OSINKO: Marimekko (MEKKO)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
15.2.2022 12.4.2022 13.5.2022 17.8.2022 2.11.2022 12.4.2022
18.2.2021 14.4.2021 20.5.2021 19.8.2021 3.11.2021 15.4.2021

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2022 13.4.2022 14.4.2022 25.4.2022 1,6000 € 2,0000 € - 3,6000 € Hyväksytty
2021 15.4.2021 - - 1,0000 € - - 1,0000 € Hyväksytty
2020 19.2.2021 22.2.2021 1.3.2021 0,9000 € - - 0,9000 € Hyväksytty
2019 18.4.2019 23.4.2019 30.4.2019 0,6000 € 1,2500 € - 1,8500 € Hyväksytty
2018 13.4.2018 16.4.2018 23.4.2018 0,5000 € - - 0,5000 € Hyväksytty
2017 7.4.2017 10.4.2017 19.4.2017 0,4000 € - - 0,4000 € Hyväksytty
2016 8.4.2016 13.4.2016 20.4.2016 0,3500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3500 € Hyväksytty
2015 22.4.2015 13.4.2015 20.4.2015 0,3500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3500 € Hyväksytty
2014 24.4.2014 28.4.2014 7.5.2014 0,2500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2500 € Hyväksytty
2013 24.4.2013 26.4.2013 7.5.2013 0,2500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2500 € Hyväksytty
2012 18.4.2012 20.4.2012 3.5.2012 0,5500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5500 € Hyväksytty
2011 20.4.2011 26.4.2011 3.5.2011 0,5500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5500 € Hyväksytty
2010 16.4.2012 20.4.2010 27.4.2010 0,4500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4500 € Hyväksytty
2009 9.4.2009 15.4.2009 22.4.2009 0,5500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5500 € Hyväksytty
2008 4.4.2008 8.4.2008 15.4.2008 0,6500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,6500 € Hyväksytty
2007 13.4.2007 17.4.2007 24.4.2007 0,6500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,6500 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.