehtoihin, toinen tarkastelee euron ja rahaliiton vaihtoehtoisia näkymiä osana koko Euroopan unionin (EU) kehittämistä.

Kumpikin pohtii perusteellisesti, kuinka tiiviiksi valtioliitoksi tai peräti liittovaltioksi rahaliittoa on tarpeen – ja mahdollista – nykyisestään tiivistää uusien kriisien välttämiseksi ja lopulta jopa euron säilyttämiseksi.

Raporttien keskeiset johtopäätökset poikkeavat toisistaan merkittävästi, mutta ne nostavat esiin yhteisiäkin havaintoja.

Kummastakin käy selväksi kaksi seikkaa:

1) Rahaliittoa on pakko kehittää ja tiivistää lisää, jos euro on tarkoitus säilyttää. Tämä tietää esimerkiksi nykyistä laajempaa yhteisvastuuta ja tulonsiirtoja euromaiden välillä.

2) Ellei tiivistäminen maita tai suju, voi yksi tai useampi maa myös erota eurosta. Tämä taas tietää poliittisesti vaikeata ja epävarmaa täyskäännöstä.

Siitä raportit ovat erimielisiä, mitä erosta tai rahaliiton purkautumisesta seuraisi.

Yhden mukaan euron hylkääminen ja rahaliiton osittainen tai kokonaan purkaminen johtaisi talouden kaaokseen.

Toinen ei tällaista varoitusta esitä, sillä sen mukaan eurosta on mahdollista erota rauhallisesti ja hallitusti. Varoitusten asemesta raportti kuvaa, miten ero eurosta ja kansalliseen valuuttaan palaaminen sujuu ilman kaaosta.

Liittovaltio tai ero– tai siltä väliltä

Kumpikaan viime viikon euroraporteissa ei neuvo Suomea tai mitään muutakaan euromaata sen enempää eroamaan rahaliitosta kuin jatkamaan rahaliiton jäsenenä. Ne eivät myöskään ennusta saati toivo sen enempää euron hajoamista kuin sen säilymistä.

Ne ovat viileitä vaihtoehtojen tarkasteluja, eikä kumpikaan raportti ole leimallisesti euro- tai EU-myönteinen tai -vastainen. Tosin Kanniaisen ryhmä esittää kärkevämpää kritiikkiä rahaliiton tähänastisista saavutuksista ja kiinnittää runsaammin huomiota euron puutteisiin kuin Etlan ja UPIn tutkijat.

Kumpikin ryhmä perustelee kriittiset niin kuin muutkin huomionsa taloustilastoilla ja -tutkimuksilla. Tulkinnat kuitenkin poikkeavat monilta osin.

Kanniaisen ryhmä päätyy jyrkemmin kaksijakoisiin kehitysnäkymiin. Niissä euron ja rahaliiton vaihtoehtoiset tiet vievät joko nykyistä rahaliittoa ratkaisevasti tiiviimpään aitoon liittovaltioon tai rahaliiton purkamiseen ja kansallisten valuuttojen paluuseen.

Etlan ja UPI:n tutkijat sitä vastoin pitävät niin täysimittaista liittovaltiota kuin rahaliiton hajoamistakin äärivaihtoehtoina, joista kummallakaan ei heidän mukaansa ole tällä haavaa merkittävää poliittista kannatusta.

Niinpä he kuvaavatkin liittovaltion ja rahaliiton purkamisen välistä kaksi mielestään todennäköisempää vaihtoehtoa, vain vähän nykyistä tiiviimmän "pankkiunioni-EMUn" ja tätä pidemmälle liittovaltion suuntaan kehittyvän mutta silti itsenäisten valtioiden liittona pysyvän "fiskaaliunioni-EMUn".

Etlan ja UPIn tutkijat eivät pidä euron ja rahaliiton purkamista vain epätodennäköisenä vaihtoehtona, vaan heidän mukaansa se olisi myös kaoottinen kokemus.

Kanniaisenkaan ryhmä ei kiellä kaaoksen riskiä, mutta sen mukaan rahaliiton riitainen ja romahtaminen ja euron sekasortoinen hajoaminen on vain epätodennäköinen pahin vaihtoehto.

Todennäköisemmin eurosta erottaisiin ryhmän mukaan hallitummin ja rauhallisemmin kuin kaaoksen vallitessa.

Eurosta eroon samalla tavalla kuin ruplasta

Eurosta olisi Kanniaisen ryhmän mukaan mahdollista palata kansallisiin valuuttoihin samaan tapaan kuin Suomi aikoinaan siirtyi Venäjän ruplasta omaan markkaan – ja samaan tapaan kuin kansallisista valuutoista siirryttiin euroon, mutta vain käänteisessä järjestyksessä.

Sopueron avain olisi ryhmän mukaan euron rinnalla käyttöön otettavat kansalliset rinnakkaisvaluutat.

