Näin paljon luottoluokitusten olisi pitänyt laskea

Julkaistu: , Päivitetty:

Europäättäjät ovat suuttuneet luottoluokittajille ylivelkaisten eurovaltioiden luokitusten laskuista. Luokittajien arvostelu onkin aiheellista, mutta eri perustein. Luokittajia pitäisi moittia liian lepsuista eikä suinkaan liian ankarista reittauksista. Markkinoiden mielestä maailmassa on enää yksi AAA-valtio – eikä sen valuutta ole euro.


Euroalueen talouspäättäjät ovat arvostelleet luottoluokitusyrityksiä liian hätäisistä ja yleensä myös liian ankarista luokituspäätöksistä, kun nämä ovat velkakriisin kuluessa alentaneet useiden eurovaltioiden luottoluokituksia.

Tällä viikolla toinen toistaan närkästyneemmät europäättäjät ovat moittineet erityisesti toista maailman suurimmista luokitusyrityksistä, yhdysvaltalaista Standard & Poor'sia.

Arvosteluryöppy alkoi, kun S&P päätti viime viikolla alentaa useiden eurovaltioiden luottoluokitusta. Tällä viikolla se on vielä jatkanut alentamalla eurovaltioiden yhteisen kriisirahaston ERVV:n luokitusta.

Arvostelijoiden mukaan luokituspäätökset olivat kohtuuttomia ja aiheettomia, sillä eurovaltiot ovat vastikään sopineet keinoista talouden tasapainottamiseksi ja ovat lisäksi tuota pikaa saamaisillaan velkakriisin hallintaansa.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Suurten luokitusyhtiöiden arvostelemiseen on kosolti aihetta – mutta tyystin toisenlaisin perustein kuin europäättäjät ovat esittäneet.

Markkinahinnat
ovat toista maata


Europäättäjien ärtymys ja heidän luokituslaskuista esittämänsä arvostelu ovat olleet aivan yhtä todennäköisiä ja ennalta arvattavia kuin luokitusten laskut ovat olleet jälkijättöisiä ja laimeita.

Suuria luottoluokitusyrityksiä pitäisi ennemmin arvostella hidastelusta ja hempeilystä kuin hätäilystä ja kohtuuttomasta ankaruudesta. Tätä mieltä ovat ainakin rahoitusmarkkinat.

Euroalueen velkakirja- ja luottoriskimarkkinoiden noteeraukset kertovat paljon ankeammasta arkitodellisuudesta kuin "viralliset" luottoluokitukset. Markkinoiden mukaan eurovaltioiden "viralliset" luottoluokitukset ovatkin järjestään liian lepsuja eivätkä suinkaan liian ankaria.

Paikoin räikeät ristiriidat "virallisten" luottoluokitusten ja markkinanoteerausten välillä ilmenevät selvityksestä, jonka on laatinut luottoriskianalyyseihin erikoistunut analyysiyhtiö CMA.

Ehkä europäättäjien pitäisi seuraavaksi närkästyä CMA:lle, sillä yhtiön analyysin mukaan yksikään eurovaltio ei ole enää parhaan mahdollisen AAA-luokan luottamuksen väärti.

Samalla toki päättäjien pitäisi närkästyä velkakirja- ja luottoriskimarkkinoille, sillä CMA:n analyysi perustuu pelkästään markkinahintoihin ja niiden ilmentämiin luottoriskeihin.

Yksikään euromaa
ei ansaitse AAA:ta


Standard & Poor's katsoo edelleen, että Saksa, Hollanti, Suomi ja Luxemburg ansaitsevat parhaan mahdollisen AAA-luottoarvosanan. Ranska ja Itävalta putosivat viime viikolla yhtiön arvosana-asteikolla yhtä askelmaa heikommaksi ja on nyt AA+.

Kaksi muuta kaupallista luottoluokittajaa, niin ikään yhdysvaltalaiset Moody's ja Fitch, ovat toistaiseksi pitäneet vielä kiinni myös Ranskan ja Itävallan kolmen A:n valioluokituksista.

CMA:n analyysi sitä vastoin osoittaa, että luottoriskejä alituisesti parhaansa mukaan aidolla kaupankäynnillä hinnoittelevat markkinat ovat eri mieltä luokitusyhtiöiden kanssa.

