OSINKO: Tulikivi A (TULAV)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
28.2.2020 16.6.2020 8.5.2020 21.8.2020 6.11.2020 22.5.2020
15.2.2019 24.4.2019 3.5.2019 16.8.2019 1.11.2019 24.4.2019

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2020 17.6.2020 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Ei tiedossa
2019 25.4.2019 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Hyväksytty
2018 20.4.2018 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Hyväksytty
2017 21.4.2017 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Hyväksytty
2016 21.4.2016 - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2015 14.4.2015 - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2014 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2013 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2012 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2011 15.4.2011 19.4.2011 28.4.2011 0,0250 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0250 € Hyväksytty
2010 15.4.2010 19.4.2010 26.4.2010 0,0250 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0250 € Hyväksytty
2009 1.4.2009 3.4.2009 14.4.2009 0,0280 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0280 € Hyväksytty
2008 18.4.2008 22.4.2008 29.4.2008 0,0500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0500 € Hyväksytty
2007 16.4.2007 18.4.2007 25.4.2007 0,0900 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0900 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.