OSINKO: Keskisuomalainen (KSLAV)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
24.2.2021 30.4.2021 - 24.8.2021 - 30.4.2021
19.2.2020 29.5.2020 - 20.8.2020 - 23.10.2020

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2021 3.5.2021 4.5.2021 11.5.2021 1,0000 € - - 1,0000 € Hyväksytty
2020 1.6.2020 26.10.2020 2.11.2020 0,7500 € - - 0,7500 € Hyväksytty
2019 29.4.2019 30.4.2019 8.5.2019 0,6300 € - - 0,6300 € Hyväksytty
2018 30.4.2018 2.5.2018 9.5.2018 0,7000 € - - 0,7000 € Hyväksytty
2017 2.5.2017 3.5.2017 10.5.2017 0,5000 € - - 0,5000 € Hyväksytty
2016 2.5.2016 3.5.2016 11.5.2016 0,4600 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4600 € Hyväksytty
2015 30.4.2015 4.5.2015 11.5.2015 0,4600 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4600 € Hyväksytty
2014 30.4.2014 5.5.2014 12.5.2014 0,4000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4000 € Hyväksytty
2013 30.4.2013 3.5.2013 13.5.2013 0,4000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4000 € Hyväksytty
2012 28.4.2012 7.12.2012 14.12.2012 0,6000 € 0,2000 € 0,0000 € 0,8000 € Hyväksytty
2011 2.5.2011 7.12.2011 14.12.2011 0,8000 € 0,4000 € 0,0000 € 1,2000 € Hyväksytty
2010 30.4.2010 1.12.2010 13.12.2010 0,6000 € 0,4000 € 0,0000 € 1,0000 € Hyväksytty
2009 30.4.2009 9.12.2009 22.12.2009 0,5000 € 0,3000 € 0,0000 € 0,8000 € Hyväksytty
2008 25.4.2008 29.4.2008 7.5.2008 1,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 1,0000 € Hyväksytty
2007 20.4.2007 24.4.2007 2.5.2007 0,7500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,7500 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.