OSINKO: Alma Media (ALMA)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
16.2.2022 29.3.2022 22.4.2022 20.7.2022 20.10.2022 29.3.2022
17.2.2021 24.3.2021 21.4.2021 21.7.2021 21.10.2021 24.3.2021

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2022 30.3.2022 31.3.2022 7.4.2022 0,3500 € - - 0,3500 € Hyväksytty
2021 25.3.2021 26.3.2021 6.4.2021 0,3000 € - - 0,3000 € Hyväksytty
2020 30.4.2020 4.5.2020 11.5.2020 0,4000 € - - 0,4000 € Hyväksytty
2019 18.3.2019 19.3.2019 26.3.2019 0,3500 € - - 0,3500 € Hyväksytty
2018 15.3.2018 16.3.2018 23.3.2018 0,2400 € - - 0,2400 € Hyväksytty
2017 23.3.2017 24.3.2017 31.3.2017 0,1600 € - - 0,1600 € Hyväksytty
2016 18.3.2016 21.3.2016 30.3.2016 0,0000 € 0,0000 € 0,1200 € 0,1200 € Hyväksytty
2015 18.3.2015 19.3.2015 26.3.2015 0,0000 € 0,0000 € 0,1200 € 0,1200 € Hyväksytty
2014 24.3.2014 25.3.2014 1.4.2014 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € 0,1000 € Hyväksytty
2013 15.3.2013 19.3.2013 26.3.2013 0,1000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1000 € Hyväksytty
2012 15.3.2012 19.3.2012 26.3.2012 0,4000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4000 € Hyväksytty
2011 18.3.2011 22.3.2011 29.3.2011 0,7000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,7000 € Hyväksytty
2010 12.3.2010 16.3.2010 25.3.2010 0,4000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,4000 € Hyväksytty
2009 12.3.2009 16.3.2009 25.3.2009 0,3000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3000 € Hyväksytty
2008 13.3.2008 17.3.2008 27.3.2008 0,9000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,9000 € Hyväksytty
2007 9.3.2007 13.3.2007 20.3.2007 0,6500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,6500 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.