OSINKO: Nokian Renkaat (TYRES)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
8.2.2022 28.4.2022 27.4.2022 2.8.2022 1.11.2022 28.4.2022
9.2.2021 30.3.2021 4.5.2021 3.8.2021 2.11.2021 16.11.2021

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2022 29.4.2022 2.5.2022 11.5.2022 0,5500 € - - 0,5500 € Hyväksytty
2021 3.11.2021 4.11.2021 9.12.2021 1,2000 € - - 1,2000 € Hyväksytty
2020 3.4.2020 29.10.2020 9.12.2020 1,1400 € - - 1,1400 € Hyväksytty
2019 10.4.2019 11.4.2019 24.4.2019 1,5800 € - - 1,5800 € Hyväksytty
2018 11.4.2018 12.4.2018 25.4.2018 1,5600 € - - 1,5600 € Hyväksytty
2017 11.4.2017 12.4.2017 27.4.2017 1,5300 € - - 1,5300 € Hyväksytty
2016 13.4.2016 14.4.2016 28.4.2016 1,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 1,5000 € Hyväksytty
2015 9.4.2015 10.4.2015 23.4.2015 1,4500 € 0,0000 € 0,0000 € 1,4500 € Hyväksytty
2014 9.4.2014 11.4.2014 25.4.2014 1,4500 € 0,0000 € 0,0000 € 1,4500 € Hyväksytty
2013 12.4.2013 16.4.2013 26.4.2013 1,4500 € 0,0000 € 0,0000 € 1,4500 € Hyväksytty
2012 13.4.2012 17.4.2012 3.5.2012 1,2000 € 0,0000 € 0,0000 € 1,2000 € Hyväksytty
2011 8.4.2011 12.4.2011 27.4.2011 0,6500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,6500 € Hyväksytty
2010 9.4.2010 13.4.2010 23.4.2010 0,4000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4000 € Hyväksytty
2009 3.4.2009 7.4.2009 21.4.2009 0,4000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4000 € Hyväksytty
2008 4.4.2008 8.4.2008 15.4.2008 0,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5000 € Hyväksytty
2007 4.4.2007 10.4.2007 17.4.2007 0,3100 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3100 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.