OSINKO: Uponor (UPONOR)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
10.2.2022 15.3.2022 28.4.2022 27.7.2022 4.11.2022 15.3.2022
11.2.2021 18.3.2021 5.5.2021 27.7.2021 28.10.2021 20.9.2021

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2022 16.3.2022 17.3.2022 24.3.2022 0,6700 € - - 0,6700 € Hyväksytty
2021 15.9.2021 16.9.2021 23.9.2021 0,5700 € - - 0,5700 € Hyväksytty
2020 16.9.2020 17.9.2020 24.9.2020 0,5300 € - - 0,5300 € Hyväksytty
2019 19.3.2019 12.9.2019 19.9.2019 0,5100 € - - 0,5100 € Hyväksytty
2018 14.3.2018 6.9.2018 13.9.2018 0,4900 € - - 0,4900 € Hyväksytty
2017 21.3.2017 22.3.2017 29.3.2017 0,4600 € - - 0,4600 € Hyväksytty
2016 11.3.2016 14.3.2016 22.3.2016 0,4400 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4400 € Hyväksytty
2015 18.3.2015 19.3.2015 26.3.2015 0,4200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4200 € Hyväksytty
2014 20.3.2014 24.3.2014 31.3.2014 0,3800 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3800 € Hyväksytty
2013 19.3.2013 21.3.2013 28.3.2013 0,3800 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3800 € Hyväksytty
2012 16.3.2012 20.3.2012 27.3.2012 0,3500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3500 € Hyväksytty
2011 16.3.2011 18.3.2011 25.3.2011 0,5500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5500 € Hyväksytty
2010 18.3.2010 22.3.2010 30.3.2010 0,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5000 € Hyväksytty
2009 19.3.2009 23.3.2009 31.3.2009 0,8500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,8500 € Hyväksytty
2008 14.3.2008 18.3.2008 27.3.2008 1,4000 € 0,0000 € 0,0000 € 1,4000 € Hyväksytty
2007 16.3.2007 20.3.2007 27.3.2007 1,4000 € 0,0000 € 0,0000 € 1,4000 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.