OSINKO: Lassila&Tikanoja (LAT1V)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
27.1.2022 17.3.2022 27.4.2022 22.7.2022 27.10.2022 11.3.2022
28.1.2021 18.3.2021 29.4.2021 27.7.2021 26.10.2021 19.3.2021

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2022 18.3.2022 21.3.2022 28.3.2022 0,4600 € - - 0,4600 € Ehdotettu
2021 19.3.2021 22.3.2021 29.3.2021 0,4000 € - - 0,4000 € Hyväksytty
2020 13.3.2020 16.3.2020 23.3.2020 0,9200 € - - 0,9200 € Hyväksytty
2019 15.3.2019 18.3.2019 25.3.2019 0,9200 € - - 0,9200 € Hyväksytty
2018 16.3.2018 19.3.2018 26.3.2018 0,9200 € - - 0,9200 € Hyväksytty
2017 17.3.2017 20.3.2017 27.3.2017 0,9200 € - - 0,9200 € Hyväksytty
2016 18.3.2016 21.3.2016 30.3.2016 0,8500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,8500 € Hyväksytty
2015 19.3.2015 20.3.2015 27.3.2015 0,7500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,7500 € Hyväksytty
2014 20.3.2014 24.3.2014 31.3.2014 0,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5000 € Hyväksytty
2013 13.3.2013 21.11.2013 28.11.2013 0,0000 € 0,3500 € 0,7500 € 1,1000 € Hyväksytty
2012 16.3.2012 20.3.2012 27.3.2012 0,0000 € 0,0000 € 0,5500 € 0,5500 € Hyväksytty
2011 18.3.2011 22.3.2011 29.3.2011 0,5500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5500 € Hyväksytty
2010 1.4.2010 7.4.2010 14.4.2010 0,5500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5500 € Hyväksytty
2009 25.3.2009 27.3.2009 3.4.2009 0,5500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5500 € Hyväksytty
2008 2.4.2008 4.4.2008 11.4.2008 0,5500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5500 € Hyväksytty
2007 27.3.2007 29.3.2007 5.4.2007 0,5500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5500 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.