OSINKO: Fiskars (FSKRS)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
7.2.2019 13.3.2019 26.4.2019 1.8.2019 31.10.2019 13.3.2019
7.2.2018 14.3.2018 27.4.2018 1.8.2018 31.10.2018 7.9.2018

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2019 14.3.2019 15.3.2019 22.3.2019 0,2700 € 0,2700 € - 0,5400 € Hyväksytty
2018 10.9.2018 11.9.2018 18.9.2018 0,7200 € - - 0,7200 € Hyväksytty
2017 8.9.2017 11.9.2017 18.9.2017 1,0600 € - - 1,0600 € Hyväksytty
2016 10.3.2016 11.3.2016 18.3.2016 0,7000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,7000 € Hyväksytty
2015 13.3.2015 16.3.2015 23.3.2015 0,6800 € 0,0000 € 0,0000 € 0,6800 € Hyväksytty
2014 10.12.2014 11.12.2014 18.12.2014 0,6700 € 2,6000 € 0,0000 € 3,2700 € Hyväksytty
2013 15.3.2013 19.3.2013 26.3.2013 0,6500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,6500 € Hyväksytty
2012 13.9.2012 17.9.2012 24.9.2012 0,6200 € 0,7500 € 0,0000 € 1,3700 € Hyväksytty
2011 17.3.2011 21.3.2011 28.3.2011 0,6000 € 1,3000 € 0,0000 € 1,9000 € Hyväksytty
2010 17.3.2010 19.3.2010 26.3.2010 0,5200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5200 € Hyväksytty
2009 17.3.2009 19.3.2009 26.3.2009 0,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5000 € Hyväksytty
2008 26.3.2008 28.3.2008 4.4.2008 0,8000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,8000 € Hyväksytty
2007 22.3.2007 26.3.2007 2.4.2007 0,6000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,6000 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.