OSINKO: Raute (RAUTE)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
14.2.2023 30.3.2023 28.4.2023 27.7.2023 26.10.2023 28.4.2023
11.2.2022 31.3.2022 29.4.2022 22.7.2022 21.10.2022 1.4.2022

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2023 31.3.2023 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Hyväksytty
2022 1.4.2022 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Hyväksytty
2021 1.4.2021 6.4.2021 13.4.2021 0,8000 € - - 0,8000 € Hyväksytty
2020 1.4.2020 2.4.2020 9.4.2020 1,4500 € - - 1,4500 € Hyväksytty
2019 3.4.2019 4.4.2019 11.4.2019 1,4000 € - - 1,4000 € Hyväksytty
2018 23.3.2018 26.3.2018 4.4.2018 1,2500 € - - 1,2500 € Hyväksytty
2017 29.3.2017 30.3.2017 6.4.2017 1,0000 € - - 1,0000 € Hyväksytty
2016 1.4.2016 4.4.2016 12.4.2016 0,8000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,8000 € Hyväksytty
2015 25.3.2015 26.3.2015 2.4.2015 0,4000 € 0,0000 € 0,2000 € 0,6000 € Hyväksytty
2014 1.4.2014 3.4.2014 10.4.2014 0,2000 € 0,0000 € 0,3000 € 0,5000 € Hyväksytty
2013 9.4.2013 11.4.2013 18.4.2013 0,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5000 € Hyväksytty
2012 17.4.2012 19.4.2012 26.4.2012 0,3000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3000 € Hyväksytty
2011 14.4.2011 18.4.2011 27.4.2011 0,3000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3000 € Hyväksytty
2010 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2009 3.4.2009 7.4.2009 16.4.2009 0,7000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,7000 € Hyväksytty
2008 3.4.2008 7.4.2008 14.4.2008 1,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 1,0000 € Hyväksytty
2007 22.3.2007 26.3.2007 2.4.2007 0,7000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,7000 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.