OSINKO: Exel Composites (EXL1V)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
15.2.2022 28.3.2022 29.4.2022 20.7.2022 3.11.2022 28.3.2022
18.2.2021 23.3.2021 30.4.2021 20.7.2021 4.11.2021 23.3.2021

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2022 29.3.2022 8.8.2022 15.9.2022 0,2000 € - - 0,2000 € Hyväksytty
2021 24.3.2021 25.3.2021 1.4.2021 0,2000 € - - 0,2000 € Hyväksytty
2020 23.3.2020 24.3.2020 31.3.2020 0,1800 € - - 0,1800 € Hyväksytty
2019 22.3.2019 25.3.2019 1.4.2019 0,1800 € - - 0,1800 € Hyväksytty
2018 23.3.2018 26.3.2018 4.4.2018 0,3000 € - - 0,3000 € Hyväksytty
2017 5.4.2017 6.4.2017 13.4.2017 0,1000 € - - 0,1000 € Hyväksytty
2016 18.3.2016 21.3.2016 30.3.2016 0,2200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2200 € Hyväksytty
2015 27.3.2015 30.3.2015 8.4.2015 0,2000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2000 € Hyväksytty
2014 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2013 28.3.2013 3.4.2013 10.4.2013 0,3000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3000 € Hyväksytty
2012 30.3.2012 3.4.2012 12.4.2012 0,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5000 € Hyväksytty
2011 7.4.2011 11.4.2011 18.4.2011 0,5000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5000 € Hyväksytty
2010 1.4.2010 7.4.2010 14.4.2010 0,2500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2500 € Hyväksytty
2009 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2008 11.4.2008 15.4.2008 22.4.2008 0,2000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2000 € Ehdotettu
2007 18.4.2007 24.4.2007 2.5.2007 0,2000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2000 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.