OSINKO: Revenio Group (REG1V)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
11.2.2021 17.3.2021 23.4.2021 5.8.2021 21.10.2021 19.3.2021
20.2.2020 8.6.2020 22.4.2020 6.8.2020 22.10.2020 8.6.2020

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2021 18.3.2021 19.3.2021 26.3.2021 0,3200 € - - 0,3200 € Hyväksytty
2020 9.6.2020 10.6.2020 17.6.2020 0,3000 € - - 0,3000 € Hyväksytty
2019 21.3.2019 22.3.2019 29.3.2019 0,2800 € - - 0,2800 € Hyväksytty
2018 21.3.2018 22.3.2018 29.3.2018 0,7800 € - - 0,7800 € Hyväksytty
2017 23.3.2017 24.3.2017 31.3.2017 0,7400 € - - 0,7400 € Hyväksytty
2016 16.3.2016 17.3.2016 24.3.2016 0,7000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,7000 € Hyväksytty
2015 20.3.2015 23.3.2015 30.3.2015 0,4500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4500 € Hyväksytty
2014 21.3.2014 25.3.2014 3.4.2014 0,3000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3000 € Hyväksytty
2013 5.8.2013 12.12.2013 19.12.2013 0,2000 € 0,0000 € 0,4200 € 0,6200 € Hyväksytty
2012 29.3.2012 2.4.2012 11.4.2012 0,0200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0200 € Hyväksytty
2011 1.4.2011 5.4.2011 12.4.2011 0,0200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0200 € Hyväksytty
2010 9.4.2010 13.4.2010 20.4.2010 0,0100 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0100 € Hyväksytty
2009 16.4.2009 20.4.2009 27.4.2009 0,0200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0200 € Hyväksytty
2008 3.4.2008 7.4.2008 14.4.2008 0,0400 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0400 € Hyväksytty
2007 4.4.2007 10.4.2007 17.4.2007 0,0100 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0100 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.