Talvivaara haluaa 260 miljoonaa euroa

Kaivosyhtiö Talvivaara aikoo järjestää 260 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin. Annissa lasketaan liikkeelle enintään 26 miljardia osaketta. Yhtiö kertoi samalla myös muista rahoitusjärjestelyistä.

14.2.2013 9:33 | Päivitetty 14.2.2013 17:42

Yhtiö sanoo pyrkivänsä annilla varmistamaan maksuvalmiutensa tuotannon käynnistämiseen kohti täyttä kapasiteettia syksyn jätevuotojen jälkeen.

Lisäksi yhtiö tahtoo muun muassa varmistaa maksukysyntä lyhytaikaisten ja keskipitkän aikavälin lainojen uudelleenrahoittamiseen tai takaisinmaksuun. Yksi näistä on toukokuussa erääntyvä 77 miljoonan euron laina.

Anti oli odotettu, sillä Talvivaaran kassa on huvennut tuntuvasti eikä tuotantoa ole vieläkään saatu kunnolla käyntiin syksyn jätevesivuotojen jäljiltä. Tänään julkistetun osavuosikatsauksen mukaan Talvivaaran rahavarat olivat joulukuun lopussa 36,1 miljoonaa euroa. Vielä syyskuun lopussa Talvivaaran kassassa oli 87,3 miljoonaa euroa.

– Talvivaara on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin lyhyen aikavälin tuotannollisten haasteiden ratkaisemiseksi, mutta näiden toimenpiteiden täyden vaikutuksen toteutuminen kestää pitkään. Tänään julkistettujen rahoitusjärjestelyjen kautta me luomme vahvan pääomarakenteen, joka mahdollistaa sen, että Talvivaara ratkaisee vallitsevat haasteensa ja jatkaa menestyksekästä toimintojensa ylösajoa, Talvivaaran hallituksen puheenjohtaja Tapani Järvinen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Talvivaara kertoo saaneensa peruuttamattomat merkintäsitoumukset kolmelta suurimmalta osakkeenomistajaltaan eli Pekka Perältä, valtion omistajayhtiö Solidiumilta ja työeläkevakuutusyhtiö Varmalta. Nämä kolme omistavat yhteensä 38,3 prosenttia liikkeellä olevista osakkeista.

Talvivaara on kutsunut annin järjestämiseksi koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka pidetään yhtiön arvion mukaan 8. maaliskuuta. Annin yksityiskohdat on tarkoitus julkistaa 13. maaliskuuta.

Väliaikaisia järjestelyjämaksuvalmiuden turvaamiseksi

Talvivaara kertoo myös solmineensa luottolimiittisopimuksen, joka muun muassa muuttaa aikaisemman sopimuksen taloudellisia kovenantteja ja tuotantokovenantteja vastaamaan kaivosyhtiön nykyistä toimintaa. Talvivaaran mukaan uusi sopimus pienentää kovenanttien noudattamiseen liittyvää riskiä.

Kovenantit ovat luottosopimukseen sisältyviä erityisehtoja, joiden rikkoutuessa luotonantajalla on oikeus esimerkiksi korottaa luoton korkomarginaalia tai jopa irtisanoa luotto.

Talvivaara on myös solminut uraaniyhtiö Camecon ja kaivos- ja metalliyhtiö Nyrstarin kanssa sopimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että yhtiöllä on riittävä maksuvalmius ennen kuin se saa varat kaavaillusta osakeannista.

Uraanin talteenottolaitosta valmisteleva Cameco maksaa sopimuksen mukaan Talvivaaralle 70 miljoonan dollarin ennakkosijoituksen aiemman 60 miljoonan dollarin sijoituksen sijasta. Sopimuksen kestoa pidennettiin vuoteen 2017 asti ja kaupallisia ehtoja tarkistettiin.

Nyrstarin kanssa solmitun sopimuksen mukaan Talvivaara saa yhtiöltä 12 miljoonan euron ennakkomaksun. Nyrstarilta ei myöskään veloiteta alkuperäisen sinkin tuotevirtasopimuksen mukaisesti 350 euron louhimis- ja prosessointimaksua sinkkitonnilta seuraavasta 38 000 tonnista sinkkirikastetta, joka yhtiölle toimitetaan.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?