OSINKO: Kemira (KEMIRA)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
11.2.2022 24.3.2022 27.4.2022 15.7.2022 25.10.2022 28.3.2022
11.2.2021 24.3.2021 27.4.2021 16.7.2021 26.10.2021 26.10.2021

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2022 25.3.2022 28.3.2022 7.4.2022 0,5800 € - - 0,5800 € Hyväksytty
2021 26.10.2021 28.10.2021 4.11.2021 0,5800 € - - 0,5800 € Hyväksytty
2020 6.5.2020 29.10.2020 5.11.2020 0,5600 € - - 0,5600 € Hyväksytty
2019 22.3.2019 25.3.2019 5.4.2019 0,5300 € - - 0,5300 € Hyväksytty
2018 22.3.2018 23.3.2018 5.4.2018 0,5300 € - - 0,5300 € Hyväksytty
2017 27.3.2017 28.3.2017 11.4.2017 0,5300 € - - 0,5300 € Hyväksytty
2016 22.3.2016 23.3.2016 6.4.2016 0,5300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5300 € Hyväksytty
2015 24.3.2015 25.3.2015 1.4.2015 0,5300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5300 € Hyväksytty
2014 25.3.2014 27.3.2014 3.4.2014 0,5300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5300 € Hyväksytty
2013 27.3.2013 2.4.2013 9.4.2013 0,5300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5300 € Hyväksytty
2012 22.3.2012 26.3.2012 2.4.2012 0,5300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5300 € Hyväksytty
2011 23.3.2011 25.3.2011 1.4.2011 0,4800 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4800 € Hyväksytty
2010 17.3.2010 19.3.2010 26.3.2010 0,2700 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2700 € Hyväksytty
2009 9.4.2009 15.4.2009 22.4.2009 0,2500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2500 € Hyväksytty
2008 20.3.2008 26.3.2008 2.4.2008 0,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5000 € Hyväksytty
2007 17.4.2007 19.4.2007 26.4.2007 0,4800 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4800 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.