OSINKOKALENTERI

Tuloskalenteri 2019

Taulukko sisältää Nasdaq Helsinkiin listattujen yhtiöiden tuoreimmat osinkotiedot ja tulosjulkistusajankohdat. Aikaisempien vuosien osinkotiedot löytyvät klikkaamalla yhtiön nimilinkkiä.

Yritys Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk. 2. ovk. 3. ovk.
Admicom - 15.2.2019 - - -
CapMan 31.1.2019 13.3.2019 25.4.2019 8.8.2019 31.10.2019
Caverion 5.2.2019 25.3.2019 26.4.2019 24.7.2019 29.10.2019
Glaston 12.2.2019 4.4.2019 29.4.2019 8.8.2019 28.10.2019
Kemira 8.2.2019 21.3.2019 26.4.2019 19.7.2019 24.10.2019
Metsä Board A 7.2.2019 28.3.2019 26.4.2019 1.8.2019 31.10.2019
Metsä Board B 7.2.2019 28.3.2019 26.4.2019 1.8.2019 31.10.2019
Orion A 6.2.2019 26.3.2019 25.4.2019 17.7.2019 23.10.2019
Orion B 6.2.2019 26.3.2019 25.4.2019 17.7.2019 23.10.2019
Pöyry 7.2.2019 7.3.2019 25.4.2019 8.8.2019 24.10.2019
Ramirent 8.2.2019 14.3.2019 30.4.2019 31.7.2019 30.10.2019
Raute 14.2.2019 2.4.2019 3.5.2019 31.7.2019 30.10.2019
Stora Enso A 1.2.2019 14.3.2019 25.4.2019 19.7.2019 29.10.2019
Stora Enso R 1.2.2019 14.3.2019 25.4.2019 19.7.2019 29.10.2019
UPM 31.1.2019 4.4.2019 26.4.2019 23.7.2019 24.10.2019

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.