OSINKO: Reka Industrial (REKA)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
24.2.2022 6.4.2022 21.4.2022 4.8.2022 20.10.2022 6.4.2022
25.2.2021 8.4.2021 22.4.2021 5.8.2021 21.10.2021 8.4.2021

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2022 7.4.2022 8.4.2022 20.4.2022 0,0900 € - - 0,0900 € Hyväksytty
2021 9.4.2021 12.4.2021 10.5.2021 0,0500 € - - 0,0500 € Hyväksytty
2020 25.6.2020 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Hyväksytty
2019 29.3.2019 1.4.2019 29.4.2019 0,0200 € - - 0,0200 € Hyväksytty
2018 23.3.2018 29.10.2018 5.11.2018 0,0800 € - - 0,0800 € Hyväksytty
2017 31.3.2017 3.4.2017 27.4.2017 - - 0,0400 € 0,0400 € Hyväksytty
2016 1.4.2016 - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2015 10.4.2015 - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2014 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2013 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2012 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2011 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2010 10.6.2010 14.6.2010 21.6.2010 0,2500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2500 € Hyväksytty
2009 11.6.2009 15.6.2009 23.6.2009 0,2500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2500 € Hyväksytty
2008 12.6.2008 16.6.2008 24.6.2008 0,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5000 € Hyväksytty
2007 23.3.2007 27.3.2007 3.4.2007 0,3000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3000 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.