OSINKO: YIT (YIT)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
4.2.2022 17.3.2022 29.4.2022 28.7.2022 27.10.2022 17.3.2022
3.2.2021 18.3.2021 30.4.2021 30.7.2021 29.10.2021 18.3.2021

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2022 18.3.2022 22.3.2022 7.4.2022 0,1600 € - - 0,1600 € Hyväksytty
2021 19.3.2021 22.3.2021 7.4.2021 0,1400 € - - 0,1400 € Hyväksytty
2020 21.9.2020 22.9.2020 6.10.2020 0,2800 € 0,1200 € - 0,4000 € Hyväksytty
2019 13.3.2019 14.3.2019 16.4.2019 0,2700 € - - 0,2700 € Hyväksytty
2018 19.3.2018 20.3.2018 12.4.2018 0,2500 € - - 0,2500 € Hyväksytty
2017 17.3.2017 20.3.2017 4.4.2017 0,2200 € - - 0,2200 € Hyväksytty
2016 16.3.2016 17.3.2016 4.4.2016 0,2200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2200 € Hyväksytty
2015 19.3.2015 20.3.2015 19.5.2015 0,1800 € 0,0000 € - 0,1800 € Hyväksytty
2014 19.3.2014 21.3.2014 28.3.2014 0,3800 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3800 € Hyväksytty
2013 18.3.2013 - 27.3.2013 0,7500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,7500 € Hyväksytty
2012 14.3.2012 16.3.2012 11.4.2012 0,7000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,7000 € Hyväksytty
2011 14.3.2011 16.3.2011 7.4.2011 0,6500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,6500 € Hyväksytty
2010 11.3.2010 15.3.2010 7.4.2010 0,4000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4000 € Hyväksytty
2009 12.3.2009 16.3.2009 2.4.2009 0,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5000 € Hyväksytty
2008 14.3.2008 18.3.2008 2.4.2008 0,8000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,8000 € Hyväksytty
2007 17.3.2007 21.3.2007 28.3.2007 0,6500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,6500 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.