OSINKO: Viking Line (VIK1V)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
18.2.2021 27.5.2021 20.4.2020 26.8.2021 29.10.2021 18.2.2021
13.2.2020 13.5.2020 23.4.2020 20.8.2020 21.10.2020 13.5.2020

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2021 28.5.2021 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Ehdotettu
2020 14.5.2020 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Hyväksytty
2019 26.4.2019 29.4.2019 7.5.2019 0,2000 € - - 0,2000 € Hyväksytty
2018 19.4.2018 20.4.2018 27.4.2018 0,2000 € - - 0,2000 € Hyväksytty
2017 21.4.2017 24.4.2017 2.5.2017 0,4000 € - - 0,4000 € Hyväksytty
2016 21.4.2016 22.4.2016 29.4.2016 0,9500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,9500 € Hyväksytty
2015 23.4.2015 24.4.2015 4.5.2015 0,7000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,7000 € Hyväksytty
2014 17.4.2014 23.4.2014 30.4.2014 0,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5000 € Hyväksytty
2013 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2012 19.4.2012 23.4.2012 30.4.2012 0,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5000 € Hyväksytty
2011 18.4.2011 20.4.2011 29.4.2011 0,6500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,6500 € Hyväksytty
2010 12.2.2010 16.2.2010 23.2.2010 0,7000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,7000 € Hyväksytty
2009 12.2.2009 16.2.2009 23.2.2009 1,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 1,0000 € Hyväksytty
2008 7.2.2008 11.2.2008 18.2.2008 1,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 1,0000 € Hyväksytty
2007 8.2.2007 12.2.2007 19.2.2007 0,5500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5500 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.