• Rahastojen arvot on esitetty aina yhtä rahasto-osuutta kohden.
  • Juoksevat kulut sisältävät rahaston kaikki kulut lukuun ottamatta tuottosidonnaisia palkkioita ja kaupankäyntikuluja.
  • Sharpen luvun avulla on mahdollista vertailla rahastoja toteutuneen tuotto/riski-suhteen perusteella. Luku kertoo rahaston tekemän ylituoton suhteen toteutuneeseen riskiin vuoden jaksolla. Mitä suurempi luku on, sitä paremmin rahasto on menestynyt suhteessa riskiin. Luku on yhteismitallinen kaikille rahastoille, mutta erityisen hyödyllinen rahastojen vertailussa rahastoluokkien sisällä.

Lähde: Suomen Sijoitustutkimus/FactSet