OSINKO: Oriola B (OKDBV)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
18.2.2021 16.3.2021 27.4.2021 20.7.2021 27.10.2021 17.3.2021
7.2.2020 17.3.2020 24.4.2020 17.7.2020 23.10.2020 17.3.2020

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2021 17.3.2021 18.3.2021 10.6.2021 0,0300 € - - 0,0300 € Hyväksytty
2020 18.3.2020 19.3.2020 15.4.2020 0,0900 € - - 0,0900 € Hyväksytty
2019 20.3.2019 21.3.2019 17.4.2019 0,0900 € - - 0,0900 € Hyväksytty
2018 20.3.2018 21.3.2018 11.4.2018 0,0900 € - - 0,0900 € Hyväksytty
2017 15.3.2017 16.3.2017 12.4.2017 0,1400 € - - 0,1400 € Hyväksytty
2016 15.3.2016 16.3.2016 5.4.2016 0,1300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1300 € Hyväksytty
2015 31.3.2015 - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2014 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2013 21.3.2013 25.3.2013 12.4.2013 0,0500 € 0,0000 € 0,0400 € 0,0900 € Hyväksytty
2012 27.3.2012 29.3.2012 12.4.2012 0,0500 € 0,0000 € 0,0300 € 0,0800 € Hyväksytty
2011 7.4.2011 11.4.2011 19.4.2011 0,0500 € 0,0000 € 0,1300 € 0,1800 € Hyväksytty
2010 8.4.2010 12.4.2010 21.4.2010 0,1200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1200 € Hyväksytty
2009 17.4.2009 21.4.2009 15.5.2009 0,0800 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0800 € Hyväksytty
2008 18.3.2008 20.3.2008 2.4.2008 0,0800 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0800 € Hyväksytty
2007 14.3.2007 16.3.2007 23.3.2007 0,0600 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0600 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.