OSINKO: Metsä Board B (METSB)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
11.2.2021 25.3.2021 28.4.2021 28.7.2021 27.10.2021 25.3.2021
12.2.2020 11.6.2020 29.4.2020 30.7.2020 29.10.2020 11.6.2020

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2021 26.3.2021 29.3.2021 7.4.2021 0,1000 € - 0,1600 € 0,2600 € Hyväksytty
2020 12.6.2020 15.6.2020 24.6.2020 0,1000 € - 0,1400 € 0,2400 € Hyväksytty
2019 29.3.2019 1.4.2019 9.4.2019 0,1000 € - 0,1900 € 0,2900 € Hyväksytty
2018 28.3.2018 29.3.2018 10.4.2018 0,2100 € - - 0,2100 € Hyväksytty
2017 24.3.2017 27.3.2017 3.4.2017 0,1900 € - - 0,1900 € Hyväksytty
2016 24.3.2016 29.3.2016 5.4.2016 0,1700 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1700 € Hyväksytty
2015 26.3.2015 27.3.2015 8.4.2015 0,1200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1200 € Hyväksytty
2014 3.4.2014 7.4.2014 15.4.2014 0,0900 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0900 € Hyväksytty
2013 27.3.2013 2.4.2013 10.4.2013 0,0600 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0600 € Hyväksytty
2012 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2011 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2010 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2009 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2008 14.3.2008 18.3.2008 27.3.2008 0,0600 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0600 € Hyväksytty
2007 14.3.2007 16.3.2007 23.3.2007 0,0600 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0600 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.