OSINKO: Telia Company (TELIA1)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
29.1.2021 12.4.2021 23.4.2021 21.7.2021 21.10.2021 13.4.2021
29.1.2020 2.4.2020 22.4.2020 17.7.2020 - 6.10.2020

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2021 13.4.2021 14.4.2021 19.4.2021 0,1962 € - - 0,1962 € Hyväksytty
2020 3.4.2020 6.4.2020 9.4.2020 0,1640 € 0,0610 € - 0,2250 € Hyväksytty
2019 11.4.2019 24.10.2019 29.10.2019 0,2300 € - - 0,2300 € Hyväksytty
2018 11.4.2018 22.10.2018 25.10.2018 0,2200 € - - 0,2200 € Hyväksytty
2017 6.4.2017 7.4.2017 12.4.2017 0,2100 € - - 0,2100 € Hyväksytty
2016 13.4.2016 14.4.2016 28.10.2016 0,3200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3200 € Hyväksytty
2015 9.4.2015 10.4.2015 15.4.2015 0,3200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3200 € Hyväksytty
2014 3.4.2014 7.4.2014 10.4.2014 0,3400 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3400 € Hyväksytty
2013 4.4.2013 8.4.2013 11.4.2013 0,3300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3300 € Hyväksytty
2012 4.4.2012 10.4.2012 13.4.2012 0,3300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3300 € Hyväksytty
2011 7.4.2011 11.4.2011 14.4.2011 0,3100 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3100 € Hyväksytty
2010 8.4.2010 12.4.2010 15.4.2010 0,2300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2300 € Hyväksytty
2009 2.4.2009 6.4.2009 9.4.2009 0,1600 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1600 € Hyväksytty
2008 1.4.2008 3.4.2008 8.4.2008 0,4200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4200 € Hyväksytty
2007 25.4.2007 27.4.2007 3.5.2007 0,6900 € 0,0000 € 0,0000 € 0,6900 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.