OSINKO: Investors House (INVEST)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
3.3.2022 27.4.2022 16.5.2022 22.8.2022 14.11.2022 27.4.2022
8.3.2021 26.4.2021 11.5.2021 16.8.2021 15.11.2021 16.11.2021

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2022 28.4.2022 29.4.2022 6.5.2022 0,2900 € - 1,0000 € 1,2900 € Hyväksytty
2021 12.11.2021 15.11.2021 22.11.2021 0,2700 € - - 0,2700 € Hyväksytty
2020 29.4.2020 19.8.2020 26.8.2020 0,2500 € - - 0,2500 € Hyväksytty
2019 12.4.2019 15.4.2019 24.4.2019 0,2300 € - - 0,2300 € Hyväksytty
2018 24.4.2018 25.4.2018 3.5.2018 0,2100 € - - 0,2100 € Hyväksytty
2017 21.4.2017 24.4.2017 2.5.2017 0,1900 € - - 0,1900 € Hyväksytty
2016 12.4.2016 13.4.2016 20.4.2016 0,1700 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1700 € Hyväksytty
2015 24.3.2015 25.3.2015 10.4.2015 0,1000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € Hyväksytty
2014 17.3.2014 19.3.2014 26.3.2014 0,1000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € Hyväksytty
2013 18.3.2013 20.3.2013 27.3.2013 0,1000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € Hyväksytty
2012 19.3.2012 21.3.2012 28.3.2012 0,1000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € Hyväksytty
2011 16.3.2011 18.3.2011 25.3.2011 0,1000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € Hyväksytty
2010 9.3.2010 11.3.2010 18.3.2010 0,1000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € Hyväksytty
2009 11.3.2009 13.3.2009 20.3.2009 0,1500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1500 € Hyväksytty
2008 11.3.2008 13.3.2008 20.3.2008 0,1500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1500 € Hyväksytty
2007 12.3.2007 14.3.2007 21.3.2007 0,1500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1500 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.