Markkinoiden mielestä maailman kaikista valtioista enää yksi ainut ansaitsee parhaan mahdollisen AAA-arvosanan. Se ei ole Suomi eikä se ole Saksa – eikä sen puoleen mikään muukaan eurovaltio, vaikka onkin Euroopasta.

Luottoriskimarkkinoiden mukaan maailman luotettavin valtio on Norjan kuningaskunta. Vain Norjan "virallisten" luottoluokitusten kolmannelle A:lle on aihetta.

Suomelle kuuluisi
euromaiden paras AA+


CMA laskee markkinaperustaiset luottoluokituksensa luottoriskijohdannaisten hinnoista ja näiden hintojen ilmentämistä luottotappioiden todennäköisyyksistä. Mitä suurempaa luottotappion todennäköisyyttä luottojohdannaisten hinnat ilmentävät sitä heikompi on riskiperustainen reittaus.

Luottojohdannaisten hinnoittelu ei puolla yhdellekään vanhalle eurovaltiolle niin hyvää luottoarvosanaa kuin luokitusyhtiöiden "viralliset" reittaukset ovat. Eivät senkään jälkeen, kun S&P alensi omia arvosanojaan.

Markkinoiden mukaan Suomi on vanhoista eurovaltioista luotettavin, jopa hiuksen hienosti luotettavampi kuin Saksa. Suomen riskiperustainen reittaus on CMA:n laskelmien mukaan AA+, ja Saksalle kuuluisi plussan verran heikompi AA.

Suomen valtion luottokelpoisuus on markkinahintojen perusteella vain yhtä askelmaa heikompi kuin luokitusyhtiöiden "viralliset" arvosanat esittävät.

Kolmannen "virallisen" A:nsa juuri menettäneelle Ranskalle sitä vastoin kuuluisi enää BBB+.

Viimeksi talouspäättäjiä ärsyttäneen S&P:n kaiken kaikkiaan 22-portaisella arvosana-asteikolla Ranskan pitäisi pudota vielä kuusi askelmaa nykyistä AA+:aa alemmas päätyäkseen markkinahinnoittelun kuvaamaan luottoluokkaan BBB+.

Ranskan valtio
kuuluisi B-sarjaan


Riskiperustaisen luottoluokituksensa mukaan Ranskan valtio on enää kahden askelman päässä heikkolaatuisten ja pelkästään keinottelutarkoituksiin soveltuvien epäluotettavien velkakirjojen arvosanoista.

Jos markkinat hinnoittelevat Ranskan valtiolle vielä kaksi luokituslaskua lisää, muuttuvat sen velkakirjat kansanomaisesti sanottuna roskalainoiksi.

Siitä saattaisi toki vierähtää vielä jopa kuukausia ennen kuin luokitusyhtiöiden "viralliset" reittaukset alkaisivat pikku hiljaa mukautua markkinoilla jo toteutuneisiin muutoksiin.

Italialle, Espanjalle ja Belgialle näin on jo käynyt. Markkinanoteerausten perusteella niiden velkakirjat ovat jo roskalainoja, vaikka "virallisten" luottoluokitusten mukaan kyse on edelleen kohtuuluotettavista velanmaksajista.

Irlanti on erikoisuus, sillä vasta S&P on määritellyt tämän kriisivaltion velkakirjat roskalainoiksi. Sitä vastoin Moody's ja kaksikkoa pienempi mutta niiden tavoin yhdysvaltalainen Fitch katsovat Irlannin velanmaksukyvyn joten kuten kelvolliseksi.

Markkinahintojen ja CMA:n analyysin perusteella Irlannin tai sen puoleen Portugalin ja varsinkaan Kreikan velkakirjojen laadussa ei ole tulkinnan varaa. Ne ovat silkkaa roskapaperia.

Pohjanoteerausta
ei edes Kreikalla


Kolmen luottoluokittajan arvosana-asteikot ja luokitusten perusteet noudattavat suurin piirtein samaa kaavaa. Luokitusten aakkosasteikoissa on peräti parikymmentä askelmaa, jotka pyrkivät ilmentämään arvioitaviin velkakirjoihin liittyvää luottoriskiä.

Luokitusyhtiöt tarkastelevat luottoriskejä rahoittajan, kuten korkosijoittajan, näkökulmasta.