Jos eurosta luopuu useampi kuin yksi tai jopa kaikki euromaat samaan aikaan, koottaisiin euron rinnalle ja sen korvaajaksi samanlainen korivaluutta kuin nykyisillä euromailla oli käytössään ennen lopullista euroon siirtymistä.

Ryhmä ehdottaakin tämän uuden korivaluuttansa nimeksi "Ecu-2", joka ilmentää samaa ajatusta ja tarkoitusta kuin oli euroa edeltäneellä Ecu-korilla (european currency unit, eurooppalainen valuuttayksikkö).

Uusi korivaluutta koostuisi uusista kansallisista valuutoista, jotka kukin eroava maa perustaisi ja ottaisi käyttöön yhä liikkeessä pysyvän euron rinnalla.

Yhden maan erossa irtautuva maa perustaisi samaan tapaan euron rinnalle oman rinnakkaisvaluutan, mutta useamman eroavan maan yhteistä korivaluuttaa ei olisi tarpeen koota.

Kanniaisen ryhmä ei ole keksinyt pyörää uudestaan, vaan muistuttaa, että juuri tällaisella rinnakkaisvaluutan mallilla Suomi sai vuonna 1860 oman markan silloisen Venäjän ruplan rinnalle.

Euro muuttuisi korivaluutaksi

Kanniaisen ryhmä haastaa kaaosteoriaa ja väittää, että rahaliitto on teknisesti mahdollista purkaa hallitusti ilman ajautumista sen enempää talouden kaaokseen konkurssiaaltoineen kuin vuosikausien mittaisiin kalliisiin oikeusriitoihin velkojien kanssa.

Euron rinnalla käyttöön otettava ja euron korvaava Ecu-2-korivaluutta olisi ryhmän mukaan keskeinen keino kaaoksen välttämiseksi.

Kunkin maan rinnakkaisvaluutan arvo suhteessa euron korvaavaan korivaluuttaan olisi irtautumisvaiheen aluksi sama, ja ryhmän mielestä suhde olisi luontevimmin yhden suhde yhteen.

Ryhmä ei muistele euron liittymisessä käytettyjä vaihtosuhteita, joten esimerkiksi Suomen "uuden markan" arvo ei määräytyisi kuuden jakolaskulla, vaan yksi "uusi markka" vastaisi yhtä euroa. Samoin esimerkiksi yksi Kreikan "uusi drakma" vastaisi yhtä euroa.

Uusien kansallisten valuuttojen arvot alkaisivat hakeutua eroon toisistaan vasta sen jälkeen, kun kansalliset keskuspankit ilmoittaisivat jonakin viikonloppuna purkavansa kiinteän vaihtosuhteen uusien valuuttojen ja eurojen välillä.

Euro ja uudet kansalliset valuutat jatkaisivat rinta rinnan, mutta silla erolla, että kiinteän vaihtosuhteen purkamisen jälkeen kunkin valuutan arvo määräytyisi valuuttamarkkinoilla.

Ryhmä ennustaa, että heikkojen maiden uudet valuutat heikkenisivät, ja näin niiden kilpailukyky alkaisi saman tien kohentua. Vahvoille maille kävisi päinvastoin.

Eron vaaroilla turha pelotella

Oikeusriitojen ja kaaoksen välttämiseksi Kanniaisen ryhmä neuvoo eurosta eroavaa maata tai eroavia maita jättämään euromääräiset ulkomaiset velat irtautumisen jälkeenkin euromääräisiksi.

Korivaluutan mallissa esimerkiksi valtioiden velat olisi ryhmän mukaan mielekästä jättää euromääräisiksi. Kunkin eroavan maan kotimaisen lain mukaisissa velka- ja saatavasopimuksissa olisi mahdollista määritellä euron tilalle uusi kansallinen valuutta.

Kunkin eroavan maan kotimaiset tulot ja menot olisivat rinnakkaisvaluutan eli uuden kotimaisen valuutan määräisiä. Kiinteän vaihtosuhteen lopettamisen jälkeen tämä tarkoittaisi, että esimerkiksi kotitalouksien kotimaiset tulot supistuisivat heikoissa maissa ja kasvaisivat vahvoissa maissa.

Valuuttakurssien muutosten vaikutukset kuitenkin tasapainottuisivat ryhmän mukaan kansainvälisten kilpailukykymuutosten vaikutuksesta. Heikot maat hyötyisivät vahvojen kustannuksella.

Kanniaisen ryhmä ei ennusta eikä suosittele yhdenkään maan eroa eurosta. Mutta samalla se korostaa, että Suomenkaan ei pidä jättää tutkimatta oman kansallisen valuutan vaihtoehtoa "turhan pelottelun" takia. 

(Päivitys klo 10.19: Tekstin loppuosa puuttui alun perin teknisen virheen takia.)

Analyysi

Kuva: Kimmo Mäntylä/Lehtikuva

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?