OSINKO: Sponda (SDA1V)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
3.2.2017 20.3.2017 5.5.2017 4.8.2017 2.11.2017 5.6.2017
4.2.2016 21.3.2016 4.5.2016 4.8.2016 4.11.2016 28.11.2016

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2017 21.3.2017 22.3.2017 29.3.2017 0,2000 € - - 0,2000 € Hyväksytty
2016 22.3.2016 23.3.2016 1.4.2016 0,3100 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3100 € Hyväksytty
2015 17.3.2015 18.3.2015 25.3.2015 0,1900 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1900 € Hyväksytty
2014 20.3.2014 24.3.2014 31.3.2014 0,1800 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1800 € Hyväksytty
2013 19.3.2013 21.3.2013 28.3.2013 0,1700 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1700 € Hyväksytty
2012 21.3.2012 - 30.3.2012 0,1600 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1600 € Hyväksytty
2011 17.3.2011 21.3.2011 28.3.2011 0,1500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1500 € Hyväksytty
2010 18.3.2010 22.3.2010 29.3.2010 0,1200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1200 € Hyväksytty
2009 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2008 20.3.2008 26.3.2008 2.4.2008 0,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5000 € Hyväksytty
2007 5.4.2007 11.4.2007 18.4.2007 0,4000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4000 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.