Luokitusasteikkojen huipulla on parasta mahdollista velanmaksukykyä ilmentävä AAA-arvosana, tai Aaa niin kuin Moody's haluaa asian ilmaista. Siitä A-kirjaimet alkavat käydä sitä harvemmiksi mitä vähemmän erinomaiseksi luottokelpoisuus arvioidaan.

Viimeisen A:n jälkeen on vuorossa BBB (tai Baa) eri aste-eroineen. Heikoin sijoituskelpoisten eli vähintään keskilaatuisten niin sanottujen investment grade -velkakirjojen arvosana on S&P:n ja Fitchin asteikoilla BBB- ja Moody'sin asteikolla Baa3.

Korkeintaan keinottelutarkoituksiin soveltuvien speculative grade -roskalainojen paras arvosana on BB+ tai Ba1. Kaikkien kolmen luokittajan asteikolla heikoin arvosana ennen luottohäiriötä on C.

Yksikään luokittaja ei ole vielä antanut Kreikalle heikointa C-luokitustaan, joka sille markkinoiden mukaan kuuluisi. Näin siitä huolimatta, että Kreikka yrittää muiden euromaiden tuella taivutella rahoittajiaan hyväksymään velkojen leikkauksen puoleen.

Luokittajien arvosteluun olisi toisin sanoen kosolti aihetta – mutta ei luottoriskien kauhistelusta vaan niiden kaunistelusta.
Luottoluokitukset parempia kuin riskien mukaan pitäisi
Vanhojen eurovaltioiden ja eräiden muiden valtioiden luottoluokitukset luottoriskien ja luokitusyhtiöiden mukaan 16.1.2012. Riskiperusteiset luokitukset CMA:n mukaan.

Euroalue Riskin mukaan S&P Moody's Fitch
Suomi aa+ AAA Aaa AAA
Saksa aa AAA Aaa AAA
Hollanti aa AAA Aaa AAA
Itävalta a- AA+ Aaa AAA
Ranska bbb+ AA+ Aaa AAA
Belgia bb+ AA+ Aa3 AA+
Espanja bb A A1 AA-
Italia b+ BBB+ A2 A+
Irlanti ccc+ BBB+ Ba1 BBB+
Portugali ccc- BB Ba2 BB+
Kreikka c CC Ca CCC
Muu Eurooppa Riskin mukaan S&P Moody's Fitch
Norja aaa AAA Aaa AAA
Sveitsi aa+ AAA Aaa AAA
Ruotsi aa+ AAA Aaa AAA
Britannia aa AAA Aaa AAA
Tanska aa- AAA Aaa AAA
Muu maailma Riskin mukaan S&P Moody's Fitch
Yhdysvallat aa+ AA+ Aaa AAA
Australia aa AAA Aaa AAA
Japani aa- AA- Aa3 AA-
Brasilia aa- A- Baa2 BBB
Kiina a+ AA- Aa3 AA-
Venäjä bbb BBB+ Baa1 BBB
Intia bb- BBB- Baa3 BBB-
Lähde: Bloomberg, CMA, Taloussanomat


Luottokelpoisuuden aakkoset
Kolmen luottoluokitusyhtiön luokitusarvosanat valtioiden pitkäaikaisille velkakirjoille.

Luonnehdinta S&P Moody's Fitch
Korkealaatuiset AAA Aaa AAA
  AA+ Aa1 AA+
  AA Aa2 AA
  AA- Aa3 AA-
Keskilaatuiset A+ A1 A+
  A A2 A
  A- A3 A-
  BBB+ Baa1 BBB+
  BBB Baa2 BBB
  BBB- Baa3 BBB-
Heikkolaatuiset BB+ Ba1 BB+
  BB Ba2 BB
  BB- Ba3 BB-
  B+ B1 B+
  B B2 B
  B- B3 B-
  CCC+ Caa1 CCC+
  CCC Caa2 CCC
  CCC- Caa3 CCC-
  CC Ca CC
Toivottomat C C C
Lähde: Bloomberg, Taloussanomat

Analyysi

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  1. 1

   Olli Turusella, 33, on yli 30 sijoitusasuntoa ja velkaa yli miljoona euroa

  2. 2

   Mies maksoi 75,50 euron laskua käteisellä pankissa ja yllättyi – pankin mukaan tasarahalla ei kannata maksaa

  3. 3

   Pörssi romahti merkillisesti liki päivälleen 30 vuotta sitten – voiko historia toistaa itseään?

