OSINKO: Aktia Pankki (AKTIA)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
16.2.2022 6.4.2022 11.5.2022 5.8.2022 4.11.2022 6.4.2022
18.2.2021 13.4.2021 5.5.2021 5.8.2021 4.11.2021 5.10.2021

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2022 7.4.2022 8.4.2022 19.4.2022 0,5600 € - - 0,5600 € Hyväksytty
2021 6.10.2021 7.10.2021 14.10.2021 0,4300 € - - 0,4300 € Hyväksytty
2020 12.1.2021 13.1.2021 20.1.2021 0,5300 € - - 0,5300 € Hyväksytty
2019 12.4.2019 15.4.2019 25.4.2019 0,6100 € - - 0,6100 € Hyväksytty
2018 11.4.2018 12.4.2018 27.4.2018 0,5700 € - - 0,5700 € Hyväksytty
2017 6.4.2017 7.4.2017 21.4.2017 0,6000 € - - 0,6000 € Hyväksytty
2016 13.4.2016 14.4.2016 26.4.2016 0,5400 € - 0,1000 € 0,6400 € Hyväksytty
2015 14.4.2015 15.4.2015 22.4.2015 0,4800 € - - 0,4800 € Hyväksytty
2014 8.4.2014 10.4.2014 23.4.2014 0,4200 € - - 0,4200 € Hyväksytty
2013 10.4.2013 12.4.2013 19.4.2013 0,3600 € - 0,1400 € 0,5000 € Hyväksytty
2012 17.4.2012 19.4.2012 26.4.2012 0,3000 € - - 0,3000 € Hyväksytty
2011 30.3.2011 1.4.2011 8.4.2011 0,3000 € - - 0,3000 € Hyväksytty
2010 26.3.2010 30.3.2010 8.4.2010 0,2400 € - - 0,2400 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.