OSINKO: Digia (DIGIA)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
7.2.2020 16.3.2020 7.5.2020 11.8.2020 30.10.2020 16.3.2020
8.2.2019 15.3.2019 3.5.2019 9.8.2019 31.10.2019 15.3.2019

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2020 17.3.2020 18.3.2020 25.3.2020 0,1000 € - - 0,1000 € Hyväksytty
2019 18.3.2019 19.3.2019 26.3.2019 0,0700 € - - 0,0700 € Hyväksytty
2018 16.3.2018 19.3.2018 28.3.2018 0,0400 € - - 0,0400 € Hyväksytty
2017 17.3.2017 20.3.2017 29.3.2017 0,0800 € - - 0,0800 € Hyväksytty
2016 17.3.2016 18.3.2016 29.3.2016 0,0800 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0800 € Hyväksytty
2015 13.3.2015 16.3.2015 23.3.2015 0,0000 € 0,0000 € 0,0500 € 0,0500 € Hyväksytty
2014 12.3.2014 14.3.2014 21.3.2014 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € 0,1000 € Hyväksytty
2013 13.3.2013 15.3.2013 22.3.2013 0,1000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € Hyväksytty
2012 14.3.2012 16.3.2012 - 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € 0,1000 € Hyväksytty
2011 17.3.2011 21.3.2011 28.3.2011 0,2700 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2700 € Hyväksytty
2010 4.3.2010 8.3.2010 15.3.2010 0,1400 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1400 € Hyväksytty
2009 24.6.2009 26.6.2009 3.7.2009 0,0500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0500 € Hyväksytty
2008 12.3.2008 14.3.2008 25.3.2008 0,1000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.