  4. 4

   Korkman: Työmarkkinat eivät tue kotouttamista – ”Suomessa joka toinen somali on työtön, USA:ssa yksi viidestä”

  5. 5

   Valtio suunnittelee Koskenkorvasta tutun Altian listaamista pörssiin

  6. 6

   Taksiautoilija säästi alle puolessa vuodessa yli 1 000 euroa kaasuautolla – katso, milloin kaasuauto kannattaa

  7. 7

   180 000 € vuodessa tienannut työtön ex-johtaja suivaantui te-toimiston ehdotuksesta – lukijat muistuttavat tasa-arvosta

  8. 8

   Finnwatch: Wärtsilä maksaa Intiassa palkkoja, joilla ei pysty elättämään perhettä

  9. 9

   Atria keskittää sianlihan tuotannon Jyväskylästä Nurmoon – irtisanoo 17 henkeä

  10. 10

   Lintilä uskoo Altian kiinnostavan sijoittajia – ”Pohjanmaalla nousee aika kova kossuosakeliike”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mies maksoi 75,50 euron laskua käteisellä pankissa ja yllättyi – pankin mukaan tasarahalla ei kannata maksaa

  2. 2

   Taksiautoilija säästi alle puolessa vuodessa yli 1 000 euroa kaasuautolla – katso, milloin kaasuauto kannattaa

  3. 3

   180 000 € vuodessa tienannut työtön ex-johtaja suivaantui te-toimiston ehdotuksesta – lukijat muistuttavat tasa-arvosta

  4. 4

   Olli Turusella, 33, on yli 30 sijoitusasuntoa ja velkaa yli miljoona euroa

  5. 5

   Korkman: Työmarkkinat eivät tue kotouttamista – ”Suomessa joka toinen somali on työtön, USA:ssa yksi viidestä”

  6. 6

   200 vai 600 euroa? Kokosimme 6 vinkkiä palkankorotusta pyytävälle

  7. 7

   Pörssi romahti merkillisesti liki päivälleen 30 vuotta sitten – voiko historia toistaa itseään?

  8. 8

   Tekoäly Alicia on istunut vuoden Tiedon johtoryhmässä – ”Lyö faktat pöytään ja sanoo, että sinä olet väärässä”

  9. 9

   Fortumin toimitusjohtaja Ylelle: Uniperin hyökkäys kauppaa vastaan hieman hämmentävä

  10. 10

   Finnwatch: Wärtsilä maksaa Intiassa palkkoja, joilla ei pysty elättämään perhettä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Ex-johtaja tienasi 180 000 euroa vuodessa: kutsuttiin palkattomaan työkokeiluun – "Ehdotetaan jotain kärrypojan hommia"

  2. 2

   Mies maksoi 75,50 euron laskua käteisellä pankissa ja yllättyi – pankin mukaan tasarahalla ei kannata maksaa

  3. 3

   Ala käy kuumana ja tekijöille tarvetta: keskiansiot yli 4100 e/kk – pääsy­vaatimuksena yksi koe

  4. 4

   Jyri hämmentyi työllisyyspalveluiden sekavasta kirjeestä – ”ystävällisin terveisin hei”

  5. 5

   Margit osti talon 30 000 eurolla ja remontoi sitä nyt ilman lainaa – ”Säästän suunnittelemalla ostokseni”

  6. 6

   Heli Juupajoelta teki arkisesta ongelmasta miljoonabisneksen – ”Mieletöntä, miten pitkälle olen päässyt”

  7. 7

   Yli 300 kunnan selvitys: Näin omakotitalojen hinnat ovat kehittyneet alueellasi

  8. 8

   Tiina ja Vesa myivät 12 vuotta vanhan talonsa hetkessä – ”Emme tehneet muuta kuin perussiivoukset”

  9. 9

   Taloyhtiölainoista isoja ongelmia – ”Monessa yhtiössä on osakkaana käytännössä maksukyvyttömiä henkilöitä”

  10. 10

   Sadat kodit vasaran alla ympäri Suomea – Oulussa pariskunta ei lyhennysvapaan jälkeen kyennyt lyhentämään lainaansa

  11. Näytä lisää