OSINKO: Ponsse 1 (PON1V)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
18.2.2020 27.5.2020 21.4.2020 11.8.2020 20.10.2020 5.5.2020
19.2.2019 3.4.2019 16.4.2019 13.8.2019 22.10.2019 3.4.2019

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2020 28.5.2020 29.5.2020 5.6.2020 0,3000 € - - 0,3000 € Ehdotettu
2019 4.4.2019 5.4.2019 12.4.2019 0,8000 € - - 0,8000 € Hyväksytty
2018 10.4.2018 11.4.2018 18.4.2018 0,7500 € - - 0,7500 € Hyväksytty
2017 12.4.2017 13.4.2017 24.4.2017 0,6000 € - - 0,6000 € Hyväksytty
2016 13.4.2016 14.4.2016 21.4.2016 0,5500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5500 € Hyväksytty
2015 15.4.2015 16.4.2015 23.4.2015 0,4500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4500 € Hyväksytty
2014 16.4.2014 22.4.2014 29.4.2014 0,3000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3000 € Hyväksytty
2013 17.4.2013 19.4.2013 26.4.2013 0,2500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2500 € Hyväksytty
2012 - 20.4.2012 27.4.2012 0,3500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3500 € Hyväksytty
2011 13.4.2011 15.4.2011 26.4.2011 0,3500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3500 € Hyväksytty
2010 1.4.2010 7.4.2010 14.4.2010 0,1500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1500 € Hyväksytty
2009 29.4.2009 19.11.2009 - 0,1000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € Hyväksytty
2008 30.4.2008 5.5.2008 12.5.2008 0,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5000 € Hyväksytty
2007 13.4.2007 17.4.2007 24.4.2007 0,4000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4000 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.