OSINKO: Sievi Capital (SIEVI)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
24.2.2021 29.4.2021 29.4.2021 17.8.2021 28.10.2021 29.4.2021
3.3.2020 29.4.2020 29.4.2020 25.8.2020 29.10.2020 29.4.2020

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2021 30.4.2021 3.5.2021 14.5.2021 0,0400 € - - 0,0400 € Hyväksytty
2020 30.4.2020 4.5.2020 15.5.2020 0,0400 € - - 0,0400 € Hyväksytty
2019 30.1.2020 31.1.2020 12.2.2020 0,0300 € 0,1500 € - 0,1800 € Hyväksytty
2018 30.4.2018 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Hyväksytty
2017 20.4.2017 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Hyväksytty
2016 19.4.2016 - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2015 15.4.2015 16.4.2015 23.4.2015 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € 0,1000 € Hyväksytty
2014 5.11.2014 6.11.2014 8.12.2014 0,0500 € 0,3000 € 0,0000 € 0,3500 € Hyväksytty
2013 19.4.2013 20.9.2013 27.9.2013 0,0000 € 0,0000 € 0,0600 € 0,0600 € Hyväksytty
2012 20.4.2012 24.4.2012 3.5.2012 0,0600 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0600 € Hyväksytty
2011 14.4.2011 18.4.2011 27.4.2011 0,0600 € 0,0600 € 0,0000 € 0,1200 € Hyväksytty
2010 9.4.2010 13.4.2010 20.4.2010 0,0800 € 0,0400 € 0,0000 € 0,1200 € Hyväksytty
2009 27.3.2009 31.3.2009 7.4.2009 0,0900 € 0,0300 € 0,0000 € 0,1200 € Hyväksytty
2008 4.4.2008 8.4.2008 15.4.2008 0,1200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1200 € Hyväksytty
2007 13.4.2007 17.4.2007 24.4.2007 0,1000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.