OSINKO: Elecster (ELEAV)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
24.2.2021 27.4.2021 12.5.2021 12.8.2021 4.11.2021 27.4.2021
20.2.2020 23.4.2020 13.5.2020 13.8.2020 5.11.2020 23.4.2020

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2021 28.4.2021 29.4.2021 6.5.2021 0,2800 € - - 0,2800 € Hyväksytty
2020 24.4.2020 27.4.2020 5.5.2020 0,2300 € - - 0,2300 € Hyväksytty
2019 26.4.2019 29.4.2019 7.5.2019 0,3300 € - - 0,3300 € Hyväksytty
2018 20.4.2018 23.4.2018 30.4.2018 0,3200 € - - 0,3200 € Hyväksytty
2017 21.4.2017 24.4.2017 2.5.2017 0,3100 € - - 0,3100 € Hyväksytty
2016 22.4.2016 25.4.2016 2.5.2016 0,3000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3000 € Hyväksytty
2015 24.4.2015 27.4.2015 5.5.2015 0,2800 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2800 € Hyväksytty
2014 25.4.2014 29.4.2014 7.5.2014 0,2600 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2600 € Hyväksytty
2013 26.4.2013 30.4.2013 8.5.2013 0,2500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2500 € Hyväksytty
2012 27.4.2012 2.5.2012 9.5.2012 0,2200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2200 € Hyväksytty
2011 28.4.2011 2.5.2011 9.5.2011 0,1700 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1700 € Hyväksytty
2010 22.4.2010 26.4.2010 3.5.2010 0,1400 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1400 € Hyväksytty
2008 18.4.2008 22.4.2008 29.4.2008 0,1800 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1800 € Hyväksytty
2007 20.4.2007 24.4.2007 3.5.2007 0,1700 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1700 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.