OSINKO: Basware (BAS1V)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
31.1.2019 14.3.2019 30.4.2019 6.8.2019 22.10.2019 14.3.2019
2.2.2018 15.3.2018 19.4.2018 18.7.2018 17.10.2018 15.3.2018

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2019 15.3.2019 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Hyväksytty
2018 16.3.2018 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Hyväksytty
2017 17.3.2017 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Hyväksytty
2016 16.3.2016 - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2015 16.2.2015 17.2.2017 24.2.2015 0,1000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € Hyväksytty
2014 17.2.2014 19.2.2014 26.2.2014 0,2300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2300 € Hyväksytty
2013 15.2.2013 19.2.2013 26.2.2013 0,2300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2300 € Hyväksytty
2012 17.2.2012 21.2.2012 28.2.2012 0,4100 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4100 € Hyväksytty
2011 18.2.2011 22.2.2011 1.3.2011 0,4000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4000 € Hyväksytty
2010 19.2.2010 23.2.2010 2.3.2010 0,3600 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3600 € Hyväksytty
2009 13.2.2009 17.2.2009 24.2.2009 0,2300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2300 € Hyväksytty
2008 15.2.2008 19.2.2008 26.2.2008 0,1500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1500 € Hyväksytty
2007 27.2.2007 1.3.2007 8.3.2007 0,1500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1500 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.