OSINKO: Cargotec (CGCBV)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
3.2.2022 17.3.2022 27.4.2022 20.7.2022 26.10.2022 27.4.2022
4.2.2021 23.3.2021 28.4.2021 28.7.2021 28.10.2021 23.3.2021

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2022 18.3.2022 21.3.2022 28.3.2022 1,0800 € - - 1,0800 € Hyväksytty
2021 24.3.2021 25.3.2021 1.4.2021 1,0800 € - - 1,0800 € Hyväksytty
2020 28.5.2020 27.8.2020 3.9.2020 1,2000 € - - 1,2000 € Hyväksytty
2019 20.3.2019 3.10.2019 10.10.2019 1,1000 € - - 1,1000 € Hyväksytty
2018 21.3.2018 20.9.2018 27.9.2018 1,0500 € - - 1,0500 € Hyväksytty
2017 22.3.2017 23.3.2017 30.3.2017 0,9500 € - - 0,9500 € Hyväksytty
2016 23.3.2016 24.3.2016 4.4.2016 0,8000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,8000 € Hyväksytty
2015 19.3.2015 20.3.2015 27.3.2015 0,5500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,5500 € Hyväksytty
2014 19.3.2014 21.3.2014 28.3.2014 0,4200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4200 € Hyväksytty
2013 21.3.2013 25.3.2013 3.4.2013 0,7200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,7200 € Hyväksytty
2012 20.3.2012 22.3.2012 29.3.2012 1,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 1,0000 € Hyväksytty
2011 9.3.2011 11.3.2011 18.3.2011 0,6100 € 0,0000 € 0,0000 € 0,6100 € Hyväksytty
2010 8.3.2010 10.3.2010 17.3.2010 0,4000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4000 € Hyväksytty
2009 6.3.2009 10.3.2009 17.3.2009 0,6000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,6000 € Hyväksytty
2008 3.3.2008 5.3.2008 12.3.2008 1,0500 € 0,0000 € 0,0000 € 1,0500 € Hyväksytty
2007 27.2.2007 1.3.2007 8.3.2007 1,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 1,0000 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.